Výložníková os s ozubeným remeňom ELCC-TB

Auslegerachse ELCC mit ZahnriemenantriebAxialer Motoranbau nach oben oder unten, jederzeit frei umbaubarMotoranbau mit Winkelgetriebe, jederzeit frei umbaubarELCC im vertikalen Betrieb mit Stoßdämpfer, verhindert Schäden beim Einrichten der AchseELCC mit Zusatzschlitten für höhere Steifigkeit und minimierte Schwingungen des Systems
Auslegerachse ELCC mit ZahnriemenantriebAxialer Motoranbau nach oben oder unten, jederzeit frei umbaubarMotoranbau mit Winkelgetriebe, jederzeit frei umbaubarELCC im vertikalen Betrieb mit Stoßdämpfer, verhindert Schäden beim Einrichten der AchseELCC mit Zusatzschlitten für höhere Steifigkeit und minimierte Schwingungen des Systems

Vysoká tuhosť – malá pohybová hmotnosť

Optimalizovaná výložníková os s kompaktnou konštrukciou pre kratšie doby cyklu a nižšie vibrácie. Ideálna ako vertikálna os Z, napríklad na paletizáciu alebo skladanie škatúľ. Dá sa použiť aj horizontálne alebo v inom inštalačnom uhle, ak je os nutné z pracoviska odstrániť.

   

 

 

 

 

 • Vysoká tuhosť, ktorá znižuje vibrácie až o 50 %
 • Kompaktná konštrukcia a menšia pohybovaná hmotnosť pre skrátenie doby cyklu až o 30 %
 • Krycí pás z nehrdzavejúcej ocele na ochranu vnútorného obežného guľôčkového vedenia
 • Vzduchové tesnenie pre použitie v prašnom prostredí alebo v obrábacích strojoch
 • Upínacia jednotka na bezpečné pridržanie záťaže a ako núdzová brzda – dvojité zastavenie s prídavným suportom

Typické využitie výložníkovej osi s ozubeným remeňom

Skladač škatúľ

Skladač škatúľ (druhotné balenie)

Skladač škatúľ ako prvý modul baliaceho systému zabezpečuje, aby bola škatuľa zložená správne a presne a zároveň rýchlo a ekonomicky. Os ELCC má v skladacej stanici vertikálnu lineárnu funkciu.

 

Technické parametre série ELCC nasvedčujú, že os je schopná skladať škatule rôznych veľkostí takmer zo všetkých typov a hrúbok materiálov. Kompaktná a pevná konštrukcia umožňuje krátke doby cyklu a dlhé zdvihy.

 

 

Zatvárač škatúľ

Zatvárač škatúľ (druhotné balenie)

Tvorí posledný modul baliaceho systému pred paletizátorom. Jeho úlohou je poskladať veko balenia a umiestniť ho na zmontovanú škatuľu. Účelom posledného kroku je, aby boli tovary zabalené a v škatuli dobre chránené.

 

Os ELCC vykonáva pri skladaní a umiestňovaní veka vertikálnu lineárnu funkciu. Aj tu zohráva dôležitú úlohu pevná konštrukcia a dynamická výkonnosť osi ELCC, ktoré prispievajú ku krátkym časom cyklu a optimalizovanému usporiadaniu stroja s nízkymi vibráciami.

 

 

Paletizátor

Paletizátor (terciárne balenie)

Paletizátor sa zvyčajne nachádza na konci baliacej linky. V tejto stanici sa vopred pripravené škatule alebo iné baliace jednotky, ktoré sa nazývajú aj druhotné balenie, poukladajú na palety.

 

Posledný krok baliaceho systému kladie na výložníkové osi, ako je ELCC, najvyššie požiadavky – vysoká záťaž a dlhý zdvih, krátke časy cyklu a nízke vibrácie. Aj v tomto prípade pôsobivá konštrukcia a výkonnostné parametre umožňujú osi ELCC dynamické nakladanie paliet – presné a účinné, bez dokmitávania a vibrácií.

 

Prehľad hlavných funkcií série ELCC

 

Konštrukcia vychádza z funkcie

 

Os je usporiadaná tak, že má motor s pohonnou hlavou tvaru Ω a oddelený pohon s ozubeným remeňom a vedenie o 90°. Vďake tomu je tenká a ľahká, ale zároveň pevná. Takáto konštrukcia znižuje pohybovanú hmotnosť a zároveň veľmi zvyšuje povolenú kapacitu záťaže osi a podstatne znižuje vibrácie.

 

 • Vedľajší účinok: možnosť použiť menšie rozmery s rovnakou záťažou alebo väčšou pri porovnateľných rozmeroch ako v predchádzajúcom prípade
 • Ďalšie plus: mechanická konštrukcia osi ELCC umožňuje vyššie rýchlosti a zrýchlenia pri rovnakej záťaži, a tak sa dosahuje kratší čas cyklu

 

 

 

Rozmanitosť, flexibilita a bezpečnosť

 

 • 4 veľkosti osi ELCC, zdvih až do 2 m a maximálne zaťaženie 100 kg (vertikálne)
 • Flexibilná montáž motora smerom nahor alebo nadol, s axiálnou alebo uhlovou prevodovkou, s možnosťou zmeny montážnej polohy
 • Rôzne materiály ozubených remeňov: štandardný ozubený remeň s dlhou životnosťou; polyuretánové ozubené remene pre potravinársky priemysel, v zmysle FDA; polyuretánové remene s povrchovou úpravou pre špeciálne aplikácie, napríklad v obrábacích strojoch
 • Ochrana obežného guľôčkového vedenia pomocou krycieho pásu z nehrdzavejúcej ocele a aj so vzduchovým tesnením – vhodné v prašných prostrediach a na obrábacích strojoch
 • Upínacia jednotka vo vnútri výložníkovej osi na pridržanie záťaže bez energie alebo na núdzové zabrzdenie – v prípade výpadku dodávky energie alebo prerušenia napájania dôjde k upnutiu stacionárnej osi
 • Voliteľný prídavný suport pri zvýšených požiadavkách na vedenie, na zníženie vibrácií, napríklad pri dlhých zdvihoch alebo vrátane upínacej jednotky na dvojité blokovanie pohybu osi
 • Inkrementálny systém merania vzdialenosti na zisťovanie polohy a induktívne bezdotykové snímače na zistenie východiskovej alebo koncovej polohy
 • Montáž tlmiča nárazov na tlmenie nárazu v koncovej polohe v prípade núdze, napríklad počas nastavovania.

Skladač škatúľ (druhotné balenie)

 

Zatvárač škatúľ (druhotné balenie)

 

Paletizátor (terciárne balenie)