Služba pre optimalizáciu logistiky

Znížte svoje obstarávacie náklady

Zníženie nákladov na správu skladov a spracovanie objednávok - zvýšenie procesnej bezpečnosti s využitím našich logistických optimalizačných služieb

  Logistické optimalizačné služby Festo

Modul 1:

Analýza produktového spektra a logistického procesu

 • Nachádzanie potenciálu pre optimalizáciu
 • Naplánovanie optimálneho množstva pre sklad a objednávky, ako aj cyklov objednávania
 • Ročné štatistiky o zvyčajnom postupe objednávania

  Logistické optimalizačné služby Festo

Modul 2:

Optimalizácia identifikácie produktu

 • Skladové štítky s ilustráciou produktu uľahčujú identifikáciu
 • Kódovanie informácií zákazníka vo všetkých bežných čiarových kódoch a národných jazykov uľahčuje integráciu do existujúceho systému zákazníka

 

 

 

  Logistické optimalizačné služby Festo

Modul 3:

Optimalizácia procesu objednávania

 • Zachytávanie vopred definovaných množstiev pomocou snímačov čiarového kódu (snímače zákazníka alebo od Festo)
 • Jednoduchý import údajov snímača do portálu Festo Online Shop
 • Objednávka v 1 kroku – bez čakania medzi požiadavkou, informáciou o cene a objednávkou

 

 

 

Výhody pre vás:

 • Zvýšenie procesnej bezpečnosti prevenciou vzniku "chýb pri načítaní"
 • Zvýšená rýchlosť procesu
 • Zníženie obstarávacích nákladov
 • Sklady so zameraním na potreby