Funkčná bezpečnosť (SIL) v spracovateľskom priemysle

Chemická továreň

Funkčná bezpečnosť v spracovateľskom priemysle

SIL - Safety Integrity Level

Tu sa dozviete viac:

  • SIL v praxi
  • Normy, definície a charakteristické hodnoty pre výpočet SIL
  • Sortiment produktov od Festo pre bezpečnostné aplikácie
Procesné ventily v chemickom priemysle

Bezpečné riadenie procesných ventilov

Riešenia pri zohľadnení funkčnej bezpečnosti (SIL)

  • Čo je to SIL?
  • Normy
  • Analýza rizík
  • Certifikáty a vyhlásenia o zhode od výrobcu
  • Príklad chráneného zariadenia v miešacom reaktore
  • Výkon v prevádzke a predĺžená životnosť na príklade elektromagnetického ventilu

Biela kniha: Riadenie procesných ventilov

Bezpečnostné funkcie

Bezpečnosť v spoločnosti Festo:

Vyhodnotenie bezpečnostných opatrení v šiestich krokoch

Prehľadne: Vyhodnotenie a posúdenie bezpečnostných opatrení podľa EN ISO 13849-1/IEC 61508/IEC 61511/IEC 62061