FAQ - Clean rooms

Clean rooms - čisté priestory

Ponúka Festo produkty pre nasadenie v clean room aplikáciach?

Všetky bežné produkty Festo spĺňajú minimálne triedu 10 000, definovanú štandardom Federal Standard 209 F Airborne Particulate Cleanliness Classes (US FED-STD-209). Niektoré dokonca spĺňajú triedu 100, produkty spĺňajúce triedu 0 sú dostupné ako špeciálne riešenia.

Up