Môj prístup

Výhody registrácie

Výhody registrácie

Výhody pre používateľov katalógu:

• Prístup na 2D/3D CAD modely.
• Uloženie viacerých nákupných košov pre viacero projektov.

 

Okrem toho ako používateľ portálu Online Shop máte možnosť:

• Overiť si špeciálne zákaznícke ceny a aktuálnu dostupnosť.
Pred objednaním na portáli Online Shop v zmysle podmienok pre vašu spoločnosť by ste si v záujme správneho fungovania mali overiť priradenú zľavu a ostatné nastavenia. (Spracovanie si vyžaduje 1-2 pracovné dni)
• Priame objednávanie a okamžité zaslanie potvrdenia objednávky.
• Sledovanie stavu vybavovania vašich objednávok (vrátane objednávok vykonaných cez telefón alebo fax).

 

Máte možnosť i naďalej prezerať produktové informácie aj bez registrácie (s výnimkou CAD).

Up

Rôzne typy profilov používateľa

Používateľ informácií
Ako používateľ informácii si môžete vyžiadať ceny a dostupnosť, ukladať nákupné koše a zasielať ich elektronicky svojim nákupcom, no nemôžete objednávať. Uvedomte si, že nákupcovia musia byť registrovaní ako používatelia s oprávnením pre objednávanie.

 

Používateľ pre objednávanie
Ako používateľ s oprávnením pre objednávanie máte možnosť priamo objednávať v spoločnosti Festo. Máte tiež možnosť prideliť oprávnenie na objednávanie ostatným kolegom, ktorí sú registrovaní ako štandardní používatelia.

Up

Zabudnuté meno používateľa/heslo

Zmena hesla

V sekcii pre prihlasovanie kliknite na “Zabudli ste heslo?”. Zadajte do okna meno používateľa a e-mailovú adresu, ktorú využívate pre prístup na portál Online Shop. Vaše heslo bude zmenené a o niekoľko minút vám bude automaticky zaslané.
Pri vykonaní tejto operácie bude potrebné v prehliadači Internet Explorer dočasne deaktivovať funkciu “AutoComplete” (automatické vyplňovanie).

Up

Vyžiadanie mena používateľa

Ak ste zabudli meno používateľa, potom kliknite na "Zabudli ste meno používateľa alebo heslo?”. Na nasledujúcej stránke si môžete vyžiadať nové heslo a zadať kontaktné údaje pre získanie mena používateľa.

Na rozdiel od hesla sa meno používateľa nezmení. (Spracovanie si vyžaduje jeden pracovný deň)

Up

Personalizácia

Zmena osobných údajov

Máte možnosť zmeniť osobné údaje, ktoré ste zadali pri registrácii.

Po kliknutí na “Uložiť” sa zmeny uložia do vášho prístupového profilu.
V prípade prístupového profilu na portál Online Shop sú adresné dáta previazané s vašim číslom zákazníka. To znamená, že v sekcii “Personalizácia" môžete zmeniť iba vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Up

Zmena hesla

Ak chcete zmeniť heslo, prejdite na "Zmena hesla", zadajte vaše staré heslo a potom zadajte nové. Nové heslo treba pre potvrdenie zadať ešte raz.

Up

Zmena profilu

Ako používateľ katalógu môžete zmeniť svoj profil v sekcii “Personalizovať” a vyžiadať si doplnkovú autorizáciu. Za týmto účelom kliknite na “Zmena profilu”.


Ako existujúci používateľ katalógu môžete zmeniť svoj profil a požiadať o autorizáciu pre objednávanie.

Up