Služby na úsporu energie

Služby na úsporu energie

Energetická účinnosť v priemysle je pre vysoké ceny energií, zvyšujúce sa náklady a rastúce povedomie o ochrane klímy hlavnou výzvou pre každého podnikateľa. Služby Festo na úsporu energie v súlade s DIN EN ISO 11011 vám ponúkajú služby, ktorých rozsah si môžete prispôsobiť. Služby sú zamerané na zistenie a optimálne využitie potenciálnych úspor stlačeného vzduchu, a to systematicky a udržateľne.

Predbežný audit ako navigátor

Energy Saving Services Kompass

Chcete zvýšiť energetickú účinnosť celého systému stlačeného vzduchu, ale neviete kde začať? Pomocou predbežného auditu môžete okamžite odhaliť slabé miesta a s istotou zistiť, ktoré opatrenia sa vám vo vašom systéme stlačeného vzduchu najviac vyplatia.

Počas predbežného auditu skúmame výrobu a úpravu stlačeného vzduchu, vyhodnocujeme prevádzku kompresora, analyzujeme kvalitu stlačeného vzduchu a meriame pokles tlaku v systéme. V rámci rýchlej kontroly vykonáme na jednom zo strojov test zameraný na zistenie úniku a skontrolujeme pneumatickú účinnosť stroja. Dostanete podrobnú správu s presne zdokumentovanými údajmi a odporúčania s ďalším postupom, ktoré sú zoradené podľa priority.

Energetická účinnosť ako modulárna služba na základe vašich potrieb
Služby Festo na úsporu energie sú modulárne, vďaka čomu zodpovedajú vašim konkrétnym požiadavkám. Vyberiete si, či chcete využiť predbežný audit, jednotlivé moduly so službami alebo celkový audit. Vy stanovíte ciele a my prispôsobíme rozsah služieb na ich dosiahnutie.

Moduly služieb auditu

Energy Saving Services Module

1. Energetická analýza výroby stlačeného vzduchu

Jedinečný a spoľahlivý profil spotreby v súlade s prevádzkovým časom, ktorý je potrebný na dosiahnutie energeticky účinnej výroby stlačeného vzduchu. Len potom je možné nadimenzovať kompresor a optimalizovať jeho dobu prevádzky.

Súčasťou tejto služby je meranie spotreby energie a toku stlačeného vzduchu, ako aj úrovne a šírky pásma tlaku. Merania sa vykonávajú počas prevádzky, nezávisle na výrobcovi. Toto monitorovanie dokumentuje požiadavky na energiu a stlačený vzduch, ako aj kolísanie spotreby v rámci základnej a špičkovej záťaže počas niekoľkých dní. Na záver dostanete podrobnú správu, v ktorej sú zrozumiteľne uvedené náklady na energiu a spotreba, energetické rezervy a potenciálne úspory.

Energy Saving Services Drucklufterzeugung

Vaše výhody:

 • Meranie nezávislé od výrobcu
 • Meranie počas prevádzky
 • Prehľadná spotreba energie celého systému
 • Prehľad o výstupných rezervách systému

2. Analýza kvality stlačeného vzduchu

Kvalita stlačeného vzduchu priamo ovplyvňuje prevádzkové náklady: mazivo, voda alebo pevné častice v stlačenom vzduchu zbytočne zvyšujú spotrebu energie a skracujú životnosť pneumatických komponentov. Vznikajú tak pochybnosti aj o spoľahlivosti procesov a v najhoršom prípade to vedie k náhlemu zastaveniu stroja. Optimálne dimenzovaný systém stlačeného vzduchu na druhej strane priamo šetrí náklady na energiu.

Dá sa získať profesionálnou analýzou kvality stlačeného vzduchu, pri ktorej skúmame centralizovanú a decentralizovanú prípravu stlačeného vzduchu, meriame teplotu vzduchu, veľkosť tlaku, obsah zvyškového oleja a určujeme tlakový rosný bod. Záverečná správa obsahuje jasné odporučenia, ako optimalizovať kvalitu stlačeného vzduchu.

Energy Saving Services Druckluftqualität

Vaše výhody:

 • Zistenie optimálnej kvality stlačeného vzduchu
 • Zvýšenie životnosti pneumatických komponentov
 • Minimalizovanie neočakávaných prestojov vo výrobe
 • Cielené prispôsobenie prípravy stlačeného vzduchu požiadavkám

3. Meranie poklesu tlaku

Distribúcia stlačeného vzduchu v systéme sa často zanedbáva a je podceňovanou zložkou nákladov, ktorá má výrazný potenciál pre zvýšenie úspor. Na výrobu stlačeného vzduchu môžete pri znížení tlaku o 1 bar ušetriť až 8 % energie. Stabilná úroveň tlaku je okrem toho predpokladom spoľahlivých procesov.

Snímače počas merania poklesu tlaku simultánne pomocou dátových záznamníkov zaznamenávajú profil tlaku v niekoľkých bodoch systému stlačeného vzduchu. Stanovujeme aj pásmo tlaku a zisťujeme poklesy tlaku. Dostanete presné údaje a jasné odporúčania dostupných možností na zníženie tlaku v systéme.

Energy Saving Services Druckabfallmessung

Vaše výhody:

 • Nižšie náklady vďaka zníženiu tlaku
 • Spoľahlivé procesy vďaka konštantnej veľkosti tlaku

4. Analýza spotreby stlačeného vzduchu

Presná spotreba stlačeného vzduchu vzhľadom na životný cyklus stroja je dôležitý parameter pre stanovenie energetickej účinnosti strojov a systémov. Je potrebná aj pre správne plánovanie a dimenzovanie zdroja stlačeného vzduchu. Zabráňte poklesom tlaku, ktoré sú spôsobené poddimenzovaním alebo zbytočne drahým predimenzovaním. Iba meranie aktuálnej spotreby vám presne odhalí, koľko stlačeného vzduchu stroje spotrebujú a aká veľká je miera úniku.

Služba pozostáva z merania spotreby stlačeného vzduchu a úrovne tlaku v pokojovom stave a počas prevádzky, ako aj z určenia priemernej spotreby a úrovne tlaku. Zistíte, kde sa stlačený vzduch využíva nevhodne a aké možnosti zlepšenia máte.

Energy Saving Services Druckluftverbrauch

Vaše výhody:

 • Zistenie aktuálnej spotreby stlačeného vzduchu jednotlivých strojov
 • Už žiadny pokles tlaku v dôsledku nedostatočnej kapacity
 • Už žiadna zbytočná spotreba energie v dôsledku predimenzovaného systému
 • Určenie strát stlačeného vzduchu v dôsledku únikov
 • Optimálne nastavenie prívodu stlačeného vzduchu do stroja

5. Detekcia a eliminácia únikov

Systém, z ktorého uniká stlačený vzduch, plytvá energiou a peniazmi a ohrozuje spoľahlivosť procesov. Preto patrí zistenie, zdokumentovanie a eliminovanie únikov v systémoch so stlačeným vzduchom k dôležitým prostriedkom na zvýšenie účinnosti.

Súčasťou tejto služby je odborná prehliadka celého systému stlačeného vzduchu od výroby po pneumatický spotrebič. Pomocou ultrazvukových snímačov s vysokou citlivosťou zisťujeme úniky počas prevádzky a klasifikujeme ich podľa veľkosti a nákladov. Vypracujeme tiež podrobnú dokumentáciu doplnenú o možnosti optimalizácie a zoznam odporúčaných opráv zoradených podľa naliehavosti. Správu si môžete pozrieť online na portáli na hodnotenie energetických úspor od Festo. Umožní vám jednoduché a štruktúrované monitorovanie eliminácie únikov. Teraz môžete konečne vyčísliť energetické straty a emisie CO2.

Energy Saving Services Leckage

Vaše výhody:

 • Bez nutnosti odstavenia výroby
 • Prehľad o energetických a ekonomických stratách, ako aj o emisiách CO2
 • Detekcia úniku pomocou ultrazvukových snímačov
 • Vyhodnotenie a klasifikácia jednotlivých únikov
 • Podrobný zoznam potrebných nápravných opatrení vrátane náhradných dielov
 • Online prístup k údajom prostredníctvom portálu na hodnotenie energetických úspor

6. Analýza energetickej účinnosti strojov

Navrhujte systém stlačeného vzduchu strategicky do budúcnosti, a tak stabilizujte procesy a znížte náklady.

Počas analýzy stroja meria skúsený odborník na stlačený vzduch rýchlosť toku, spotrebu a tlak zodpovedajúcich pneumatických aplikácií, určuje neefektívne použitie stlačeného vzduchu a zisťuje možnosti na zlepšenie. Naši odborníci pomocou analýzy určujú konkrétne odporúčania a odhadujú náklady, úspory a očakávanú dobu návratnosti možných opatrení. Výsledky a odporúčania získate v podobe prehľadnej správy. Na požiadanie sa môžeme postarať o inštaláciu/úpravu vypracovaných riešení.

Energy Saving Services Maschinenanalyse

Vaše výhody:

 • Systematický prehľad o pneumatickej účinnosti systému
 • Bleskové určenie opatrení, ktoré sú ekonomicky únosné a technicky uskutočniteľné
 • Dokumentácia analyzovaných aplikácií stlačeného vzduchu
 • Na požiadanie: inštalácia vypracovaných riešení a ich uvedenie do prevádzky

Pozrite si video a zistite, ako môžete pomocou Služieb na úsporu energie od Festo ušetriť energiu a znížiť prevádzkové náklady.