Import/export zoznamov dielov

Importovanie zoznamov dielov

Import súborov .csv

Máte možnosť nahrať objednávkový zoznam vo formáte CSV priamo na portál Online Shop.
V sťahovacom zozname zvoľte stĺpce pre číslo dielu a množstvo.
Aplikácia automaticky rozpozná čísla dielov Festo a vloží ich do nákupného koša. Po vložení do nákupného koša systém preverí ceny a dodacie lehoty; spracovaný nákupný kôš možno objedať alebo uložiť.

Up

Importovanie čísiel dielov z katalógu na DVD

Ak chcete importovať nákupný kôš exportovaný z elektronického katalógu na CD-ROM do portálu Online Shop, potom postupujte nasledovne:

 

1. Kliknite na “Importovať kôš”.
2. V hodnej časti zvoľte “CSV súbor vo formáte Festo”.
3. Kliknite na “Prehliadať” a zvoľte súbor, ktorých chcete importovať.
4. Kliknite na “Štart”.
5. Produkty sú zo súboru importované do portálu Online Shop a systém preverí ceny a dodacie lehoty.

Up

Kopírovanie a vloženie

Ak chcete importovať údaje kopírovaním a vložením, potom kliknite na “Importovať zoznam dielov”. Tu môžete rýchlo skopírovať čísla dielov Festo a ich množstvo napr. z tabuľky v programe Excel a vložiť ich do zobrazeného okna.

Uvedomte si prosím, že funkcia je obmedzená na 100 čísiel dielov.

Up

súbor .csv

Súbor s príponou “.csv” predstavuje formát "hodnoty oddelené čiarkou" a ide o textový formát súboru slúžiaci pre jednoduché uchovávanie dát. Zoznamy produktov v tomto formáte možno vytvoriť v ľubovoľnej aplikácii, ktorá dokáže ukladať súbory vo formáte CSV.

Up

Exportovanie nákupného koša

Exportovať nákupný kôš do súboru

Máte možnosť exportovať existujúci nákupný kôš kliknutím na “Exportovať kôš”. Tento súbor potom možno otvoriť buď v programe Excel alebo v textovom editore a potom importovať do požadovanej aplikácie.
Kliknutím na “Settings” (nastavenia) môžete definovať, ktoré polia chcete exportovať a v ktorom stĺpci majú byť informácie uvedené.

Up

Nastavenia prehliadača pre export

Pre export nákupného koša je nutné zaistiť, že v bezpečnostnom nastavení prehliadača je aktivované ohlasovanie sťahovania súboru.
Ak funkcia nie je aktivovaná, potom postupujte nasledovne. 

 

Up