Elektrické prípoje pre ventily

Najprv zvoľte vhodnú elektromagnetickú cievku pre ventil a príslušné konektory a káble.

Elektromagnetické ventily a príslušné elektromagnetické cievky

 

Séria ventilov Typ ventilu Elektromagnetická cievka
D E EB F N1 N2 V Y Z ZB ZC
ISO 15 407-1 MN2H, JMN2H, JMN2DH -----+-----
 
ISO 5599-1 MN1H, JMN1H, JMN1DH ----+------
  MFH, JMFH, JMFDH ---+-------
  MDH, JMDH +----------
  MEBH, JMEBH, JMEBDH --+--------
 
Namur NVF3 ---+-------
  MN1H ----+------
 
Compact Performance CPE10-M1BH, CPE14-M1BH ----------+
  CPE18, CPE24 --+--------
 
Tiger 2000 MFH, JMFH ---+-------
  MVH, JMVH ------+----
 
Tiger Classic MFH, MOFH, JMFH, JMFDH ---+-------
 
Rad Midi MEBH, MOEBH, JMEBH --+--------
  MEH, MOEH, JMEH -+---------
 
Priamo ovládané elektromagnetické cievky MZBH, MOZBH ---------+-
  MEBH, MOEBH --+--------
  MVH, MOVH ------+----
  MDH, MODH +----------
 
Rýchlospínacie ventily MH2, MH3 ----------+
 
Rad Micro/Mini MZH, MOZH, JMZH --------+--
  MYH, MOYH, JMYH -------+---
 
Kompaktný systém M5 MUFH ---+-------

+ štandard, t.z. vždy k dispozícii