Elektrické pripojenia pre ventilové terminály

Pripojenia pre ventilové terminály

Typ ventilového terminálu Individuálne Multipólové Fieldbus Ethernet Diagnostika Napätie vstup/výstup Rozhranie AS-Interface
ISO 5599-1 type 04-++-+++-
VDMA, VSVA typ 14, typ 16+-------
typ 44 VTSA0+++++++
CPV typ 10+++-++-+
CPA typ 12+++-++++
MPA typ 320++++--+
MIDI/MAXI typ 03-++-++++
Tiger typ 02-++-+++-
VTUB typ 24++------
CPV-SC typ 80-++--+--
CPA-SC typ 82+++--+--
CDVI typ 15-++--+--
MH++------
CPX typ terminálu 50+-+++++-
CPI systém typ 55+-+++++-

 

+ štandard, t.z. vždy k dispozícii 

0 voľba, t.z. zvoliteľné