Test integrity pri ultrafiltrácii

Test integrity pri ultrafiltrácii

Zariadenia na úpravu vody sú v súčasnosti štandardne vybavené ultrafiltračným systémom, v ktorom sú ako hlavný komponent použité membrány. Ak začnú prepúšťať, do filtrátu sa dostanú nečistoty. Aby ste dokázali čo najskôr zistiť, či nedochádza k únikom, musíte dôsledne monitorovať rozdiel tlaku medzi prítokom a odtokom. Festo na túto úlohu odporúča automatizované, decentralizované riadenie a monitorovanie tlaku.

Automatizované testovanie a riadenie

Ultrafiltračné systémy a membránová filtrácia sa používa nielen vo vodárňach, ale aj v priemyselných zariadeniach na úpravu vody. Osvedčenou metódou na testovanie integrity filtra je test výdrže pri definovanom tlaku. Treba ho pravidelne vykonávať, aby sa predišlo kontaminácii filtrátu. Pri tomto teste sa do jednotlivých membránových modulov na dve až tri minúty dodáva riadený stlačený vzduch a meria sa pokles tlaku. Ak sa jeho hodnota líši od referenčnej hodnoty, znamená to, že v membránach dochádza k úniku.

Test integrity je možné automatizovať takým spôsobom, že je taký spoľahlivý ako samotný test výdrže pri definovanom tlaku. Kľúčovú úlohu pritom zohráva systém CPX/MPA od Festo, ktorý slúži ako vzdialené I/O so zabudovanou pneumatikou. Pomocou analógovej vstupnej karty s priamym pripojením na rozvod vzduchu vám umožňuje zaznamenávať tlak v hadiciach, a tak vykonávať presný test úniku.

CPX/MPA sa inštaluje priamo na mieste prevádzky a pomocou štandardných zbernicových protokolov sa môže jednoducho pripojiť k centrálnemu kontroléru. To všetko sa dá spraviť takmer bez použitia káblov. Takto je možné nepretržite monitorovať procesy, dokonca aj vzdialene, a chrániť tlakový regulačný ventil pred prevádzkovými chybami a neoprávnenou manipuláciou.

Teraz vám ukážeme výhody oproti manuálnemu a polomanuálnemu testovaniu. Alebo môžete prejsť priamo na riešenie od Festo.

Porovnanie účinnosti testov integrity filtra

Nevýhody manuálneho procesu

Konvenčným riešením je vykonávať test výdrže pri definovanom tlaku manuálne. Často sa to robí takto: manuálne sa otvoria a zatvoria všetky ventily. Veľkosť použitého tlaku sa tiež musí nastaviť manuálne. Ručne sa robí aj zaznamenávanie, vyhodnocovanie a monitorovanie. Tento prístup však má závažné nevýhody. Do procesu sa musia zapojiť ľudia a zaznamenávanie údajov je zdĺhavý proces. V takomto procese sa môžu ľahko vyskytnúť chyby a je ho náročné integrovať do riadiaceho systému.

Čiastočné riešenie v podobe poloautomatizovaného procesu

Niektoré zariadenia na úpravu vody sú už čiastočne automatizované. V takom prípade nie je potrebné všetky kroky testu výdrže pri definovanom tlaku spúšťať a vykonávať ručne. Hodnoty tlaku sa merajú automaticky pomocou PLC. Úprava a regulácia tlaku sa však zvyčajne stále musia robiť manuálne.

Výhody automatizovaného riešenia

Festo ponúka úplnú automatizáciu pomocou CPX/MPA, ktorá sa dá jednoducho integrovať na úrovni PLC tak, že sa natiahnu káble od prevádzkových zariadení ku kartám I/O. To znamená automatizáciu všetkých procesných krokov. Tlak sa vďaka integrovaným funkciám meria a reguluje priamo v prevádzke.

Poloautomatizované testovanie výdrže pri definovanom tlaku

Poloautomatizované testovanie výdrže pri definovanom tlaku Zväčšiť

Integrované riešenie CPX/MPA od Festo

Festo ponúka riešenie pre ultrafiltračné systémy, ktorého súčasťou je testovanie výdrže pri definovanom tlaku ako funkcia I/O systému: CPX/MPA – modulárny elektrický terminál (CPX) so zabudovanou pneumatikou (MPA). Systém sa inštaluje priamo do decentralizovaného systému a využíva štandardné zbernicové protokoly, a tak sa jednoducho integruje do nadradeného centralizovaného riadiaceho systému. Inou možnosťou je použitie riadiaceho modulu integrovaného do CPX/MPA na vytvorenie lokálneho autonómneho kontroléra PLC, ktorý je decentralizovaný. V oboch prípadoch je potrebné len minimálne množstvo káblov. Systém garantuje nepretržité monitorovanie procesov, a to aj vzdialene, a tlakový regulačný ventil chráni pred prevádzkovými chybami a nedovolenou manipuláciou.

Na snímanie tlaku sa používa analógová vstupná karta CPX-4AE-P-xx, ktorú môžete používať na meranie tlaku v hadici cez priame pripojenie na rozvod vzduchu. Nastavenie v PLC priamo resetuje proporcionálny tlakový regulačný ventil, ktorý je súčasťou CPX/MPA. To znamená, že v prevádzke nemusíte oddeľovať regulačný ventil alebo snímač tlaku. Toto riešenie cez integrované karty s digitálnymi výstupmi na CPX riadi aj elektrotechnické uzatváracie ventily, ktoré bránia vnikaniu neupravenej vody do pneumatických častí.

CPX/MPA môže prevziať z vášho systému ďalšie funkcie. Patria k nim riadiace ventily pre uzatváracie procesné ventily, analógové výstupné karty na riadenie procesných ventilov, digitálne vstupné karty na spracovanie spätnej väzby o polohe z procesných ventilov alebo analógové vstupné karty pre procesné snímače.

Plne automatizované riešenie pre testovanie výdrže pri definovanom tlaku

Plne automatizované riešenie pre testovanie výdrže pri definovanom tlaku Zväčšiť

Výhody automatizácie s CPX/MPA

Festo ponúka inovatívne riešenie pre priebežný test integrity ultrafiltrácie vďaka kombinácii elektroniky a pneumatiky v jednom I/O systéme. Riešenie prináša výhody prevádzkovateľom, ale aj konštruktérom systémov na úpravu vody.

  • Integrácia: Priame prepojenie tlakového regulačného ventila, snímania tlaku a digitálnych výstupov vnútornou zbernicou v termináli minimalizuje nároky kabeláž. Hadice a elektrické káble sú potrebné len pre uzatvárací ventil.
  • Bezpečnosť: Úroveň tlaku je definovaná pomocou PLC. To v porovnaní s manuálnymi nastaveniami tlaku chráni systém pred prevádzkovými chybami, ktoré môže spraviť obsluha systému. Bezpečnosť sa ďalej zvyšuje, ak je CPX/MPA nainštalovaný v uzavretej ovládacej skrini.
  • Účinnosť: Správne nastavenie tlaku je optimálne reprodukovateľné.
  • Tlak jednotlivých modulov s membránami je možné bez problémov snímať cez terminály.
  • Autonómnosť: CEC ako decentralizovaná funkcia PLC umožňuje vytvoriť decentralizovaný systém, ktorý pracuje spoľahlivo, a to aj v prípade chýb na zbernici.
  • Spravovanie: Údaje je možné získať a vyhodnotiť jednoducho pomocou nadradeného PLC alebo decentralizovane cez Festo SCADA na CPDX. To sa vzťahuje aj na vzdialený prístup cez internet alebo mobilnú telefónnu sieť.

A ako už bolo povedané, do CPX/MPA je možné integrovať ďalšie funkcie.

MPA-S a terminál CPX

Ventilový terminál MPA-S s terminálom CPX

Neuveriteľne modulárny a všestranný! Ventilový terminál MPA s rozhraním CPX je založený na systéme zbernice CPX, ktorý využíva tento sériový komunikačný systém pre všetky cievky a funkcie pre elektrické vstupy a výstupy.

Ventilový terminál MPA-S v katalógu

VPPM

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM

Proporcionálne tlakové regulačné ventily získali nový rozmer. Správne parametre pre každú aplikáciu – stlačením tlačidla si jednoducho vyberte vhodnú riadiacu charakteristiku z troch pripravených nastavení. Spoľahlivé riadenie – vďaka dvojstupňovej riadiacej slučke s viacerými snímačmi

VPPM v katalógu