Trade fairs and events

Medzinárodné veľtrhy

Veľtrh Festo v Ázii

Festo sa každý rok zúčastní viacerých veľtrhov. Zoznámte sa s nami a s najnovšími trendmi v automatizácii!

 Náš aktuálny plán na rok 2016