Často kladené otázky - všeobecne

Často kladené otázky - všeobecne

Doposiaľ som nebol zákazníkom spoločnosti Festo. Môžem aj tak nakupovať diely od spoločnosti Festo?

Áno, diely môžete získať cez distribučné stredisko alebo po registrácii ako nový zákazník Festo.

Up

Ako si môžem vyhľadať svoju kontaktnú osobu?

Najbližšie kontakty na spoločnosť Festo sú uvedené v časti "Festo adresy na celom svete".

Up

Ako vyzerá rovnocenný obvod pre modul OR?

Príklad schémy

ODER-Ersatzschaltung

Up

Ako možno pomocou pneumatických komponentov zostaviť uzamykací obvod?

Príklad schémy

 Selbsthaltung

Up

Kde sa nachádzajú prevádzkové pokyny a príručky na portáli Festo?

prevádzkové návody a príručky nájdete v menu "Podpora" pod položkou Používateľská dokumentácia.

Up

Kde môžem získať informácie o cenách?

Všetci zákazníci sa môžu prihlásiť na portál Festo Online Shop . Portál poskytuje online informácie o cenách a dodacích lehotách.

Up

Aký je rozdiel medzi R a G závitom?
G závit má valcový tvar v zmysle štandardu EN-ISO 228-1. R závit má kónický tvar v zmysle štandardu ISO 7-1. V prípade rozmeru závitu 1/8" sú závity uvedené ako G1/8 alebo R1/8. Vonkajší G závit (valcový) je možné navinúť iba na vnútorný G závit. Vonkajší R závit (kónický) je možné navinúť na vnútorný G alebo R závit.

Up

Aké sú rozmery G závitu?
Závit
označenie
Priemer

palce
Mimo
priemer
mm
Drážka
priemer
mm
Výpust
priemer
mm
Otáčok na
palec
G 1/8" 1/8 9.73 8.85 8.80 28
G 1/4" 1/4 13.16 11.89 11.80 19
G 3/8" 3/8 16.66 15.39 15.25 19
G 1/2" 1/2 20.95 19.17 19.00 14
G 3/4" 3/4 26.44 24.66 24.50 14
G 1" 1 33.25 30.93 30.75 11
G 1 1/4" 1 1/4 41.91 35.59 39.25 11
G 1 1/2" 1 1/2 47.80 45.48 45.25 11
G 2" 2 59.61 57.29 57.00 11

Up

Aká je maximálna povolená dĺžka závitu prípojky?

Časť prípojky, ktorá môže byť naskrutkovaná do ventilu (napríklad) nesmie presahovať maximálnu dĺžku. Ak používate prípojky Festo, dĺžka je zaručene správna.

 

Priemer závitu C max mm
M3 3.3
M5 4.3
M7 5.8
G 1/8 6.5
G 1/4 8.0
G 3/8 9.0
G 1/2 10.5
G 3/4 12.0
G 1 13.0

Up

Je možné prevádzkovať produkty Festo dusíkom?

Dusík je možné využívať ako tlakové médium, pokiaľ sú splnené nasledujúce obmedzenia:

  • Dusík musí byť k dispozícii v plynnom skupenstve
  • prevádzkový tlak a prevádzková teplota musí vyhovovať hodnotám pre stlačený vzduch, ktorá sú uvedené na dátovom štítku
  • Kontaminácia dusíka z hľadiska obsahu zvyšnej vlhkosti, zvyšného oleja a pod. zodpovedá špecifikáciám v katalógu pre prevádzku so stlačeným vzduchom.

Pokiaľ sú tieto parametre dodržané, potom možno produkty prevádzkovať aj dusíkom bez väčších dopadov na ich životnosť.

Up

Čo znamená skratka LABS?
Táto skratka predstavuje látky, ktoré znemožňujú nanášanie laku. Môžu ich obsahovať silikón, látky s obsahom flóru a určité oleje a mazivá. Komponenty využívané v automobilovom priemysle a najmä v lakovniach nesmú obsahovať látky, ktoré znemožňujú nanášanie laku.

Up

Čo znamená skratka CRC?

Skratka CRC znamená trieda odolnosti voči korózii.

 

  • CRC 0: veľmi malá alebo žiadna ochrana. Bez korozívnych vplyvov. Ide o malé, opticky bezvýznamné časti ako sú závitové kolíky, poistné krúžky a upínacie puzdra, ktoré sú zvyčajne predávané ako fosfatizované alebo brunované diely (a možno olejované) ako aj guľôčkové ložiská (pre komponenty < CRC 3) a klzné ložiská.
  • CRC 1: malá ochrana. Slabé korozívne vplyvy. Suché interiérové aplikácie alebo ochrana pri transporte a skladovaní. Ide tiež o diely za krytmi, ktoré sa nachádzajú v neviditeľnej vnútornej oblasti a diely prikryté v aplikácii (napr. hriadele pohonu).
  • CRC 2: stredná ochrana. Mierne korozívne vplyvy. Interiérové aplikácie s možným výskytom kondenzácie. Zvonka viditeľné diely, ktoré musia spĺňať najmä dekoratívne požiadavky týkajúce sa povrchu a ktoré sú v priamom kontakte s prostredím, ktoré je bežné pre priemyselné aplikácie.
  • CRC 3: vysoká ochrana. Silné korozívne vplyvy. Exteriérové pôsobenie s mierne korozívnymi podmienkami. Zvonka viditeľné diely, ktoré sú v priamom kontakte s vonkajšou prostredím príznačným pre priemyselné aplikácie alebo s médiom ako sú rozpúšťadlá a čistiace prostriedky, pričom diely musia spĺňať najmä funkčné požiadavky povrchu.
  • CRC 4: mimoriadne vysoká ochrana. Mimoriadne silné korozívne vplyvy. Exteriérové pôsobenie s mimoriadne silnými korozívnymi podmienkami. Diely sú vystavené agresívnemu médiu, napríklad v chemickom alebo potravinárskom priemysle. Tieto aplikácie môžu vyžadovať ochranu pomocou špeciálneho testu (pozri tiež FN940082) s využitím príslušného média.

Up

Čo je normalizovaný liter?
Podľa DIN 1343
Festo
Podľa ISO 6358
Tlak 1,01325 bar (abs) 1,0 bar (abs)
Teplota 0° C 20° C
Plynová konštanta 287,07 J (kg K) 288 J (kg K)
Hustota 1,292 kg/m³ 1,185 kg/m³
Vlhkosť vzduchu 0% 65%

Up

Čo zobrazuje sériové číslo?

Sériové číslo ukazuje čas, kedy bol produkt vyrobený. Detailná tabuľka je uvedená tu

Up

Ponúka spoločnosť Festo aj produkty pre aplikácie s čistými priestormi?
Všetky produkty Festo spĺňajú minimálne požiadavky pre čisté priestory triedy 10 000 v zmysle definície tried normy Federal Standard 209 F Airborne Particulate Cleanliness Classes (US FED-STD-209). Niektoré štandardné produkty spĺňajú dokonca požiadavky triedy 100 a komponenty pre vyššie triedy až po triedu 0 sú dodávané v rámci špeciálnych zákaziek.

Up

Čo vyjadruje klasifikácia čistých priestorov v zmysle US FED-STD-209?
Použime ako príklad triedu 100: prípustných je 100 vzduchom prenášaných častíc s priemerom väčším ako 0,5 µm na kubickú stopu vzduchu (1 kubická stopa predstavuje 28,3 litra).

Up

Aká je hmotnosť vzduchu?
Jeden kubický meter vzduchu (1000 litrov) váži 1,292 kg (DIN 1343).

Up

Čo je ľahšie – vlhký alebo suchý vzduch?
Vzduch sa zahrievaním stáva ľahší. No vzduch sa stáva ľahším aj vtedy, keď sa stáva vlhkejší. Preto hovoríme o vodných časticiach, ktoré nie sú viditeľné (v plynnom skupenstve), ktoré nesmú byť zamieňané za hmlu (malé kvapôčky kvapalnej vody). Vzduch pozostáva najmä zo zmesi dusíka a kyslíka a má molekulárnu hmotnosť asi 29 gramov, pričom molekulárna hmotnosť vodných výparov je iba asi 18 gramov.

Up

Aký tlak sa vytvára v ľudských pľúcach?
Pľúca sú prirodzený kompresor schopný spracovať 100 l/min. Pritom sa vytvára tlak 0,02 - 0,08 bar.

Up