Automatizácia v odvetví obrábacích strojov a 3D tlače

Obrábacie stroje

Množstvo aplikácií, v ktorých sa využívajú obrábacie stroje, si vyžaduje vysokú flexibilitu, orientáciu na zákazníka a neustály technický vývoj. Automatizácia, efektivita zariadení, vysoká produktivita, schopnosť rýchlych zmien a v neposlednom rade aj digitalizácia si vyžadujú koncepcie a riešenia na mieru.

Pri tomto procese chce byť Festo vaším technologickým partnerom. Máme široký sortiment produktov a množstvo skúseností v riešení rôznych problémov, a tak v spolupráci s vami vieme nájsť to najlepšie riešenie.

Obrábacie stroje

Obrábacie stroje

Produkty a hotové systémy na priamu inštaláciu pre mnoho kľúčových aplikácií

v obrábacom stroji

3D tlač

Obrábací stroj

Výrobky pre stroje s práškovým lôžkom a modelovanie FDM

Viac o 3D tlači v priemysle

Prečítajte si viac

Brožúra Machine tool industry

 

Viac informácií

Využite naše služby pre plánovanie a konštrukciu:

Návrhové nástroje

Handling Guide Online

Viac informácií:

Elektrická automatizácia

Industry 4.0