Často kladené otázky - elektrické pohony

Elektrické minisuporty

Elektrický valec DNCE

Servopohony MTR-AC

Kontroléry

...

Elektrické minisuporty

Aké hmotnosti je možné pohybovať elektrickými minisuportmi?
Užitočná záťaž, ktorú je možné pohybovať pomocou minisuportov SLTE závisí od montážnej polohy jednotky pohonu.
Horizontálna
montážna poloha
Vertikálna
montážna poloha
SLTE-10-... 1,5 kg 0,5 kg
SLTE-16-... 4 kg 2 kg

Up

Akú rýchlosť možno dosiahnuť elektrickými minisuportmi?
Horizontálna
montážna poloha
Vertikálna
montážna poloha
SLTE-10-... 170 mm/s
SLTE-16-... 210 mm/s

Up

Akú presnosť polohy možno dosiahnuť s elektrickými minisuportmi SLTE?
Opakovateľná presnosť minisuportu SLTE leží v intervale +/- 0,1 mm.

Up

Aké zrýchlenie možno dosiahnuť s elektrickými minisuportmi?
Minimálne zrýchlenie elektrických minisuportov je 0,5 m/s². Maximálna hodnota je 2,5 m/s².

Up

Koľko polôh je možné zabezpečiť elektrickými minisuportmi?
S minisuportmi je vo vstupno-výstupnom režime k dispozícii 31 polohovacích záznamov a teda 31 polôh. Pri aktivácii zbernicou je k dispozícii ľubovoľný počet pozícií.

Up

Prečo je napájací kábel KPWR-MC1… vybavený vedením pre snímanie, keď pri kontroléri SFC-DC nie je potrebné snímanie?
Napájací kábel je vybavený touto funkciou pre účely budúcich generácií kontrolérov. Keď prúd prúdi cez napájací kábel do spotrebiča, vyvolá to pokles napätia v napájacom kábli. Vedenie pre snímanie slúži na meranie napätia priamo na spotrebiči, aby bolo možné kompenzovať pokles napätia v napájacom vedení.

Up

Elektrický valec DNCE

Sú elektrický valec DNCE s príslušným balíkom pohonu dodávané v kompletne zmontovanom stave?

Áno, Festo môže na požiadanie realizovať kompletnú montáž. Inak je balík pohonu dodaný samostatne.

Up

Je elektrický valec DNCE samosvorný?
Klzná skrutka je samosvorná, to znamená, že pri vibráciách nie je možné vylúčiť pomalé pohyby. Celý systém s motorovou jednotkou MTR-DCI je samosvorný. Guľôčkový skrutka nie je nikdy samosvorná.

Up

Ako sa napína pás pri paralelnej konštrukčnej súprave?

Pomocou upínacej skrutky v telese pásu. Správne napätie pásu je uvedené v prevádzkových pokynoch.

Up

Je možné použiť pri valcoch DNCE max. silu a max. rýchlosť?

Pri verzii s klznou skrutkou (LS), posuvová sila závisí od rýchlosti (pozri tabuľku v katalógu).

Up

Je možné použiť pohon aj potom, keď bola spustená ochrana piestnej tyče proti pretočeniu?

Áno, ochrana proti pretočeniu piestnej tyče zostáva funkčná. Nakoľko sa následne poloha zmenila, je nutné opäť vykonať referenčnú jazdu.

Up

Je možné objednať valec DNCE pre motor od iného výrobcu?

Áno, je to možné. Hriadeľ je potom dodaný s prírubou pre motor iného výrobcu.

Up

Aké motory sú odporúčané pre elektrické valce DNCE?

Ako je uvedené v katalógu, oba varianty s vretenom je možné kombinovať s vybranými servomotormi MTR-AC, krokovými motormi MTR-ST a motorovými jednotkami MTR-DCI. Vo fáze projektovania si prosím uvedomte, že maximálne rýchlosti a/alebo posuvové sily elektrických valcov sa niekedy nedosiahnu, pretože medzné hodnoty sú určené motormi. Pre správny výber valca DNCE a veľkosti motora odporúčame využiť návrhový softvér Positioning Drives.

Up

Je možné použiť bezdotykové snímače spolu s valcami DNCE?

Áno, ale spolu s jednotkou MTR-DCI je možné použiť iba spínače SMT-8.

Up

Dokáže elektrický valec DNCE podobne ako pneumatický valec vyvinúť tlak s rôznymi silami po zastavení?

To možno dosiahnuť použitím servomotora v prevádzkovom režime "ovládania krútiaceho momentu".

Up

Je možné valec DNCE ovládať cez Profibus?

Balík pohonu so servomotorom je k dispozícii aj s rozhraním Profibus.

Up

Servopohony MTR-AC

V koľkých rôznych režimoch je možné prevádzkovať servomotor MTR-AC?

Kontrolér motora SEC-AC pre servomotor MTR-SC možno prevádzkovať v 4 režimoch.

 • Ovládanie krútiaceho momentu
 • Nastavenie rýchlosti
 • Ovládanie polohy
 • Ovládanie polohy - synchronizovaný režim 

Up

Je možné prepínať režimy počas prevádzky?

Áno, režimy možno bez problémov prepínať riadením cez zbernicu.

Up

Koľko jazdných profilov je možné uložiť vo vstupno-výstupnom režime?

Vo vstupno-výstupnom režime možno uložiť 16 jazdných profilov vrátane referenčnej jazdy.

Up

Je možné prechádzať cez zvolenú pozíciu s voliteľnou rýchlosťou?

Áno, pokiaľ variabilná konečná rýchlosť nie je rovná nule, potom je možné prechádzať cez polohu pri špecifikovanej rýchlosti.

Up

Koľko jazdných profilov je potrebných na to, aby pohon prešiel vždy rovnakú vzdialenosť?

Ak má pohon prejsť vždy rovnakú vzdialenosť, potom je potrebný iba jeden jazdný profil, ktorý je opakovane zvolený. Polohovací parameter je nastavený ako relatívny.

Up

Koľko jazdných profilov je k dispozícii v zbernicovom režime?

Pri zbernicovom riadení je možné zaznamenať do kontroléra a potom realizovať ľubovoľný počet jazdných profilov.

Up

Ktoré parametre sa využívajú pri spustení systému pohonu?

Festo dodáva všetky požadované regulačné parametre kontroléra SEC pre všetky kombinácie pohonu na nosiči CD-ROM.

Up

Ako reaguje kontrolér po zrušení spustenia?

Motor brzdí s nastavenou rampou a zostane stáť v režime riadenia polohy.

Up

Ako reaguje kontrolér pri dosiahnutí koncového spínača?

Motor brzdí s nastavenou rampou a zostane stáť v režime riadenia polohy.

Up

Možno prevádzkovať ovládač v zbernicovom režime bez digitálnych vstupov?

V zbernicovom režime sú nutné aj vstupy pre výstupný stav povolený a ovládač povolený.

Up

Môžu byť naše servopohony použité aj pre vákuum?

Servomotor MTR-AC môže byť použité aj pre vákuum, pokiaľ sú splnené nasledujúce podmienky:

Objednajte si špeciálnu konštrukciu s otvorom pre kompenzáciu tlaku. V takom prípade je vyvŕtaný do dna malý otvor a do neho je vložený sintrovaný tlmič hluku. Motor je stále štandardný, ale modifikácia predlžuje motor o 10 mm. Tento motor môže byť použitý pre sériu s nízkym vákuom 1 mbar, ale kvôli odplyňovaniu maziva a izolácie nemôže byť použitý pre sériu s vysokým vákuom. Rozptyl tepla nie je hlavný problém, pretože okolo 80% tepla sa rozptyľuje cez prírubu motora a iba 20% cez vzduch. Motor musí byť presne dimenzovaný pri zohľadnení záťaže a teploty prostredia.

Up

Koľkokrát môže byť kábel motora a resolvera odpojený od servomotora MTR-AC?

Konektory sú navrhnuté pre asi 50 nástrčných cyklov.

Up

Ako presne dokáže MTR-AC ovládať sily a krútiace momenty?

V spojení s SEC-AC je možné prevádzkovať naše servomotory MTR-AC v režime s regulovaním koncových polôh, krútiaceho momentu a otáčok.
Je dôležité pamätať na to, že v režime ovládania krútiaceho momentu sa meria a upravuje iba príkon motora.
Príkon motora je priamo úmerný krútiacemu momentu motora dovtedy, kým je vytvorené trenie zanedbateľné a motor nie je v stave magnetického nasýtenia.
To znamená, že riadenie krútiaceho momentu je nepriame a vplyvy trenia preto nemožno korigovať. Preto očakávaná presnosť sily alebo krútiaceho momentu nesmie byť väčšia ako prítomné trecie sily.

Up

Do akej miery sa môže servomotor zahriať?

Teplota telesa motora môže počas prevádzky dosiahnuť 100°C.
Servomotory sú zvyčajne chránené PTC. Výstup PTC je pripojený ku kontroléru servomotora.
Servokontrolér vypne napájanie motora, keď vnútorná teplota motora prekročí 125 °C.

Up

Môže byť servomotor použitý aj pri vyšších teplotách prostredia?

Naše servomotory MTR-AC sú kalibrované pre teplotu prostredia do 40° C, čo znamená, že špecifikácie výkonu na výstupoch uvedené v katalógu sú zaručené do tejto teploty. Pri vyšších teplotách prostredia sa môže rozptyľovať menej tepla. Aby nedošlo k prehriatiu motorov pri tejto teplote, motory môžu byť prevádzkované iba pri zníženom výstupnom výkone (odľahčenie). K dispozícii sú krivky odľahčenia pre motory pri teplotách prostredia do 100° C, čo vám umožňuje posúdiť realizovateľnosť konkrétnej aplikácie. Pri použití motorov s prevodmi je nutné overiť aj tepelné namáhanie prevodovky.

Up

Kontroléry

Čo vykoná funkcia "Bezpečné zastavenie" na kontroléroch Festo?

Motoru nie je dovolené opäť sa spustiť cez dva kanály.

1. kanál: odpojenie kontroléra povolené

2. kanál: preruší napájanie výstupnej fázy s relé

Up

Sú kontroléry motora SEC-AC –305 a SEC-AC-508 vybavené sieťovými filtrami?
Áno, kontroléry motora sú vybavené sieťovými filtrami v štandardnom prevedení.

Up

Pri akej dĺžke kábla sú odporúčané dodatočné sieťové filtre?
Dodatočné sieťové filtre musia byť inštalované pri dĺžke kábla asi 5 m a viac.

Up

Prečo sa používa redukcia zdvihu pri použití servopneumatických systémov s kontrolérom SPC200?
Redukcia zdvihu v oboch koncových polohách zaručuje minimálny objem vzduchu, ktorý je potrebný pre spoľahlivé polohovanie. Rezerva zdvihu musí byť dodržaná na oboch stranách pohonu. Maximálny polohovateľný zdvih je: polohovateľný zdvih = celkový zdvih osi – dvakrát rezerva zdvihu

Up

...

Prečo jednotka MTR-DCI-32-...-PB nebeží aj keď je pripojená k záťažovému napájaniu?

To sa stáva vtedy, keď je pripojené iba záťažové napätie. Napájanie logiky pre tento rozmer a konštrukciu je privádzané cez špeciálny adaptér (TN 537934) rozhrania Profibus. Adaptér je nevyhnutné príslušenstvo pre túto veľkosť. Adaptér nie nutné pri prevádzkovaní ostatných veľkostí (42, 52, 62) s rozhraniami Profibus. Je nutné len izolovať napätie napájania od napätia logickej časti, napr. pre otváranie bezpečnostných dverí.

Up

Prečo majú elektrické pohony a najmä osi krytie IP?

Klasifikácia zohľadňuje celý systém, t.z. os, motor a podľa potreby aj kontrolér.

Up

Aký je hlavný rozdiel medzi servopohonom a pohonom krokového motora?

Servopohon je regulovaný systém.
Servomotor má resolver na meranie dráhy. Prebieha neustále porovnávanie medzi nastavenou hodnotou a skutočnou polohou. To znamená, že servopohon sa pohybuje presné podľa špecifikovaného pohybového profilu.
Servomotor má vysoký krútiacim moment v celom rozsahu rýchlosti a môže byť dočasne preťažený 2-3 násobkom menovitého krútiaceho momentu.

Pohon krokového motora je riadený systém.
Polohovanie sa realizuje špecifikovaným počtom kontrolných impulzov. Krútiaci moment je nad rozsahom rýchlosti redukovaný a pri prekročení hrozí riziko, že "krokovač sa stratí".

Up

Kedy mám použiť krokový motor/servomotor/DC motor?

Servomotory sú ideálne pre veľkú presnosť a vysoké rýchlosti.
Ak na druhej strane rýchlosť a presnosť nie sú tak dôležité, potom možno použiť lacnejšie krokové motory.

Up

Kedy sa je odporúčané/nutné použiť v motore brzdu?

Brzda sa za normálnych okolností odporúča pre zvislý hriadeľ.
To zabráni "klesaniu" záťaže, keď pohon nie je uvoľnený alebo nie je pripojený k napájaciemu zdroju. Existuje niekoľko výnimiek, ako napríklad automatický uzamykací mechanizmus, kedy brzda nie je dôležitá.

Up

Možno motor od iného dodávateľa namontovať na elektrickú os od Festo?

Áno, Festo môže vyrobiť os s prírubou aj pre motor od iného dodávateľa ako Festo.

Up

Prečo hriadeľ rotora nemá drážku pre lícované pero?

Festo využíva spojky s tlakovým spojením. Tieto spojky nemajú vôľu a neopotrebujú sa, pričom majú 200% ochranu proti preťaženiu.
Spojenie drážkou a lícovaným perom má pri polohovaní veľké nevýhody: Pre účely montáže musí byť ponechaná určitá minimálna vôľa na bočných okrajoch (uhlová vôľa). Tým vzniká vratná vôľa, čo zhoršuje presnosť polohovania. Okrem toho sa okraje časom 'vychodia', čo vedie k zväčšeniu uhlovej vôle medzi nábojom spojky a hriadeľom motora. Spojenie s drážkou a lícovaným perom sa preto využíva pre elektrické motor, ktoré pracujú nepretržite s jedným smerom rotácie a krútiaceho momentu a sú preto nevhodné pre reverznú prevádzku.

Up

Čo to je resolver?

Resolver je indukčná merací systém.
Funkčný princíp je rovnaký ako pri generátore, t.z. generuje sa napätie AC so sínusovým priebehom, ktorého frekvencia je priamo závislá od rýchlosti.
Táto frekvencia je využitá elektronikou na výpočet rýchlosti, zrýchlenia a polohy.

Up

Čo je prírastkový merací systém?

V prírastkovom meracom systéme nie je žiaden pevný nulový bod. Skôr ako je možná jazda do absolútnej polohy, najprv je nutné definovať nulový bod pomocou referenčnej jazdy.

Up

Je možné použiť motor SEC-AC pri napätí 115 V AC?

Motor SEC-AC je možné prevádzkovať aj s napätím 115V AC. No pripojený motor nebude schopný dosiahnuť menovitú a špičkovú hodnotu pri 115V AC.

Up

Akumulujú sa chyby pri nepretržitej "relatívnej jazde"?

Najmenšia jednotka pohybu akéhokoľvek polohovacieho systému je prírastok. Ak je možné previesť polohu nastaveného bodu priamo na prírastky, pri relatívnom polohovaní nevzniká žiadna kumulatívna chyba. Ak polohovací kontrolér dostane polohu nastaveného bodu ako posuvovú konštantu vypočítanú používateľom, chyba zo zaokrúhlenia vytvorí vo väčšine prípadov kumulatívnu chybu.
Polohovacia chyba sa môže akumulovať aj vtedy, keď sa opakujú relatívne pohyby voči poslednej aktuálnej polohe. Festo servomotor SEC-AC poskytuje preto voľbu relatívneho pohybu voči poslednej cieľovej polohe.

Up

Prečo je pri osi s vretenom a osi s ozubeným remeňom potrebná rezerva zdvihu?

Rezerva zdvihu na oboch stranách slúži na to, aby zostala bezpečnostná vzdialenosť pred mechanickou koncovou polohou.

Up

Je v hodnote zdvihu osi zohľadnená aj redukcia zdvihu pre servopneumatické systémy?

Nie, maximálny nastaviteľný zdvih je:
Polohovateľný zdvih = celkový zdvih osi – dvakrát rezerva zdvihu
Dôležité: Dodržte rezervu zdvihu na oboch stranách pohonu.

Up

Redukuje rezerva zdvihu v prípade osi s vretenom a osi s ozubeným remeňom pracovný zdvih?

Nie, celkový zdvih osi okrem toho zahŕňa dvojnásobok rezervy zdvihu.
Príklad: DGE-25-500-SP

Pracovný zdvih = 500 mm
Rezerva zdvihu = (2x10mm) = 20 mm

Celkový zdvih = 500 mm + 20 mm = 520 mm

Up

Ako sa vypočíta rezerva zdvihu?

Rezervu zdvihu nie je možné vypočítať pre každú koncovú polohu. Bezpečnostná vzdialenosť k mechanickej koncovej polohe je relatívna k použitému pracovnému zdvihu. Výsledkom je, že je tu vždy rezerva k mechanickému dorazu, napr. rezerva hardvérových koncových spínačov pre bezpečné brzdenie systému bez kolízie s mechanickým dorazom.
Rezerva zdvihu je zvyčajne tak veľká ako posuvová konštanta hriadeľa.

Up

Prečo je pri osi s ozubeným remeňom tak dôležité nastavenie predpätia ozubeného remeňa?

Predpätia ozubeného remeňa lineárnej osi má veľký vplyv na celkovú výkonnosť, najmä na dĺžku životnosti a na preskakovanie pásu pri maximálnej záťaži.
Vo všeobecnosti príliš veľké predpätie nielenže zbytočne zaťažuje ložiská ozubeného kotúča, ale poškodzuje aj remeň, najmä v dôsledku veľkého namáhania ťažnej vetvy striedavým pohybom.
Na druhej strane ak je predpätie príliš malé, dochádza k preskakovaniu ozubeného remeňa.
Preto hlavnou funkciou predpätia je zaručiť bezchybný záber výstupného kotúča na voľnej strane remeňa, ktorý je pri pôsobení maximálnej sily takmer úplne nenapätý.

Sily predpätia pre osi s ozubeným remeňom Festo sú navrhnuté tak, aby bolo zaručené spoľahlivé prevádzkové správanie aj pri maximálne posuvovej sile.

Up

Aké napájacie jednotky sú odporúčané pre jednotky MTR-DCI?

Aké napájacie jednotky sú odporúčané pre jednotky MTR-DCI?
Počas aktivácie a pri spustení, majú regulované motory DC niekoľkonásobne vyšší príkon ako v normálnej prevádzke.
Tieto spotrebiče predstavujú pre napájanie dočasné preťaženie.
Menovitý príkon napájania musí byť aspoň rovný špičkovému príkonu motora a pri zohľadnení tolerancie motora je nutné zabezpečiť aj rezervu výkonu 20 až 50%.
Presné medzné hodnoty pre minimálny príkon možno nájsť v nižšie uvedenej tabuľke pre výber napájacieho zdroja pomocou krivky závislosti U/I.


Typ motora/Napätie Menovitý príkon motora [A] Špičkový príkon motora [A] Menovitý príkon napájacieho zdroja [A]
MTR-DCI-32/24V 0,732,1od 3
MTR-DCI-42/24V 23,8od 6
MTR-DCI-52/24V 57,7od 10
MTR-DCI-62/48V 6,1920od 15

Up

Aká je opakovateľná presnosť pre osi s ozubeným remeňom alebo vretenom?

Osi s ozubeným remeňom:
DGE-...-ZR +-0,008 mm až +- 0,1 mm
DGEA +- 0,05 mm

Osi s vretenom:
DGE-...-SP +-0,02 mm

Up

Aký je rozdiel medzi nasledujúcimi dvoma typovými označeniami: DGEL-...-ZR-KF a DGE-...-ZR?

DGEL-25-...-KF je staré označenie a opisuje os s ozubeným remeňom a s obežným guľôčkovým vedením (L predstavuje "Laufwagen" – vozík).
DGE-...-ZR opisuje modulárny systém osi s ozubeným remeňom pri ktorom je možné zvoliť vedenie s obežným guľôčkovým vedením (KF).
Obe osi majú identickú konštrukciu.

Up

Môžem použiť snímače SME/SMT spolu s elektrickými osami DGE?

Do lineárnych osí DGE-ZR a DGE-SP sú integrované permanentné magnety. To znamená, že magneticky ovládané snímače SMT/SME je možné použiť. Je možné zasunúť ich do špeciálnej drážky pre snímač v pohone.

Up

Aké potreby musia byť zohľadnené pri použití snímačov valca SME/SMT v elektrických osiach?

Snímače SME/SMT majú obmedzenú prevádzkovú dráhu a preto nemôžu byť priamo inštalované do mechanickej koncovej polohy. Preto musí byť medzi snímačom a snímanou mechanickou koncovou polohou priestor.

Up

Môžem použiť snímače SME/SMT spolu s elektrickými osami DGEA?

Vo výložníkovej osi DGEA a osi s obežným guľôčkový vedením DGE-ZR-RF nie je permanentný magnet. Preto nie je možné snímače SMT/SME použiť.

Up

Je možné načítať signál z meracieho systému v pohone DNCI-... priamo do PLC?

Nie, merací signál zodpovedá surovému sin/cos signálu v rozsahu milivoltov.
Festo ponúka prevodník meranej hodnoty, ktorý premieňa výstupný signál meracieho systému na signál 0-10 V alebo 4-20 mA.

Up

Aké snímače/spínače sú odporúčané pre elektrické osi?

Pre elektrické osi odporúčame indukčné snímače typu SIEN-... .
Vhodný montážny materiál (upevňovací uholník HWS) a spínacie zastávky (SF) sú k dispozícii pre každú os. Tieto komponenty nevytvárajú nedefinované oblasti medzi referenčným bodom, bodom koncovej polohy a mechanickej koncovej polohy.

Up

Ako možno zvýšiť ochranu osi s vedením DGE v náročných prostrediach?

Osi s ozubeným remeňom DGE-ZR-KF, osi s vretenom DGE-SP-KF a polohovacie osi DMES sú k dispozícii vo verzii s ochranou voči prachu (verzia GA) vo veľkostiach 25 a 40.

Up

Prečo je posuvová konštanta osi s ozubeným remeňom v porovnaní s konštantou pre os s vretenom tak nepresná?

Posuvová konštanta predstavuje axiálny posun osi pri presne jednej otáčke pastorka. Pre posuvovú konštantu nie sú uvedené žiadne tolerancie. Ovplyvňujúce faktory zahŕňajú nastavené predpätie ozubeného remeňa a výrobné tolerancie ozubeného remeňa a pastorka. A tak musí byť posunová konštanta určená osobitne pre každú os.

Up

Kedy je potrebné použiť pre elektrický pohon referenčný spínač?

Elektrické pohony Festo využívajú iba prírastkové odmeriavacie snímače.
Snímače dokážu detegovať zmeny polohy a poskytovať ich na výstupe ako sekvenciu impulzov. Na určenie referenčného bodu pri meraní absolútnej polohy je nutné po spustení uskutočniť referenčnú jazdu. Referenčným bodom pre túto referenčnú jazdu môže byť samostatný referenčný snímač, koncový spínač alebo dokonca mechanický doraz.

Pri kontroléri pre servomotory SEC-AC slúži ako zvyčajne referenčný snímač jeden z koncových spínačov, ktoré za normálnych okolností musia byť namontované z bezpečnostných dôvodov. No je možné použiť aj samostatný referenčný spínač alebo referencie na bloku.

Aktivácia krokového motora SPC200-SMX v spojení s kontrolérom krokového motora SEC-ST si vyžaduje samostatný referenčný spínač. Použitie koncových spínačov nie je možno, pretože tu musia byť použité kontakty NZ (normálne zatvorené), zatiaľ čo referenčný spínač je nastavený ako NO (normálne otvorený). Referencia pre zastavenie nie je možná, pretože krokovací motor nemá merací systém. Riadiaci systém nemôže zaznamenať stavenie.

Referencia pre zastavenie môže byť realizovaná aj s minisuportmi SLT-E a lineárnym pohonom HME spolu s referenčným spínačom. Na dosiahnutie dobrej presnosti je potrebné odmontovať príslušný kaučukový nárazník v koncovej polohe. Odporúčame použiť referenčný snímač, ktorý je namontovaný v spojení HME.

Motorová jednotka MTR-DCI je špeciálny prípad. Tu sa poloha ukladá pri vypnutí jednotky. Ak viete zabezpečiť, aby sa pohon nepohol počas vypnutia, potom nie je potrebná referenčná jazda. V kombinácii s polohovacou osou DMES, možno na stanovenie referenčného bodu bez obmedzení použiť namiesto referenčného snímača koncovú polohu alebo mechanický doraz

Up

Aký je rozdiel medzi presnosťou polohovania a opakovateľnou presnosťou?

Opakovateľná presnosť definuje odchýlku s akou je polohovacia hodnota pri zopakovaní pohybu dosiahnutá (za identických okolností).
Presnosť polohovania je odchýlka medzi dosiahnutou polohou a odsúhlasenou, všeobecne použiteľnou dĺžkou mierky. Je ovplyvnená presnosťou použitého meracieho systému, zvyšnou odchýlkou polohy kontroléra, chybami v posuvovej konštante (napr. rozstup vretena) a teplotným vplyvom.

Up

Aké sú najdôležitejšie výhody elektrických pohonov v porovnaní s pneumatickými pohonmi?

Elektrické pohony poskytujú v porovnaní so štandardnými pneumatickými pohonmi mimoriadnu flexibilitu, pretože sú voľne polohovateľné. Sú preto lepšie porovnateľné so servopneumatickými pohonmi.
Výhody elektrických pohonov voči servopneumatickým pohonom sú:

 • Vyššia presnosť, najmä pri pohonoch s vretenom
 • Umožňujú väčšie dĺžky zdvihu s pohonmi s ozubeným remeňom
 • Vyššie sily s pohonmi s vretenom
 • Veľmi veľká dynamická odozva
 • Malá hlučnosť

Up

Aký je rozdiel medzi osami DGE-SP a DGE-ZR?

DGE-SP:

 • Lineárny pohon s guľôčkovou skrutkou
 • Vysoká opakovateľná presnosť
 • Vysoká posuvová sila (výskyt silových špičiek)
 •  Vysoká mechanická tuhosť pre externé sily
 • Vysoká konštantná rýchlosť


DGE-ZR:

 • Lineárny pohon s ozubeným remeňom
 • Vysoká rýchlosť a zrýchlenie
 • Veľká dĺžka zdvihu

Up

Aké rozlíšenie má resolver?

Signál resolvera pozostáva z analógového napätia so sínusovým priebehom. Rozlíšenie je určené v pripojenom regulátore.
Toto napätie je 16 bit pre SEC-AC.
Výstup meracieho systému pri X11 (napr. pre slave) je odovzdaný s 1024 krokmi za otáčku.

Up

Prečo je na osi DGE-SP redukovaná rýchlosť?

Tak ako pri všetkých rotujúcich hriadeľoch je z hľadiska obmedzení dĺžky osí DGE-SP kľúčovým kritériom kritická rýchlosť ohybu. Ak sú veľmi dlhé vretená vystavené pôsobeniu veľkých axiálnych síl, potom môžu v niektorých prípadoch vznikať kritické vzperné záťaže.
Kritická rýchlosť ohybu je rýchlosť, pri ktorej vreteno vykonáva svoju počiatočnú osciláciu. Amplitúdy oscilácie sú veľmi veľké v okolí rezonančnej frekvencie, čo môže poškodiť guľôčkovú skrutku. Výsledkom sú 'nepríjemné' vibračné zvuky. Pri redukovanej rýchlosti je možné realizovať aj mimoriadne dlhé zdvihy.

Up