Spracovanie obrazu

Cieľ: nulová chybovosť

so strojovým videním od Festo

Pre správny input a output použite systémy strojového videnia. Priemyselné kamerové systémy monitorujú procesy, či už ide o skenovanie kódov, alebo o kontrolu polohy a kvality pri manipulačných úlohách.

Ak si prajete optimalizovať procesy, predísť chybám alebo presnejšie naprogramovať rýchle sekvencie pohybov pri rovnakej kvalite produktov,

naša ponuka kamerových systémov je určená práve vám: jednoduché kamerové snímače a čítačky kódov či celé kamerové systémy.

Kamerové snímače SBSI

Kamerový snímač SBSI

Na jednoduché aplikácie s kamerou

Kontrola kvality produktov a čítanie kódov:

  • Čítačka kódov SBSI-B: na čítanie 1D a 2D kódov, napr. maticových kódov či kódov vyrazených priamo na výrobku
  • Objektový snímač SBSI-Q: na testovanie kvality obrábaných dielov, napr. z hľadiska úplnosti alebo polohy

Viac o kamerových snímačoch SBSI

Kompaktný kamerový systém SBO...-M

Kompaktný kamerový systém SBO...-M

Vysoká výrobná rýchlosť pod kontrolou

Vysokorýchlostné kamery na diagnostiku a uvedenie do prevádzky, ako aj na funkčné monitorovanie a rýchlejšie sekvencie pohybov

Viac o kompaktnom kamerovom systéme SBO...-M

Kompaktný kamerový systém SBO...-Q

Kompaktný kamerový systém SBO...-Q

Na kontrolu polohy a kvality

S integrovaným PLC:

  • Kontrola kvality
  • Presné polohovanie osí
  • Identifikácia typu
  • Detekcia polohy a orientácie pohybujúcich sa alebo stacionárnych obrobkov

Viac o kompaktných kamerových systémoch SBO...-Q

Checkbox Compact CHB-C-N

Checkbox Compact CHB-C-N

Naša osvedčená technológia dopravníkov po novom.

Triedenie, kontrola a počítanie montážnych komponentov využitím kamery

  • Inteligentný systém s adaptívnou kontrolou obrábaných dielov a ich optickou identifikáciou
  • Triedenie malých častí podľa typu, orientácie, kvality a množstva (s množstevnou predvoľbou)

 Ďalšie informácie o Checkboxe CHB-C-N