Bezpečnostné upozornenia

Attention!Mali by ste bezodkladne kontaktovať Festo pokiaľ sa pri Vašej aplikácii vyskytne niektoré z nasledujúcich:

 

Podmienky prostredia a podmienky používania alebo prevádzkové médium sa líši od technickej špecifikácie.

Výrobok má vykonávať bezpečnostnú funkciu.

Je potrebná analýza rizika alebo bezpečnostná analýza.

Nie ste si istý vhodnosťou produktu pre použitie v plánovanej aplikácii.

Nie ste si istý vhodnosťou produktu pre použitie v bezpečnostne orientovaných aplikáciach..