Často kladené otázky - softvér a služby

Elektronický katalóg

Kde sú v katalógu náhradné diely?

Náhradné diely sú v samostatnom katalógu Katalóg náhradných dielov Tento katalóg je k dispozícii iba online.

Up

Tipy pre prácu s elektronickým katalógom

 

Tipy pre prácu s elektronickým katalógom

Up

Ako môžem jednoducho a rýchle nájsť produkty?

Existuje viacero metód na vyhľadávanie:

 • Prehľad produktov slúži na vyhľadanie cez typ produktu s využitím produktového stromu alebo výberu cez obrázok. Viac informácií nájdete v brožúre "Tipy pre prácu s elektronickým katalógom", časť 1 "Začíname - Prehľad produktov: od série produktov k jednotlivému produktu".
 •  Textové vyhľadávanie s využitím internetového vyhľadávača. Jednoducho zadajte hľadaný pojem, typový kód, číslo dielu alebo jeho časti a systém vám ich vyhľadá. Viac informácií nájdete v brožúre "Tipy pre prácu s elektronickým katalógom", časť 2 "Textové vyhľadávanie"
 •  Tradičné vyhľadávanie v katalógu na DVD. Poznáte číslo dielu alebo typové označenie? Ak áno, môžete použiť voľbu "Priame vyhľadávanie" na úvodnej stránke a prezrieť si celý zoznam produktov.
  Stačí zvoliť stĺpec v ktorom chcete vyhľadávať a zadajte príslušný pojem alebo číslo dielu. 
 •  V rámci produktového stromu alebo výberu cez obrázok máte možnosť zvoliť aj vlastnosti. Výsledky vyhľadávania môžu byť obmedzené vlastnosťami na údajovom hárku.

Up

Čo mám robiť ak je požadovaný iný internetový prehliadač?

Produktový katalóg Festo je aplikácia so štruktúrou klient-server, ktorý bežne funguje v prehliadači, ktorý sa dodáva spolu so serverom. Ak je to požadované, potom je možné použiť prehliadače Microsoft Internet Explorer, Firefox alebo Netscape.

Pri použití prehliadača Opera je pre hladký chod potrebné vykonať niekoľko úprav v nastavení prehliadača. Postup pre úpravy pozri

nastavenia prehliadača Opera.

Up

Kde možno v katalógu nájsť výkresy 2D v mierke?
Nákresy 2D sú odvodené z priestorových 3D modelov. To znamená, že najprv musíte vygenerovať 3D model požadovaného produktu s využitím tlačidla kompas alebo tlačidla “2D/3D-CAD” a potom použiť “2D deriváciu” na vytvorenie škálovaného nákresu so šiestimi pohľadmi a export.

Up

Kde možno získať CAD dáta pre produkty Festo?

Produktový katalóg Festo na DVD-ROM obsahuje CAD modely pre produkty vo všetkých bežných neutrálnych formátoch.
Náš online katalóg vám poskytuje CAD dáta pre takmer všetky produkty, vždy aktualizované a vo viac ako 45 formátoch. 

Up

Ako možno zmeniť polohu piestnej tyče alebo pohyblivej časti v modeli 3D CAD?
Polohu piestnej tyče alebo iných pohyblivých častí možno meniť cez rozsah hodnôt. Prejdite na položku menu Extras\Set value range (extra\nastaviť rozsah hodnôt); dvakrátk kliknite na na komponent v okne; zadajte novú polohu v uvedenom rozsahu hodnôt

Up

Môžem integrovať svoje čísla materiálu do katalógu?
Áno. Do stĺpca “Vaše číslo dielu” v nákupnom koši môžete zadať svoje čísla dielov.

Up

Kde si môžem prevziať aktualizácie produktového katalógu Festo na DVD?

Aktuálne aktualizácie produktového katalógu na DVD možno nájsť pod voľbou "Aktualizácie a nástroje pre tento katalóg" na úvodnej strane.

Up

Možno nákupný kôš a priame vyhľadávanie vyvolať priamo pri spustení programu?

Áno, je to možné. Nasledujúce príkazy umožňujú nastaviť program tak, aby sa pri spustení produktového katalógu automaticky vyvolalo priame vyhľadávanie a nákupný kôš.
/QD Start page, Direct search
/QS Start page, Shopping basket
/QDS Start page, Direct search, Shopping basket
/QSD Start page, Shopping basket, Direct search

Up

Odporúčaná konfigurácia počítača
 • PC, nie starší ako 4 roky
 • Notebook, nie starší ako 2 roky
 • Pentium IV, 2.4 GHz+ alebo AMD 2400 xp+
 • 1 GB RAM
 • Mechanika DVD-ROM
 • Rozlíšenie obrazovky 1280 x 1024 pixlov
 • Windows XP SP2 alebo Vista
 • 2,5 GB voľnej kapacity na pevnom disku pre plnú inštaláciu
 • Microsoft Internet Explorer 7.0
 • Adobe Acrobat Reader 7.0

Up

Bude moja nainštalovaná verzia FluidDRAW® fungovať v novom katalógu?

Pri inštalácii katalógu vám program ponúkne aktualizáciu programu FluidDRAW® na verziu 4. Táto aktulizácia aktualizuje aj prepojenie medzi katalógom a aplikáciou FluidDRAW® a obohatí program FluidDRAW® o nové funkcie. Pozri tiež www.fluiddraw.de

Up

FluidDraw®

Sú pre program FluidDraw® nejaké aktualizácie?

Program FluidDraw® je priebežne rozširovaný. Aktualizácie môžete získať z portálu programu FluidDraw® na adrese www.fluiddraw.de

Up

Bude moja nainštalovaná verzia FluidDRAW® fungovať s novým katalógom?

Program FluidDRAW spolupracuje bez problémov s elektronickým katalógom, ale možno ho využívať aj bez katalógu.

Up

Ako možno integrovať program FluidDraw® do elektronického katalógu (xDKI)?

Rozhranie elektronického katalógu pre program FluidDraw® je zaznamenané automaticky. Používateľ nemusí vykonať žiadne ďalšie úkony.

Up

Možno v programe FluidDraw® používať vlastné rámčeky?

Vlastné rámčeky možno importovať do programu FluidDraw® vo formáte DXF.

Up

Existuje program FluidDraw® aj v iných jazykoch?

Programové menu FluidDraw® sa môže zobrazovať v 7 rôznych jazykoch, ktoré možno meniť voľbou.

Up

Kde možno získať prevádzkové pokyny pre FluidDraw®?

Ako softvér, tak sú aj prevádzkové pokyny neustále aktualizované.

Viac informácií a najnovšie súbory na prevzatie

Up

Bude moja inštalovaná verzia FluidDraw® pracovať spolu s digitálnym katalógom?

Pri inštalácii katalógu vám program ponúkne aktualizáciu programu FluidDRAW® na verziu 5. Táto aktualizácia aktualizuje aj prepojenie medzi katalógom a aplikáciou FluidDRAW® a obohatí program FluidDRAW® o nové funkcie.
Pozri tiež www.fluiddraw.de

Up

Dokáže program FluidDraw® pracovať v sieti?

Program FluidDraw® dokáže pracovať v sieti.
Pri inštalácii verzie 5.0 a vyššie, inštalačný program sa spýta, či ho chcete inštalovať na počítač alebo na server.

Vzhľadom na doplnkové bezpečnostné opatrenia aktuálnych aplikácií Windows nie je možné spúšťať programy zdieľane priamo zo siete alebo z miesta, kde sú uložené v sieti. V záujme ochrany proti šíreniu škodlivých programov cez sieť, dôveryhodné programy si vyžadujú ďalšie nastavenia bezpečnosti.

V prípade potreby môže program FluidDraw vykonať tieto nastavenia automaticky. Za týmto účelom je nutné vykonať "inštaláciu klienta" na každom PC z ktorého má byť program FluidDraw spustený bez lokálnej inštalácie.

 Clientinstallation

V takom prípade postupujte nasledovne:

Vykonajte inštaláciu servera a inštalujte program FluidDraw do adresára ku ktorému majú klientské počítače prístup pre čítanie.

Vykonajte inštaláciu klienta na každej pracovnej stanici a povoľte vykonanie nastavenia požadovaných úprav prístupových práv.

Poznámka: Pri vykonaní inštalácii klienta sa neukladajú na miestny pevný disk žiadne súbory. Miesto toho sa vytvorí pripojenie na sieťové zariadenie a odtiaľ sú sprístupnené súbory. To znamená, že ďalšie aktualizácie je neskôr potrebné vykonať iba na jednom mieste; nie je nutné sprístupňovať program na každom PC.

 

Tip:

Automatické nastavenie prístupových práv na klientoch PC:

Prístupové práva musia byť nastavené na každom PC klientovi. Ak sa inštaluje sieť .NET, na PC musí byť nasledujúci súbor:

%WIN%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\caspol.exe

 

Môžete to vykonať zadaním nasledujúcich parametrov:

 

-q -m -ag 1 -url file:"%DIR%\bin\*" FullTrust -name FluidDraw_Path

 

(pričom %DIR% je hlavný adresár programu FluidDraw). Napríklad:

"X:\Programme\Festo\FluidDraw5", pričom X: je sieťový disk.

 

Dôležité: Windows nerozpoznáva rôzne spôsoby zápisu rovnakej cesty (UNC alebo DOS). Namiesto toho jednoducho porovnáva reťazce. Preto musí byť cesta zadaná presne ako je v odkaze.

Up