Manipulačné technológie

Festo ponúka manipulačné systémy pre široké spektrum aplikácií v montážnej a manipulačnej technike. Od štandardizovaných riešení pre všetky bežné aplikácie v automatizácii až po prispôsobené riešenia na základe vašich konkrétnych požiadaviek.

Štandardné manipulačné systémy

Manipulačné technológie s robotickými technológiami s použitím Handling Guide Online

Manipulačné systémy so sériovou kinematikou so zdvihmi do 3000 mm – predpripravené a otestované

  • Jedno-osé systémy(1D)
  • Lienárne portály (2D)
  • 2D Ploché portály (2D)
  • Priestorové portály (3D)

 

So štandardnou energetickou reťazou a vybranými komponentami: motor, prevodovka a menič

Nakonfigurujte a objednajte Váš na mieru vyrobený manipulačný systém teraz len v troch krokoch a využite štandardizovaný proces s rýchlim dodaním.

 

Spustiť Handling Guide Online

 

Vysoko dynamické manipulačné systémy

Naše all-in-one systémy pre vysoko dynamický pohyb a polohovanie majú extrémne nízke pohybujúce sa hmotnosti. Umožňujú najvyššie hodnoty zrýchlení, vysoké zaťaženie a optimálne pokrytie pracovného priestoru.

Manipulačné technológie lineárny portál EXCT

Lineárny portál EXCT

Optimálna dynamická odozva do 90 zdvihnutí/min

 

Viac informácií na lineárny portál EXCT

EXCT v katalógu

Manipulačné technológie plochý portál EXCH

Plochý portál EXCH

Veľký manipulačný priestor a vysoká rýchlosť

 

Viac informácií na plochý portál EXCH

EXCH v katalógu

Kompaktné Manipulačné systémy

Naše riešenia pre malé inštalačné rozmery ako, napríklad, monáž malých dielov v elektrotechnickom priemysle alebo v laboratórnej automatizácii.

Manipulačné technológie plochý portál EXCM

Plochý portál EXCM

Kompaktný a plochý pre malé pracovné priestory

 

More information on the planar surface gantry EXCM

EXCM v katalógu

Manipulačné technológie kompaktné manipulačné systémy YXMx

Kompaktné manipulačné systémy YXMx

Systémová sada obsahujúca softvér, menič a kinematiku

Základy pre rozličné desktop aplikacie

 

Viac informácií na kompaktné manipulačné systémy YXMx

Manipulačné technológie systémy s paralelnou kinematikou EXPT

Systémy s paralelnou kinematikou EXPT

Vysoko rýchlostná manipulácia pre voľný pohyb v troch osiach

 

Viac informáci na Systémy s paralelnou kinematikou EXPT

EXPT v katalógu