Trieda krytia IP

Trieda krytia indikuje vhodnosť elektrických zariadení pre rôzne environmentálne podmienky a ochranu osôb proti možným rizikám použitia týchto zariadení.

Číslo kódu Stručný opis Definícia
0 Bez ochrany -
l Ochrana voči pevným objektom s priemerom 50 mm a viac Vzorka, guľôčka s priemerom 50 mm nesmie plne preniknúť cez obal.
2 Ochrana voči pevným objektom s priemerom 12,5 mm a viac Vzorka, guľôčka s priemerom 12,5 mm nesmie plne preniknúť cez obal.
3 Ochrana voči pevným objektom s priemerom 2,5 mm a viac Vzorka, guľôčka s priemerom 2,5 mm nesmie vôbec preniknúť cez obal.
4 Ochrana voči pevným objektom s priemerom 1,0 mm a viac Vzorka, guľôčka s priemerom 1 mm nesmie vôbec preniknúť cez obal.
5 Ochrana voči prachu Vnikaniu prachu nie je možné úplne zabrániť. Množstvo vniknutého prachu nesmie narušiť bezpečnú prevádzku zariadenia.
6 Prachuvzdorné Žiadne vniknutie prachu