Inštalačné a riadiace koncepcie

Vaša koncepcia systému určuje, ktoré riešenie ventilového terminálu je najideálnejšie

Ako sa približujeme k Industry 4.0 a Internetu vecí (IoT), inštalačné a riadiace koncepcie sa vzájomne ovplyvňujú viac ako kedykoľvek predtým. Modulárne, flexibilné a prispôsobivé výrobné koncepty s decentralizovanou inteligenciou, predbežným spracovaním, autonómnymi strojmi alebo subsystémami budú úspešné len vďaka účinnej spolupráci. Ventilové terminály s CPX, prípadne s kontrolérom CoDeSys, i inštalačné systémy CPI a CTEL poskytujú také možnosti riadenia a inštalácie, aké úplne zapadnú do vašej koncepcie systému.


Vždy ideálna koncepcia inštalácie

Decentralizovaná inštalácia a riadiace koncepcie – most do Industry 4.0

 

Centralizovaný/hybridný inštalačný systém

Pri centralizovanom inštalačnom systéme je viacero pohonov a funkcií prepojených a úplne riadených jedným ventilovým terminálom cez kontrolér CoDeSys.

 

Výhody centralizovaného inštalačného systému:

 • Zvýšenie účinnosti až o 60 % vďaka integrácii funkcií
 • Pokles kanálových nákladov až o 50 %
 • Zvýšenie výkonu až o 40%

 

 

V hybridných inštalačných systémoch sa spájajú výhody centralizovaných a decentralizovaných inštalačných systémov.

Decentralizovaný inštalačný systém/rozšírenie systému

Jednotlivé funkcie sa spoja decentralizovane, pomocou krátkeho hadicového prípoja, na malom ventilovom termináli. Ventilový terminál je cez hybridný kábel pripojený ku kontroléru, z ktorého získava údaje a napätie.

 

Výhody decentralizovaného inštalačného systému:

 • Krátke hadice skracujú dobu cyklu až o 30 %
 • Nároky na priestor sú nižšie až o 70 %
 • Spotreba vzduchu klesá až o 50 %
Decentralizovaná inštalácia

Dostupné systémy a ich výhody:

Inštalačný systém CPI v katalógu

 • Rôzne napäťové zóny cez prídavné napájanie
 • Viac účastníkov vďaka až štyrom modulom na jeden reťazec

Inštalačný systém CTEL (I-Port, CTEU) v katalógu

 • Samostatná konfigurácia
 • Cenovo prijateľné základné funkcie

IO-Link Master v katalógu

 • Otvorený štandardizovaný systém
 • Integrovateľné externé funkcie

Novinky k CPX:

CODESYS

Možnosť pre Industry 4.0:

integrácia cez OPC UA

 

Doplňujúce informácie

Automatizačná platforma CPX

 

Jednoduchá konfigurácia a diagnostika pre všetky moduly CPX:

Nástroj Festo Maintenance Tool

Diagnostika a informácie cez web monitor:

CPX web monitor

Nástroj pre uvedenie do prevádzky a servis pre všetky produkty:

Nástroj Festo Field Device Tool

Nástroj Festo Configuration Tool

Uvedenie do prevádzky je hračka:

Súbory s opisom zariadenia

Funkčné prvky

Firmvér

Templáty na menovky pre ventilové terminály:

Templát MS Word

 

CTEL/CTEU: neodolateľne jednoduchá a nízko nákladová zbernicová technika

Zbernicový uzol pre rôzne ventilové terminály a digitálne vstupy

Zistite viac