Softvér pre uvedenie do prevádzky
Festo Automation Suite

Softvér Automation Suite

Rýchle a spoľahlivo k systému pohonu pripravenému na použitie: Softvér Festo Automation Suite v sebe spája parametrizáciu, programovanie a údržbu komponentov Festo a umožňuje uvedenie do prevádzky celého balíka s pohonom, od mechanického systému po kontrolér. Dokonalé riešenie, ktoré robí priemyselnú automatizáciu jednoduchou, účinnou a bezproblémovou.

 

Individuálny, intuitívny a s jednoduchým ovládaním ako nikdy predtým

 • Jednotné používateľské rozhranie
 • Zabudované základné funkcie všetkých komponentov Festo
 • Prispôsobiteľný pomocou zásuvných modulov a rozšírení zariadenia
 • Praktický: informácie o zariadení a návody je možné zobraziť priamo pomocou softvéru
 • K dispozícii zdarma na Portáli podpory Festo

   

Festo Automation Suite Designer Festo Automation Suite CMMT-ASFesto Automation Suite CODESYS Integration
Festo Automation Suite Designer Festo Automation Suite CMMT-ASFesto Automation Suite CODESYS Integration
CMMT-AS

Zásuvný modul servopohonu CMMT-AS

 • Prevádzkyschopný systém s pohonom v 5 krokoch – takmer automatická parametrizácia pomocou sprievodcu uvedením do prevádzky
 • Pokročilá úprava v zobrazení pre odborníkov: plný prístup ku všetkým parametrom zariadenia
 • Pohodlná inštalácia zásuvného modulu pomocou softvéru

 

CPX-E

Zásuvný modul pre automatizačný systém CPX-E

 • Programovanie kontroléra v CODESYS ako rozšírenie systému pre SoftMotion – až po robotické aplikácie
 • Iba 2 kliknutia namiesto 100: veľmi zjednodušená integrácia servo kontroléra CMMT-AS do riadiaceho programu s CPX-E-CEC
 • Pohodlná inštalácia zásuvného modulu pomocou softvéru

Viac o automatizačnom systéme CPX-E

 

Stiahnuť bezplatne teraz
Festo Automation Suite

Festo Automation Suite

Stiahnuť bezplatne teraz
Festo Automation Suite

Nové produkty pre Festo Automation Suite:

Automatizačný systém CPX-E

Osi ELGC