Objednávka

Nákupný kôš

Pridanie produktov do koša

Z katalógu:
• Z katalógu kliknutím na symbol nákupného koša
• Označením produktu na stránke a zvolením úkonu “Pridanie do koša”. Potom kliknite na “Aktualizovať kôš”.

 

Priamym pridaním do nákupného koša:
• Priamym pridaním nákupného koša zadaním čísla diela Festo alebo vášho čísla dielu (ak boli vložené do systému Festo)
• Importovaním existujúcich zoznamov s využitím asistenta importu

Up

Odstránenie produktov z koša

Produkty z nákupného koša môžete odstrániť buď kliknutím na symbol “Vymazať” v nákupnom koši alebo zvolením položky "Vymazať zvolené" v sťahovacom zozname úkonov.

Up

Uloženie koša

Za týmto účelom zadajte názov do poľa “Názov koša” a kliknite na “Uložiť”. 

 

 

Uložené koše sú sprístupnené cez voľbu menu “Uložené koše”.

Up

Cena a dostupnosť

Autorizácia

Objednávky na portáli Festo Online Shop môže iba “používateľ s oprávnením pre objednávanie”.

No niektoré funkcie, ako napríklad overovanie cien a dostupnosti sú dostupné aj pre “používateľov s oprávnením na informácie”, ktorí môžu iba prezerať informácie.

Up

Požadovaný dátum dodávky

Ak chcete zmeniť dátum dodávky zobrazený v nákupnom koši, potom zadajte požadovaný dátum dodávky v sekcii “Informácie o dodávke” kliknite na “Overiť”. 

 


Pokiaľ nie je možné dodaciu lehotu dodržať, systém vás na to upozorní; ak je dodávka možná, dátum dodávky je prevzatý do nákupného koša.

Up

Objednávka

Spôsob expedície

Nasledujúce polia vám umožňujú meniť spôsob expedície. 

 

Up

Adresa dodávky

Ak chcete zmeniť adresu dodávky, potom v druhom kroku procesu zadajte relevantnú adresu - túto adresu možno prepísať - alebo zvoľte adresu, ktorá bola predtým uložená do systému.

Up

Dokončenie objednávky

V nákupnom koši kliknite na “Pokračovať” a zadajte do príslušných polí relevantné údaje. Systém vás prevedie cez proces objednávky krok za krokom.

Pred zaslaním objednávky potvrďte prijatie dodacích a platobných podmienok.

Po ukončení objednávky vám bude doručené potvrdenie objednávky s vašim číslom objednávky.

Up

Potvrdenie objednávky

Po kliknutí na “Pokračovať” môžete v nákupnom koši zadať, či požadujete potvrdenie objednávky a či má byť zaslané faxom alebo cez e-mail.

Up