Proporcionálna technika

Rad proporcionálnych tlakových regulačných ventilov a proporcionálnych rozvádzacích ventilov ponúka maximálne množstvo riešení a funkcií na riadenie dráhy a sily.

 

Proporcionálne tlakové regulačné ventily, napr. na riadenie tlaku pri testovaní, dávkovaní, stláčaní, tlakovom spájaní a polohovaní

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPX

VPPX pre zložité riadené systémy a vysokú presnosť

 • Vyššia spoľahlivosť procesov vďaka vstupu aktuálnych hodnôt do externých snímačov
 • Programovateľný, voľne nastaviteľný kontrolér PID
 • Plug-in FCT na jednoduchú konfiguráciu kontroléra

Stručné informácie o VPPX

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPX v katalógu

Softvér na konfiguráciu VPPX a jeho uvedenie do prevádzky

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM

Všestranný VPPM

 • Modulárny systém pre maximálnu variabilitu: od základného výkonu po špičkové zariadenie
 • Dostupný aj v terminálovej verzii ako ventilový terminál MPA: nižšie náklady vďaka funkčnej integrácii a multiplexingu
 • Tri prednastavenia kontroléra pre rýchle uvedenie do prevádzky
 • Multisenzorové riadenie a kaskádová regulácia pre stabilné ovládanie a top presnosť

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM v katalógu

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM s IO-Link

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPE

VPPE na jednoduché riadiace úlohy

 • Zaujímavá vstupná cena
 • Robustný dizajn a vysoká elektromagnetická kompatibilita
 • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka Festo plug and work
 • Displej LCD alebo iný

Stručné informácie o VPPE

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPE v katalógu

Proporcionálny tlakový regulačný ventil MPPES

MPPES na úkony s tlakom a vákuom

 • Aplikácie so sústavne sa meniacimi referenčnými hodnotami
 • Vákuový variant dostupný ako špeciálne riešenie
 • Nepriamo riadený piestový ŕegulačný ventil
 • Odvetranie v prípade výpadku energie

Proporcionálny tlakový regulačný ventil MPPES v katalógu

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPL

VPPL na prácu pri vysokom tlaku

 • Tlak 10 až 40 bar
 • So zosilňovačom prietoku PREL do 6,000 m³/h
 • Funkcia bezpečného odvetrania pre PREL-186-...-40CFX2
 • Tri prednastavenia kontroléra pre rýchle uvedenie do prevádzky

Stručné informácie o VPPL

* VPPL sa dá objednať iba cez typový kód.

proporcionálny rozvádzací ventil na regulovanie smeru a rýchlosti

Proporcionálny rozvádzací ventil VPWP

VPWP na riadenie polohy a sily

 • Plne digitalizovaný, s integrovanými tlakovými snímačmi a kaskádovou reguláciou
 • Schopnosť diagnostikovania
 • Na servopneumatické aplikácie s osovým kontrolérom CPC-CMAX a regulátorom koncovej polohy CPX-CMPX

 

Proporcionálny rozvádzací ventil VPWP v katalógu

Viac o servopneumatických systémoch

 

Proporcionálny rozvádzací ventil MPYE

MPYE na úlohy, ktoré si vyžadujú dlhú životnosť

 • Na mimoriadne dynamické riadenie s uzavretou slučkou
 • Vysoká opakovateľná presnosť
 • 400 miliónov spínacích cyklov
 • Ventil s posúvačom

Proporcionálny rozvádzací ventil MPYE v katalógu

 
 

Digitalizovaná pneumatika!

Festo Motion Terminal

Festo Motion Terminal

Pomocou aplikácií si prispôsobte rôzne funkcie: Dva proporcionálne tlakové regulačné ventily alebo proporcionálny prietokový ventil v jednom ventile: to je naozaj ekonomické a kompaktné riešenie!

Viac o aplikáciách Motion Apps