Inovatívne automatizačné riešenia –
aby boli vaše sypké materiály v pohybe

Bulk materials

Nezáleží na tom, či ste konštruktérom strojov alebo ich obsluhujete, či pracujete s hrubými alebo jemnými sypkými materiálmi. Festo ponúka inovatívne automatizačné riešenia pre procesy dávkovania, dopravovania, skladovania, miešania a separácie – všetko od jedného dodávateľa a individuálne prispôsobené vašim požiadavkám a aplikáciám. Naviac využívate výhody riešení určených pre digitalizáciu a modulárnu automatizáciu. Tak môžete svoje procesy pripraviť na budúcnosť a prispôsobiť ich akémukoľvek novému vývoju.

Individuálne automatizačné riešenia pre aplikácie so sypkými materiálmi

Dávkovanie materiálov

Príklad aplikácií dávkovania materiálov:

 • Závitovkový podávač
 • Pneumatické valce
 • Dokovanie

Lepšie s Festo:
máme pre vás správnu kombináciu automatizačných konceptov pre dávkovanie s vysokou presnosťou. Ponúkame inovatívne a individuálne riešenia pre procesy dávkovania od plno automatizovaných jednotiek škrtiacich klapiek, kyvných a lineárnych pohonov až po ventilové terminály.

Festo Onlineshop

Optimálne zosúladené komponenty pre vyššiu efektivitu

Komponenty optimálne prispôsobujeme vašim požiadavkám, a tak dosahujeme efektivitu a vysokú kvalitu.

Komponenty Festo

 • sú mimoriadne robustné, vhodné do výbušného prostredia a vhodné pre aplikácie SIL
 • znižujú výrobné a inštalačné náklady až o 42 %,
 • sú dostupné na celom svete a „z jedného zdroja“ – vrátane služieb

Produkty pre aplikácie so sypkými materiálmi v online katalógu

Einzelventil und Ventilinsel

Je lepší samostatný ventil alebo ventilový terminál?

Pri automatizácii procesov so sypkými materiálmi od Festo môžete použiť dva koncepty: samostatné ventily alebo ventilové terminály. Na trhu sa dnes bežne používajú samostatné ventily. Dokonca aj tam, kde by boli ventilové terminály výhodnejšou voľbou:

 • Nižšie investičné náklady
 • Kompaktná konštrukcia
 • Realizácia doplnkových funkcií, ako sú proporcionálne ventily
 • Flexibilita vďaka zberniciam, jednoduchej integrácii a rozšíriteľnosti
 • Maximálna disponibilita systému vďaka jeho diagnostike
 • Nižšie celkové výrobné a inštalačné náklady až o 40 %

V našej bielej knihe sú objektívne porovnané obe riešenia

Modulare Automation

Modulárna automatizácia založená na princípe „Lega“

Rovnako to platí aj v procesoch so sypkými materiálmi: inteligentnými automatizačnými riešeniami sa dosahujú účinnejšie a kvalitnejšie výsledky produkčného systému. Spoločnosť Festo je schopná ponúknuť riešenia, ktoré sú flexibilné, prispôsobené individuálnym požiadavkám a majú jednoduchú údržbu. Je to preto, lebo Festo využíva modulárny systém založený na princípe „Lega“. Nazývame to modulárna automatizácia.

Zatiaľ čo v minulosti bol celý systém centrálne riadený jedným systémom na riadenie procesov, modulárna automatizácia umožňuje virtuálne škálovanie, rozširovanie a prispôsobovanie systému jednoduchou integráciou autonómnych modulov do existujúceho systému. Môžete mať istotu, že zložitosť a náklady vašej továrne a systému budú účinne minimalizované, pretože sa dôsledne držíme odporučenia NAMUR „NE 148“.

Stručný prehľad najdôležitejších výhod:

 • Automatizačné moduly pracujú autonómne a na sieti
 • Zjednodušenie softvéru
 • Štíhlejší systém na ovládanie procesov
 • Možná štandardizácia modulov
 • Zvyšovanie/znižovanie počtu namiesto rozširovania/zjednodušovania
 • Zapojiť a vyrábať

Prečítajte si viac o modulárnej automatizácii v bielej knihe

Praktický príklad spoločnosti AZO „Decentralizované riadenie pri manipulácii so sypkým materiálom“

Festo Motion Terminal

Digitalizácia s terminálom Festo Motion Terminal

Festo Motion Terminal pomocou aplikácií na oddelenie softvéru a hardvéru prináša mnoho nových funkcii, ktoré ďaleko presahujú dnešné možnosti. Kde bolo v minulosti na dosiahnutie určitej funkcie potrebné veľké množstvo komponentov, napríklad ventilov, tlakových snímačov a škrtiacich ventilov, dnes je všetko integrované. Ďalšie komponenty už nie sú potrebné vďaka inteligentným snímačom pre riadenie s otvorenou a uzavretou slučkou, diagnostike a úloh s využitím samostatného učenia. Funkciu je možné zmeniť stlačením tlačidla, pretože všetky funkcie sú decentralizovane uložené v aplikáciách. Tak môžete cez terminál Festo Motion Terminal prevádzkovať vo svojom systéme veľké množstvo rôznych funkcií.

Stručný prehľad najdôležitejších výhod:

 • Údržba, ktorá sa sama monitoruje a je prediktívna
 • Lepšia energetická účinnosť (TCO)
 • Nižšie náklady na životný cyklus
 • Menej odstávok
 • Ďalšie možnosti digitalizácie (VTEM, tabule, atď.)

Získajte ďalšie informácie o výhodách digitalizácie

Príklad aplikácie „Prednastavenie času pohybu“: nastavte presné časy cyklov systému alebo čas, ktorý ventily potrebujú na pohyb.

Príklad aplikácie „ECO-drive“: pomocou tejto aplikácie môžete inteligentne ušetriť stlačený vzduch, čo sa oplatí najmä pri systémoch s nepretržitou prevádzkou.