Vákuová technika

Celá vákuová séria pozostáva z jednoduchého vákuového generátora, ventilov vhodných pre vákuum, vákuových spínačov a vákuových uchopovačov

Vákuové ejektory

Vákuové ejektory

Krátke evakuačné časy vďaka decentralizovanej generácii vákua

Všetky vákuové generátory Festo pracujú na princípe Venturiho trubice.

Vákuové ejektory

Príklady aplikácie:

Použitie vákuového generátora VN pre štítkovacie úlohy

Softvér pre výber vákua

Výber vákua

Použite softvér na výpočet vákua, ktorý vám umožní pohodlne a rýchle určiť vhodné prísavky.

Prevziať softvér pre výber vákua

Vákuové uchopovače

Hladké uchopenie solárnych článkov

Modulárne produkty ESG s viac ako 5000 variantmi

Vákuové uchopovače od Festo sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach a materiáloch – v závislosti od povrchu obrábaného dielu – a pre každú prísavku je k dispozícii správny držiak.

Vákuové uchopovače

Vákuový ejektor OVEM

Vákuový ejektor OVEM
  • S monitorovacou funkciou pre spoľahlivé vákuové procesy
  • Minimálne priestorové požiadavky

Animácia produktu OVEM

Príklady aplikácie:

Montáž malých dielov a elektroniku

Automobilový priemysel: lisovňa