Výstavy a eventy

Medzinárodné veľtrhy

Veľtrh Festo v Ázii

Festo sa každý rok zúčastní viacerých veľtrhov. Zoznámte sa s nami a s najnovšími trendmi v automatizácii!

Náš aktuálny plán výstav