Lineárny pohon DLGF

 

Montáž nenáročná na priestor? Privítajte nového šampióna!

 

Úhľadný, usporiadaný, štruktúrovaný – montáž lineárneho pohonu nemôže byť jednoduchšia. Priame pripojenie ďalších pohonov bez prispôsobovacích dielov, prívod stlačeného vzduchu zospodu s priamym upevnením skrutkami bez pomocných konzol: DLGF nikde neprekáža a má ideálnu veľkosť.

Montáž back-to-back pohonu DLGF

 

Montáž back-to-back dvoch lineárnych pohonov DLGF, ktorých synchronizáciu vykonáva zákazník.

Montáž DLGF na DGSL

 

Priama montáž DGSL na lineárny pohon (možná tiež s DGST alebo SLT)

Montáž DLGF na ADN

 

Priama montáž ADN na lineárny pohon (možná tiež s ADNGF)

 

 

 

Celková
výška H1

Výška
valca H7

DLGF-...-20-... 31,5 24
DLGF-...-25-... 36,5 29
DLGF-...-32-... 44,5 35
DLGF-...-40-... 51,5

42,7

Lineárny pohon DLGF je určený pre manipulačné systémy. Vďaka plochému tvaru a samonastaviteľnému tlmeniu PPS je vhodný na zabudovanie do kompaktných strojových konceptov.

Stručný opis od Festo: zistite všetky dôležité informácie o lineárnom pohone DLGF za menej ako minútu.