Prevencia a ochrana proti výbuchu

atex

Smernica 2014/34/EU (ATEX)

V rámci nových legislatívnych úprav smernicu ATEX 94/9/EC nahradila smernica 2014/34/EU. Táto smernica upravuje rôzne požiadavky v EÚ, aby sa dosiahlo jednotné bezpečnostné prostredie a odstránili prekážky pri obchodovaní.
Smernica 2014/34/EU tiež dopĺňa predchádzajúce smernice. Jeden z prvkov tejto smernice je ten, že musia byť schvaľované aj zariadenia, ktoré nie sú elektrické, ako napríklad pneumatické pohony.

Momentálne si môžete vybrať z viac ako 7 700 produktov Festo, ktoré sú schválené pre príslušné kategórie ochrany proti výbuchu. Ďalšie budú nasledovať. Aktívne na tom pracujeme.

Products approved under directive 94/9/EC

You can access an overview of the approved products via

Features selection in the catalogue:

Pneumatic drives

Servopneumatic positioning systems

Valves

Valve terminals

Sensors

Compressed air preparation

 

Under "Explosion prevention and protection", select the desired ATEX zone. The search results will show you the approved products.

Please note that this approval is also dependent on the configuration of the product.

 

Devices not requiring approval for use in potentially explosive atmospheres:

Manufacturer's declaration 

 

ATEX FAQ

Information and FAQs on ATEX can be found on our

Wiki ATEX