Produkty v zmysle RoHS

    RoHS

Smernica EU 2002/95/ES (RoHS)

Smernica EU upravuje používanie nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadení v členských štátoch EU. Spolu so smernicou EU 2002/96/ES, ktorá upravuje predaj a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení bola realizovaná v Nemecku v rámci zákona o elektrických a elektronických zariadení (ElektroG - Elektro- und Elektronikgesetz).

  • Smernica EU 2002/95/ES: RoHS = Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances (obmedzenia pre používanie určitých nebezpečných látok)
  • Smernica EU 2002/96/ES: WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment (smernica o elektrickom a elektronickom odpade)

V dôsledku neistoty o spôsobe aplikácie zákona sa často bez rozlišovania vyžaduje spĺňanie požiadaviek smernice RoHS. Pri nesprávnej interpretácii majú smernice EU negatívny vplyv na konkurencieschopnosť európskych firiem na svetovom trhu. Združenie VDMA vypracovalo pre smernice RoHS a WEEE zásady aplikácie, ktorými sa riadi aj Festo. Tento dokument vysvetľuje dopad RoHS a WEEE na priemyselnú výrobu výrobných prostriedkov.

Festo taktiež prispôsobuje zvolené produkty použitím materiálov v zmysle RoHS.
Okolo 2000 produktov Festo už spĺňa materiálové požiadavky smernice RoHS. Na požiadanie môže oddelenie pre výrobu elektronických prvkov vyrobiť plošné obvody so spojmi bez obsahu olova v zmysle RoHS.

Fakty o RoHS a WEEE

Smernice o “elektrickom a elektronickom odpade”.

Doplňujúce informácie