Výroba solárnych článkov

Výroba solárnych modulov je v prevažnej miere automatizovaná, aby bolo možné dodávať cenovo dostupné solárne systémy na stále rastúcom trhu. Festo je vaším partnerom v celom automatizačnom procese výroby solárnych článkov.

Novinky projektov a riešení

Optimiert für das Handling von Solarzellen und Wafern: das High Speed H-Portal von Festo

Rýchle a spoľahlivé premiestňovanie vysokorýchlostným plochým portálom

Krehké platničky sa musia často premiestňovať. Keď sa platničky premiestňujú z jedného výrobného kroku do ďalšieho, vykladajú sa zo stroja a premiestňujú sa na ďalšie spracovanie. Na dosiahnutie maximálneho výstupu sa to musí diať s maximálnou rýchlosťou a zároveň spoľahlivo a presne.

Platničky musia byť uchopené čo najjemnejšie, aby sa „nenapli“. Na povrchu platničiek je fotocitlivá vrstva, a tak na ňom nesmie zostať žiadna nečistota, aby sa dalo zo svetla získať čo najviac. Proces premiestňovanie dopĺňa neustála kontrola platničiek, ktorá neznižuje kapacitu.

Vysokorýchlostný plochý portál, ktorý získal aj ocenenia, poskytuje ideálne riešenie tejto úlohy:

Plochý portál je navrhnutý na manipuláciu so solárnymi článkami a platničkami a pokrýva pravouhlý pracovný priestor so 4 stupňami voľnosti. Bernoulliho uchopovač bol navrhnutý na transport krehkých platničiek. Umožňuje hladký, takmer bezkontaktný prenos. Integrovaný kamerový systém, ktorý je inteligentný a kompaktný, kontroluje poškodenie a správne zarovnanie platničiek.

Viac o vysokorýchlostnom plochom portáli EXCH

Nákup portálu EXCH z katalógu

 

 


H-Portal

Jemné a spoľahlivé uchopenie

Aplikácia: počas výrobného procesu sa musia platničky v jednotlivých krokoch ustavične a spoľahlivo zdvíhať a prenášať. To si vyžaduje rýchlosť, aby zostali výrobné náklady na modul čo najnižšie. Manipulácia musí byť tiež jemná, aby sa platničky nezlomili.

Problém: s postupujúcim procesom výroby je platnička čoraz viac zdokonalená a jej hodnota je čoraz vyššia. Vhodná uchopovacia technika v správnom momente je pri manipulácii s obrábaným dielom mimoriadne dôležitá, pretože znamená zníženie investičných nákladov a nákladov na energiu strojov.

 

Spoľahlivé uchopenie s malým kontaktom pomocou Bernoulliho uchopovačov od Festo

Uchopovanie s Bernoulliho uchopovačmi OGGB

Bernoulliho uchopovač OGGB zdvíha platničky takmer bezkontaktne a spoľahlivo ich premiestňuje. Na rozdiel od vákuových prísaviek, Bernoulliho prísavky využívajú čistý stlačený vzduch. Vzduch je vypudený von cez drobnú škáru v tvare kruhu, čo vedie k nasatiu a umožňuje jemne a spoľahlivo zdvihnúť platničku bez toho, aby na platničke zostali stopy.

Vložka vákuovej prísavky OASI poskytuje ochranu pred nasatím a poškodením krehkých obrobkov

Uchopenie s vložkou vákuovej prísavky OASI

Vložka vákuovej prísavky OASI poskytuje ochranu pred nasatím a poškodením krehkých obrobkov. V kombinácii s vhodnou vákuovou prísavkou poskytuje kompletné riešenie pre spoľahlivé uchopenie a kontrolu platničiek. Nízkonákladové riešenie je ideálne na manipuláciu so surovými platničkami, napríklad pre nakladaciu stanicu na začiatku linky na výrobu článkov.

 

 


Kühlprozesse in der Flachbildschirm und Solarmodulfertigung

Monitorovanie toku chladiaceho média pri výrobe solárnych panelov a plochých obrazoviek

Výrobný proces pre viacvrstvové solárne moduly a ploché panely generuje teplo, preto musí byť do procesu integrovaný chladiaci systém. Otázkou je, ako zabezpečiť spoľahlivé monitorovanie prietoku, tlaku a teploty chladiaceho média. Napríklad v procesoch nanášania vákua je potrebné chladiť vákuové čerpadlo, generátory a samotnú procesnú komoru.

Váš zámer:

 • spoľahlivý, účinný chladiaci systém
 • spoľahlivé monitorovanie chladiaceho procesu
 • menej náročný a nákladný vývoj, uvedenie do prevádzky a prevádzka

Naše riešenie:

 • všetky potrebné komponenty Festo na riadenie systému chladenia z jedného zdroja
 • mimoriadne robustné a spoľahlivé komponenty a systémy
 • systémy pripravené na inštaláciu – úplne zmontované a otestované

Ďalšie informácie:

Expertíza z jedného zdroja – ventily pre médiá v automatizácii tovární

Všetky komponenty na rozvod média v katalógu

Vzorové riešenie: rozvod chladiaceho média

Dôležité v tejto aplikácii:

 • Spoľahlivé monitorovanie prietoku, tlaku a teploty chladiaceho média v systéme
 • Ponuka riešenia systému
 
Hlavné komponenty
1 jednotka guľového ventilu s pohonom VZBM
2 ventilový terminál CPX-MPA
3 ventil VZXF so šikmým sedlom
4 snímač prietoku SFAW/SPAW
5 tlakový regulačný ventil LR (na prefukovanie vedenia)
6 snímače SFAW/SPAW
7 guľové ventily VZBD/VZBE/VZBF/VAPB
8 ventily VZXF, VZXA, VZWF, VZWM
9 terminál CPX

Špičkové produkty pre výrobu solárnych článkov

Vysokorýchlostný plochý portál EXCM

Vysokorýchlostný plochý portál EXCM

Rýchle a spoľahlivé premiestňovanie platničiek

Karteziánsky vysokorýchlostný manipulačný systém Pick and Place pre maximálnu dynamickú odozvu a efektívnu prevádzku s max. 95 uchopeniami/min. Umožňuje presné polohovanie s vysokým zrýchlením a spomalením pri minimálnych vibráciách.

Viac o portáli EXCH

Bernoulliho uchopovač OGGB

Bernoulliho uchopovač OGGB

Rýchla a jemná preprava platničiek a solárnych článkov

Mimoriadne jemné premiestňovanie alebo doprava na kontrolu povrchu vďaka vzduchovým vankúšom. Vysoká sila uchopenia bez vákua vďaka Bernoulliho efektu.

Viac o OGGB

Riešenia pripravené na montáž

Montážna doska pripravená pre montáž

Kompletné montážne dosky pre ovládaciu skriňu pri rezaní platničky: zmontované, so všetkými káblami a hadicami, skontrolované a zdokumentované

Vytvorené špeciálne pre vašu aplikáciu.

Tak ušetríte čas a zjednodušíte si inštaláciu.

 • Manipulačné systémy
 • Ovládacie skrine
 • Montážne dosky
 • Moduly

Viac o riešeniach pripravených na montáž