Ventily

Samostatné ventily na vaše automatizačné úlohy

Ventily majú v riadiacom procese úlohu výkonného orgánu. Do veľkej miery určujú dynamiku a zároveň aj ony musia odolať vysokej dynamike. Preto musia byť ventily robustné, odolné a spoľahlivé. Festo si vždy dáva záležať na kvalite a dodáva ventily až so 100 miliónmi spínacími cyklami do celého sveta.

 

Festo vám ponúka smerové ovládacie ventily, proporcionálne ventily, bezpečnostné ventily, štandardizované ventily, rýchlospínacie ventily, ventily pre médiá a procesné ventily, ktoré je možné ovládať elektricky, pneumaticky, mechanicky i manuálne. Tieto ventily majú uplatnenie vo všetkých priemyselných odvetviach, od potravinárskeho a baliaceho priemyslu cez automobilový, elektronický, drevospracujúci a textilný priemysel až po procesnú automatizáciu.

Kompaktné elektromagnetické ventily

Kompaktný ventil VUVG

Ideálne na integráciu do strojov

ako samostatný ventil alebo na pripojovacej doske

Viac o VUVG

Proporcionálna technika

Proporcionálne ventily

Široká ponuka proporcionálnych tlakových regulačných ventilov a proporcionálnych rozvádzacích ventilov

Viac informácií o proporcionálnej technike

Combine motion and fluid control

Media valve VZQA

At Festo, you can get media valves, process valves and automation technology from a single source.

Find out more about

Application examples of media valves

Robustné elektromagnetické ventily

Elektromagnetický ventil VUVS

Na všetky štandardné úlohy:

  • Robustné
  • Vysoké prietokové rýchlosti
  • Nenákladné

Viac o VUVS

Uzatváracie, tlakové regulačné a škrtiace ventily

Uzatváracie ventily, tlakové regulačné ventily a škrtiace ventily

Pneumatické ovládacie prvky

  • Rozmanité varianty a funkcie
  • Štandardné a priemyselné riešenia
  • Funkčná integrácia

Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky 

 

Jednoduché vyhľadávanie: ten správny ventil

Prehľad sérií ventilov od spoločnosti Festo

 

Technické porovnanie možných elektromagnetických ventilov:

Biela kniha o ventile s posúvačom a sedlovom ventile

 

Rýchlospínacie ventily

Produktové informácie o rýchlospínacích ventiloch

Rýchlospínacie ventily