Séria Simplified Motion Series

Séria Simplified Motion Series

Séria Simplified Motion Series obsahuje rôzne elektromechanické komponenty vrátane jednoduchej kombinácie servomotora a kontroléra, ktorá je prispôsobená aplikácii a nazýva sa integrovaný kontrolér. Toto riešenie nevyžaduje externý kontrolér servomotora. Elektrická alternatíva úloh s veľmi jednoduchým pohybom a polohovaním nevyžaduje typický, často pomerne zložitý proces uvedenia do prevádzky, ktorý je potrebný pri tradičných systémoch s elektrickým pohonom. Ponúka tiež funkcie špeciálneho pohybu, ako je jemne tlmený spätný pohyb piesta do koncovej polohy alebo zjednodušené funkcie lisovania a upínania.

Uvedenie do prevádzky

Uvedenie do prevádzky je rýchle a jednoduché a nie je pritom potrebný žiaden softvér, počítač ani iné príslušenstvo, pretože všetky parametre sa dajú nastaviť manuálne priamo na pohone. Séria Simplified Motion Series sa potom priamo pripojí ku kontroléru, či už cez digitálne I/O (DIO), alebo rozhranie IO-Link®, ktoré sú štandardnou súčasťou produktu.

Hlavné funkcie série Simplified Motion Series

 • Zjednodušená funkcionalita pre jednoduché pohyby
 • Množstvo pohybov s rôznymi mechanickými systémami
 • Vďaka zabudovaným produktom nie je potrebná ovládacia skriňa
 • Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky bez softvéru
 • Na uvedenie do prevádzky nie sú potrebné veľké skúsenosti
 • Štandardne zabudované digitálne I/O (DIO) alebo rozhranie IO-Link®

Funkcie série Simplified Motion Series

Základný profil série Simplified Motion Series

Základný profil pre pohyb medzi dvoma koncovými polohami, s ovládaním rýchlosti.

Séria Simplified Motion Series zdokonaľuje profil pohybu

Rozšírený profil pohybu pre zjednodušené funkcie lisovania a upínania – ovládanie rýchlosti a sily.

Jednoduché a flexibilné uvedenie do prevádzky

Nastavenie, výber a objednanie ešte ľahšie: pomocou Solution Finder si môžete nakonfigurovať ten správny produkt pre každú úlohu.

Nakonfigurovať a objednať online!

Základné funkcie série Simplified Motion Series

Dostupné základné funkcie je možné nastaviť cez digitálne I/O (DIO):

 • Rýchlosť a sila
 • Referenčná koncová poloha a tlmenie
 • Koncové polohy

Dodatočné rozšírené funkcie sú k dispozícii cez IO-Link®:

 • Nastavovanie parametrov pohybu na diaľku
 • Funkcia kopírovania a zálohovania na presun parametrov z kontroléra motora do počítača a z počítača do iného identického kontroléra
 • Funkcie čítania parametrov procesu

Všetky dôležité parametre je možné nastaviť počas uvádzania do prevádzky priamo na integrovanom kontroléri. Parametre sa nastavujú jednoducho a intuitívne, bez potreby rozsiahlych alebo zložitých prevádzkových pokynov:

 • Rýchlosť pre pohyby „vpred“ a „späť“
 • Sila pohonu v polohe „vpred“
 • Nastavenie referenčnej koncovej polohy
 • Nastavenie polohy „Začiatok pohybu s riadenou silou“
 • Manuálny štart simuláciou signálov DIO (podobne ako pri ručnom ovládaní)

Konštrukcia s jednoduchým elektrickým pripojením cez konektor M12

 • Napájanie (4 piny): napájanie motora
 • Logika (8 pinov): riadiaci signál, signál snímača a napájanie zabudovanej elektroniky

Prehľad produktu

Os s vretenom a os s ozubeným remeňom ELGS

Os s vretenom a os s ozubeným remeňom ELGS

Extrémne kompaktná a cenovo výhodná os s vretenom ELGS-BS s presným a odolným obežným guľôčkovým vedením suportu a výkonným pohonom s guľôčkovou skrutkou.

 • Tri veľkosti pre záťaže do 20 kg a maximálny zdvih 800 mm

Mimoriadne cenovo výhodná a odolná os s ozubeným remeňom ELGS-TB s presným a odolným obežným guľôčkovým vedením suportu a s kompaktnou konštrukciou – vhodná najmä ako hlavná os v manipulačných systémoch.

 • Tri veľkosti pre rýchlosť do 1,3 m/s a maximálny zdvih 2 000 mm

Typické vlastnosti:

 • Trvalo pripevnený kryt z nehrdzavejúcej ocele chráni vnútorné vedenie a vreteno alebo ozubený remeň
 • Jedinečný systém montáže „one-size-down“ umožňuje montáž jednotlivých komponentov, vrátane minisuportu EGSS
 • Voliteľné: vákuové pripojenie na minimalizáciu úniku častíc z osi do systému
 • Motor je možné otočiť 4 x 90° – polohu je možné kedykoľvek zmeniť
Minisuport EGSS

Minisuport EGSS

EGSS je za dobrú cenu, je odolný a jeho vreteno beží hladko. Je vhodný pre vertikálne pohyby v osi Z alebo pre samostatné lineárne pohyby s vedením v akejkoľvek montážnej polohe.

Vnútorné lineárne vedenie absorbuje priečne záťaže a pri vysokých momentoch je veľmi odolné proti torzii.

 • Tri veľkosti s maximálnym zdvihom 200 mm
 • Možnosť priameho pripojenia elektrického rotačného pohonu ERMS bez adaptérov
 • Voliteľné: kompenzácia zvádzaného stlačeného vzduchu bráni vnikaniu častíc a vlhkosti a tiež úniku častíc do prostredia
 • Jedinečný montážny systém „one-size-down“ v kombinácii s osami s vretenom a ozubeným remeňom ELGS-BS/-TB.
 • Motor je možné otočiť 4 x 90° – polohu je možné kedykoľvek zmeniť
Elektrický valec EPCS

Elektrický valec EPCS

Valec EPCS je vhodný pre jednoduché lineárne pohyby v akejkoľvek montážnej polohe. Jeho pohon s guľôčkovou skrutkou, ktorý beží hladko, umožňuje presné a rýchle polohovanie. Elektrický valec je úplné riešenie, ktoré je cenovo veľmi výhodné a dobre sa hodí pre také aplikácie, ako je polohovanie alebo upínanie, distribúcia, triedenie alebo vyhadzovanie a ako jednoduchá os Z v manipulačných systémoch.

 • Tri veľkosti s maximálnym zdvihom 500 mm
 • Jednoduché a cenovo výhodné snímanie polohy pomocou bezdotykových snímačov, flexibilná, spoľahlivá a rýchla montáž, možnosť dodatočného vybavenia alebo zmeny polohy
 • Voliteľné: kompenzácia zvádzaného stlačeného vzduchu bráni vnikaniu častíc a vlhkosti a tiež úniku častíc do prostredia
 • Jedinečný montážny systém „one-size-down“ v kombinácii s osami s vretenom a ozubeným remeňom ELGS-BS/-TB
 • Motor je možné otočiť 4 x 90° – polohu je možné kedykoľvek zmeniť
Os s ozubeným remeňom ELGE

Os s ozubeným remeňom ELGE

Os s ozubeným remeňom ponúka vďaka obežnému guľôčkovému vedeniu ELGE-TB dobrý prevádzkový výkon. Je to cenovo atraktívne kompletné riešenie s cenovo optimalizovanou konštrukciou a je to ideálna a ekonomická voľba pre veľmi jednoduché úlohy s relatívne nízkymi požiadavkami na mechanickú záťaž, dynamickú odozvu a presnosť, ktorá zároveň šetrí životné prostredie.

 • Vysoký prevádzkový výkon 5 000 km
 • Voliteľné snímanie koncovej polohy a bezdotykové snímače
 • Motor je možné pripevniť na oboch stranách, zhora alebo zdola a otočiť 4 x 90° – polohu je možné kedykoľvek zmeniť
Rotačný pohon ERMS

Rotačný pohon ERMS

Rotačný pohon ERMS, ktorý je súčasťou balíka s cenovo výhodným riešením, je ideálny pre jednoduché kyvné úlohy a vyššie mechanické záťaže. Jeho rotačná platňa s robustnými a presnými guľôčkovými ložiskami bez vôle dokáže absorbovať priečne záťaže a momenty.

 • Dve veľkosti, každá má uhol kyvu 90° a 180°
 • Uzavretý dutý hriadeľ na vedenie napájacích káblov a hadíc
 • Vďaka štandardizovanému montážnemu rozhraniu môže byť pripevnený priamo k elektrickému minisuportu EGSL, EGSC a EGSS.

 

 

 

 

 

Triedenie

 

 

 

 

 

Polohovanie

 

 

 

 

 

Lisovanie

 

 

 

 

 

Presun

 

 

 

 

 

Zdvíhanie

 

 

 

 

 

Zastavenie

Otvárač dverí