Tabule – podmienka
Monitorovanie v cloude

Viac času na dôležité veci! V budúcnosti budete môcť plánovať ešte presnejšie. Tabule Festo a naša brána CPX-IOT vám umožňujú zistiť odchýlky už v počiatočnom štádiu a urobiť správne opatrenia skôr ako vznikne porucha. Prednastavené tabule na kľúč od Festo nepotrebujú dodatočné programovanie ani inštaláciu softvéru. Údaje sú k dispozícii všade a výrobným manažérom a operátorom umožňujú mať lepší prehľad o výrobe.

Tabule sú riešením out-of-the-box od Festo a sú určené na vizualizáciu stavov komponentov v cloude. Môžete k nim pristupovať „odvšadiaľ a kedykoľvek“.

Tabule sú prednastavené zobrazenia komponentov. Hodnoty prenesené do cloudu zobrazujú vizuálne atraktívnym a prehľadným spôsobom. Ich súčasťou je statická informácia zariadenia, ako je produktový kľúč, ale aj dynamické informácie, ako sú aktuálne údaje, historické údaje a mnoho viac. Tabule sú prevádzkovou stranou digitálneho dvojčaťa – zistite viac.

CPX-MPA

Tabule Festo pre
preslávený terminál CPX-MPA

Cloudové riešenie od Festo vás ako zákazníka podporuje počas celého životného cyklu systému – teraz aj tabuľou pre terminál CPX-MPA.

Prehľadne pre vás: údaje o zariadení, údaje pre preventívnu údržbu, diagnostické funkcie, zobrazenie chýb v textovom formáte, zjednodušená analýza dát procesu a riešenie problémov.

CPX-IoT

IoT brána CPX-IOT – hardvér pre neobmedzenú komunikáciu

Brána internetu vecí (IoT) vo formáte modulu CPX zhromažďuje informácie o zariadeniach Festo a ich stavoch cez Ethernet a štandardizovaný komunikačný protokol. Tieto informácie posiela do cloudu cez druhý ethernetový port.

O bezpečnosť údajov sa starajú tie najmodernejšie mechanizmy IT bezpečnosti.

MSE6-E2M

Úspory na dosah vďaka Tabuliam Festo a modulu pre energetickú účinnosť MSE6-E2M.

Šetrenie energiou je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým vďaka modulu MSE6-E2M, ktorý automatizuje úsporu energie v systémoch so stlačeným vzduchom. Inteligentný modul úplne automaticky monitoruje a reguluje dodávku stlačeného vzduchu do nových i zabehnutých systémov.

Súvisiace tabule vám umožňujú odvšadiaľ zobraziť a sledovať zhromaždené dáta.