Služby pre úsporu energie

Holistic concept for optimising compressed air systems

For energy-efficient and environmentally conscious systems operation

Reduce operating costs by up to 60%

We determine your potential savings and assist you in the planning and conversion of energy-relevant optimisation measures.

We ensure the sustainability of your energy savings by implementing measures for maintaining savings and with training courses for your staff.

 

Modular service offer in line with your requirements

Audit energetickej účinnosti stlačeného vzduchu podľa ISO/DIS 11011

Certifikát nemeckej certifikačnej organizácie TÜV Süd

Certifikáty


 
 

Compressed air energy efficiency audit according to ISO/DIS 11011

Determine output values and savings potential for the entire compressed air system

 
Compressed air production energy analysis Precise analysis of the compressed air requirements over a longer period, determining the energy costs and possible savings
Compressed air consumption analysis Measure and record compressed air consumption for individual machines
Compressed air quality analysis Measure compressed air quality at different points to obtain immediate results on the water and oil content in the system
Leakage detection Localisation of leaks, including gathering all necessary data for repairs and improvements
Portál Festo na hodnotenie energetických úspor

Portál na hodnotenie energetických úspor

Online portál Festo na evidenciu výsledkov služieb

Všetky servisné údaje sú dostupné v reálnom čase na celom svete

  • Prijmite ekonomicky účinné a technicky realizovateľné úsporné opatrenia
  • Majte prehľad o zavedených opatreniach a výsledných úsporách
  • Sledujte a spracúvajte údaje v akomkoľvek čase

 

Prihlásenie zákazníka do portálu na hodnotenie ekonomických úspor