Snímače

Bezdotykové snímače Festo sú snímače optimalizované pre použitie s pohonmi Festo a indikujú polohu piestnej tyče.

 

Snímače polohy ako napr. SMAT, nepretržite a bezkontaktne snímajú pohyb piestu v rozsahu merania polohu a informácie poskytuje ako štandardizovaný, prúdový alebo napäťový signál.

 

Tlakové snímače a vákuové snímače kontrolujú presne všetky tlakové hodnoty, zaisťujú vyššiu mieru spoľahlivosti a poskytujú možnosť diaľkovej údržby a monitorovania.

Snímač polohy SDAT a SMAT-8M

Snímač polohy SDAT a SMAT-8M

Na spoľahlivú detekciu polohy

Univerzálne riešenie so snímačom: spoľahlivo a presne zaznamenáva pozície štandardných zdvihov.

Snímač polohy SDAT-MHS 

Prvý analógový snímač polohy navrhnutý ako bezdotykový snímač

Snímač polohy SMAT-8E

Prvý indukčný bezdotykový snímač pre drážky T

Spoľahlivá spätná väzba polohovania elektrických pohonov

Spoľahlivá spätná väzba polohovania elektrických pohonov?

Indukčné snímače SIES-8M

Optimálna konfigurácia: tlakový snímač SPAU

Tlakový snímač SPAU

Konfigurácia na mieru s mimoriadne flexibilnými prípojmi.

Jednoduchá a rýchla montáž pre každú inštaláciu

Viac informácií o tlakovom snímači SPAU

Vysoká prietoková rýchlosť: prietokový snímač SFAM

Základ pre väčšiu energetickú účinnosť: SFAM od Festo

Počiatočný bod pri 1%

Základ pre väčšiu energetickú účinnosť -  ako samostatné zariadenie alebo v kombinácii so zariadeniami pre úpravu vzduchu série MS

Viac o SFAM