Manipulačné systémy

Plochý portál EXCM

Manipulačné systémy pripravené na montáž výrazne ušetria váš čas od projektovania po uvedenie do prevádzky.

A v neposlednom rade môžete mať istotu, že všetko bude spolu presne zapadať.

Mimoriadne dynamické manipulačné systémy

Mimoriadne dynamické manipulačné systémy

Kompletné riešenia pre vysoko dynamický pohyb a polohovanie

  • Vysoké zrýchlenie
  • Vysoké užitočné zaťaženie
  • Optimálne využitie pracovného priestoru

Lineárny portál EXCT

Plochý portál EXCH

Paralelný kinematický systém EXPT

Malý manipulačný systém YXMx

Malý manipulačný systém

Jedna základná platforma pre širokú paletu desktopových aplikácií

Súprava obsahuje

  • softvér
  • riadenie
  • kinematiku

Ďalšie informácie o malom manipulačnom systéme YXMx

Balík riadenia

Ovládacia súprava CMCA

Ten správny balík na riadenie vášho manipulačného systému

Skriňa na riadiace systémy

Balík riadenia CMCA pre mimoriadne dynamické manipulačné systémy

Štandardné manipulačné systémy

Lineárny portál YXCR

So štandardizovaným vedením, príslušným motorom, prevodovkou a kontrolérom

Predmontované a otestované

Jednoosové systémy

Lineárne portály

Ploché portály

3D portály

Manipulačné systémy v katalógu

Plochý portál EXCM

Plochý portál EXCM
  • Kompaktné a rovinné
  • Maximálne pokrytie pracovného priestoru
  • Minimálny priestor na montáž
  • Parametrizované a pripravené na montáž

Viac o plochom portáli EXCM

EXCM v katalógu