Manipulačné technológie

Festo ponúka manipulačné systémy pre široké spektrum aplikácií v montážnej a manipulačnej technike. Od štandardizovaných riešení pre všetky bežné aplikácie v automatizácii až po prispôsobené riešenia na základe vašich konkrétnych požiadaviek.

Manipulačné systémy s nástrojom Handling Guide Online

Manipulačná a robotická technika pomocou sprievodcu Handling Guide Online

Manipulačné systémy so sériovou kinematikou so zdvihmi až do 3 000 mm, predmontované a otestované

  • Jednoosové systémy (1D)
  • Priamočiare portály (2D)
  • Ploché portály (2D)
  • Trojrozmerné portály (3D)

 

So štandardizovaným vedením energie a komponentmi, ktoré sa navzájom hodia: motorom, prevodovkou a kontrolérom. Vytvorte si manipulačný systém vyrobený na mieru a objednajte si ho v troch krokoch. Využite štandardizované procesy a krátke dodacie časy.

 

Nakonfigurovať hneď v nástroji Handling Guide Online

 

Mimoriadne dynamické manipulačné systémy

Karteziánske roboty pre mimoriadne dynamický pohyb a polohovanie majú neuveriteľne nízku pohybujúcu sa hmotnosť. Umožňujú vysoké zrýchlenie, veľké zaťaženie a optimálne využitie pracovného priestoru.

 

Manipulačná technika lineárny portál EXCT

Lineárny portál EXCT

Manipulačná technika: plochý portál EXCH

Plochý portál EXCH

Veľký pracovný priestor a vysoká rýchlosť. Pomocou nástroja Handling Guide Online konfigurovateľný ako trojrozmerný portál.

 

Viac informácií o plochom portáli EXCH

EXCH v katalógu

Nakonfigurovať hneď v nástroji Handling Guide Online

Kompaktné manipulačné systémy

Naše riešenie, keď je k dispozícii len málo miesta, ako napríklad pri montáži malých dielov v elektronike alebo pri automatizácii laboratórií.

Manipulačná technika: plochý portál EXCM

Plochý portál EXCM

Kompaktný a plochý do malých pracovných priestorov. Pomocou nástroja Handling Guide Online konfigurovateľný ako trojrozmerný portál.

 

Viac informácií o plochom portáli EXCM

EXCM v katalógu

Nakonfigurovať hneď v nástroji Handling Guide Online

 

 

Iné riešenia

Manipulačné technológie kompaktné manipulačné systémy YXMx

Kompaktné manipulačné systémy YXMx

Systémová sada obsahujúca softvér, menič a kinematiku

Základy pre rozličné desktop aplikacie

 

Viac informácií na kompaktné manipulačné systémy YXMx

ELGC a EGSC-BS

Os s vretenom ELGC a minisuport EGSC-BS

Dostupná alternatíva pre váš manipulačný systém

Viac o osi s vretenom ELGC

Viac o minisuportoch EGSC-BS

 

 

 

Manipulačná technika: paralelný kinematický systém EXPT

Paralelný kinematický systém EXPT

Rýchla manipulácia pri voľnom pohybe v troch osiach

 

Ďalšie informácie o paralelnom kinematickom systéme EXPT

EXPT v katalógu