Prevencia a ochrana proti výbuchu

Plagát prevencie a ochrany proti výbuchu

Globálna prevencia a ochrana proti výbuchu

V mnohých krajinách sa prevenciou a ochranou proti výbuchu systémov zaoberajú rôzne smernice. Vysvetlíme, ako najdôležitejšie smernice interpretovať a navzájom porovnať.

Prevencia a ochrana proti výbuchu jednoducho (plagát)

Smernica prevencie a ochrany proti výbuchu

Smernica 2014/34/EU (ATEX)

Smernica ATEX 94/9/EC definuje pravidlá pre obchodovanie s produktmi, ktoré sú určené do potenciálne výbušného prostredia.

Viac o smernici ATEX