Aktuálne informácie o pandémii COVID-19
Aktualizácia 23.2.2021

covid

Pandémia spôsobená vírusom Corona COVID-19 má naďalej podstatný vplyv na náš každodenný život, ako súkromný, tak pracovný. V tejto súvislosti by sme vás chceli informovať o aktuálnom stave v spoločnosti Festo.

 

Zameriavame sa v prvom rade na našich zamestnancov a zákazníkov. Spoločnosť Festo implementovala rozsiahly počet opatrení, ktoré zamestnancom a zákazníkom poskytujú tú najlepšiu možnú ochranu pred infekciou spôsobenou vírusom Corona. Zároveň pokračujeme aj naďalej v čo najlepšej podpore pri zabezpečení dodávok našim zákazníkom.

 

V súčasnej dobe zaznamenávame stabilný objem prichádzajúcich objednávok a dobrú úroveň dodávok. S výnimkou niekoľkých produktov je k dispozícii celé portfólio produktov. Uvedené výnimky vyplývajú z nadpriemerného objemu objednávok v sektore zdravotníckych technológií. Vďaka COVID19, v posledných mesiacoch sme zaznameli zvýšený dopyt výrobkov pre medicínske technológie po celom svete, Festo dáva prednosť týmto objednávkam s cieľom naplniť svoju sociálnu zodpovednosť.

 

Súčasná situácia je nasledovná:

- Prijali sme rozsiahle opatrenia na zabezpečenie toho, aby zdravie našich zamestnancov nebolo ohrozené. Väčšina našich zamestnancov z nevýrobnej oblasti pracuje z domu. Hygienické opatrenia boli implementované vo všetkých prevádzkach.

 

- Všetky výrobné závody sú v prevádzke. To platí najmä pre všetky zahraničné výrobné závody v Číne, USA, Brazílii a Maďarsku.

 

- Všetkých 61 predajných spoločností Festo po celom svete je v prevádzke, aj keď na mnohých miestach bez možnosti osobného kontaktu a pri striktnom dodržiavaní úradných nariadení.

 

- Dodávky našim zákazníkom sú zapezpečené celosvetovo, s oneskoreím len v niekoľkých jednotlivých prípadoch.

 

- Aktívne spolupracujeme so všetkými našimi dodávateľmi už mnoho týždňov, aby sme zabezpečili dodávateľské reťazce. Vidíme tu veľmi pozitívny trend a chceli by sme využiť túto príležitosť a poďakovať našim dodávateľom za vynikajúcu spoluprácu.

 

Byť k dispozícii našim zákazníkom za všetkých okolností je pre nás veľmi dôležité. Naši obchodní kolegovia môžu byť kontaktovaní kedykoľvek telefonicky a prostredníctvom virtuálnych stretnutí pomocou webových konferencií. Okrem toho je pre našich zákazníkov k dispozícii komplexný sortiment online nástrojov a online shop Festo.

 

Budeme vás naďalej informovať o vývoji našej schopnosti plniť dodávky. Ak by sa vyskytli významné obmedzenia v našich dodacích lehotách, náš predajný personál vás bude aktívne informovať.

 

Aktuálne informácie v ďalších jazykoch nájdete na:

https://www.festo.com/corona