Často kladené otázky Ventily/ventilové terminály

Smerové riadiace ventily

Ventilový terminál

Zbernica

Proporcionálne ventily

Škrtiaci ventil

Príslušenstvo

...

Smerové riadiace ventily

Vyrába Festo aj ventily pre 12 V?

Áno, t.z. ventily série VUVG alebo MFH

Viac ventilov možno nájsť v online katalógu s využitím funkcie "Vyhľadanie podľa vlastností".

Up

Sú k dispozícii aj bloky ventilov z kovu pre ventily CPE?

Áno, ide o nový produkt: 2 až 10 ventilových pozícií pre ventily CPE10, CPE14 a CPE18.

Príklad identifikácie: CPE18-PRS-3/8-6

Up

Ventily CPE10 a CPE14 sú riadené cez zásuvku s káblom KMYZ-9-.... Existujú aj iné zásuvky s káblom, ktoré možno použiť na tento účel?

Zásuvka s káblom KMYZ-9 má obmedzovanie trvalého prúdu.  Tým sa okrem iného redukuje vytváranie tepla. To je dôležité najmä pokiaľ je viacero ventilov namontovaných do jedného bloku ventilov. V prípade individuálnych ventilov (nezabudovaných do bloku), je možné použiť zásuvku s káblom KMYZ-3... bez obmedzovania trvalého prúdu.

Up

Aký je typový kód nástupcu ventilov CPE...-M1H?

Zoznam

Up

Vzťahuje sa špecifikácia prietoku ventilov na stlačený alebo nestlačený vzduch?

Festo meria prietok ventilov pri napájacom tlaku 6 bar a výstupnom tlaku 5 bar (delta p = 1 bar). Množstvo nameraného vzduchu, ktorý je dokumentovaný v katalógu sa vzťahuje na nestlačený vzduch.

Up

Je prípustné prebudovať ventil CPE-... s funkciou 3/2-cestného ventilu na funkciu 2/2-cestného ventilu?

Nie, pre tento typ ventilu to nie je dovolené.

Up

Je prípustné prebudovať ventil CPE-... s funkciou 5/2-cestného ventilu na funkciu 3/2-cestného ventilu?

Áno, stačí naskrutkovať zaslepovaciu zátku na jeden z pracovných prípojov (prípoj 2 alebo 4).

Up

Môžu byť ventily CPE s 5/2-cestnou a 3/2-cestnou funkciou zmiešané na jednej základovej doske (montáž do batérie)?

Nie, 3/2-cestné ventily série CPE nie sú vhodné do pripojovacieho bloku ventilov.

Up

Aký moment zatiahnutia je prípustný pre naskrutkovanie ventilov ISO do základnej dosky?

 

Rozmer Rozmer skrutky Moment zatiahnutia
ISO 1 M 5 3 Nm
ISO 2 M 6 5 Nm
ISO 3 M 8 6 Nm

 

Up

Aký je odporúčaný moment zatiahnutia pre ventily Mini ISO a základné dosky?
Rozmer Moment zatiahnutia
ISO 01 1,5...1,8 Nm
ISO 02 0,8...1 Nm

 

Up

Sú k dispozícii príslušné náhradné typy pre ventily typu MFH/JMFH/VL/J-5-3,3 ktoré už nie sú v ponuke?

Áno, ale majú typové označenia MFH/JMFH/VL/J-5-PK-3. V tomto prípade samotný ventil s príslušnou základovou doskou (nástrčné prípojky pre 3 mm hadicu) tvoria spolu jednotku pripravené na inštaláciu. Pri predchádzajúcich typoch boli základové dosky k dispozícii ako príslušenstvo.

Up

Ventil MFH-3-..-S Je schválený pre použitie vo vákuovom rozsahu. Je možné pripojiť vákuum ku všetkým prípojom?

Nie, prevádzka vo vákuovom rozsahu je bezpečná iba ak je pripojené vákuum k prípoju 1. Neprípustné pre vákuovú prevádzku je tiež uzavretie prípoja 3.

Up

Prečo nie je ventil Tiger MOFH-3-... k dispozícii aj vo verzii s pomocným riadiacim vzduchom?

Ventil Tiger MFH-3-..-S (s pomocným riadiacim vzduchom) je v tlakovom rozsahu reverzibilný a môže byť použitý bez prúdu zatvorený alebo otvorený alebo ako tlaková výhybka a má preto rovnaké funkcie ako MOFH s pomocným riadiacim vzduchom.

Up

Aké je rozmiestnenie pripojenia pre stredový konektor na ventiloch J/MEBH?

Rozmiestnenie pripojenia pre ventil MEBH je dokumentované na katalógovom liste.
Rozmiestnenie pripojenia pre ventil JMEBH je dokumentované na katalógovom liste.

 

Up

Aké je rozmiestnenie pripojenia pre stredový konektor na ventiloch J/MDH?

Rozmiestnenie pripojenia pre ventil MDH je dokumentované na katalógovom liste MDH.

Rozmiestnenie pripojenia pre ventil JMDH je dokumentované na katalógovom liste JMDH.

 

Up

Je možné rýchlospínací ventil MH2.. 3/2 s uzavretou a otvorenou normálnou polohou namontovať na pripojovací blok ventilov?

Nie, to nie je dovolené. Na pripojovacom bloku ventilov môžu byť napájané stlačeným vzduchom iba ventily rovnakého typu.

Up

Ktoré ventily možno prevádzkovať vo vákuovom rozsahu bez pomocného riadiaceho tlaku?

Ak je pracovný tlak veľmi nízky alebo dokonca vo vákuovom rozsahu, smerový riadiaci ventil musí byť prevádzkovaný prostredníctvom pomocného riadiaceho tlaku alebo ako priamo riadený ventil. Rýchlospínacie ventily MHE2, MHE3 a MHE4 sú priamo ovládané a môžu byť preto použité bez pomocného riadiaceho tlaku aj vo vákuovom rozsahu.

Up

Má Festo v ponuke ventily pre prevádzkový tlak do 16 bar?

Áno, ventily ISO a mini ISO môžu byť použité aj pre prevádzkové tlaky 16 bar vo verziách s pomocným riadiacim tlakom. No riadiaci tlak je obmedzený na 10 bar.

Up

Majú ventily Festo ochranný obvod pre elektromagnetické cievky?

Zásuvky, ktoré majú LED indikáciu, majú tiež integrovaný varistor alebo zenerove diódy na ochranu obvodu.
Iná možnosť sú svietivé tesnenia MF-LD, MC-LD, MV-LD, ME-LD a MEB-LD, ktoré majú taktiež integrovaný ochranný obvod v 24 V verzii.

Up

Vyrába Festo aj ventily pre kvapalné média?

Áno, mosadzné alebo nerezové verzie ventilu VZWM možno použiť aj pre kvapalné médium. Možno použiť aj guľové ventily, ktoré sú k dispozícii v mosadznej alebo nerezovej verzii, ktoré možno na požiadanie prevádzkovať pneumaticky.

Up

Sú k dispozícii ventily, kde možno snímať spínacie polohy pomocou bezdotykových snímačov?

Áno, Festo ponúka rôzne ISO ventily, ktoré vyhovujú tejto špeciálnej požiadavke.

 

Diel.č. Typ ISO veľkosť Rozmer prípoja
185994 MDH-5/2-D-1-FR-S-C-A-SA ISO 1 1/4"
188005 MDH-5/2-D-2-FR-S-C-A-SA ISO 2 3/8"
188006 MDH-5/2-D-3-FR-S-C-A-SA ISO 3 1/2"

 

Up

Niektoré ventily majú v typovom označení PK-3. Čo znamená táto skratka?

Typové označenie PK-... znamená, že hadica sa pripája k hadicovej koncovke. Číslica na konci označenia PK-... (napr PK.3) ukazuje vnútorný priemer hadice. Vhodná hadica by bola napríklad PU-3.
Aj naša štandardná hadica PUN-4x0.75 by mohla byť použitá v tomto prípade. No na nasunutie hadice na koncovku bude treba použiť väčšiu silu.

Up

Majú ventily Festo certifikát UL alebo CSA?

Mnohé ventily Festo majú certifikát UL/CSA. No na rozdiel od Európy sa pre tento účel nevydávajú certifikáty. Ak si chcete overiť, či je určitý ventil medzi produktmi schválenými skúšobňou UL, pozrite sa prosím na
portál UL.

Up

Existujú valce/ventily, ktoré sú určené špeciálne pre automobilový sektor?

Sú k dispozícii valce, ventily a príslušenstvo, ktoré sú určené špeciálne pre automobilový sektor. Sú uvedené v samostatných automobilových katalógoch, ktoré sú k dispozícii na nosiči CD-ROM v nemčine/angličtine/španielčine, objednávacie číslo 53836.

Up

Ako môžem overiť, či nie je ventil chybný?

Ak cez prípoje pre tlmiče hluku 3 alebo 5 vychádza vzduch, existuje jednoduchý trik pre otestovanie ventilu.

Pracovný prípoj 2 je nastavený na funkciu 5/2-cestného alebo 5/3-cestného ventilu, vzduch vychádza cez prípoj 5, hadica na prípoji je uvoľnená. Ak i naďalej vychádza z ventilu vzduch, ventil má poruchu, no ak vzduchu vychádza z hadice, potom má poruchu komponent za ventilom (zvyčajne pohon).

Pracovný prípoj 4 nastavený a vzduch je vyfukovaný cez prípoj 3, hadica na prípoji 2 je uvoľnená. Ak vzduchu vychádza z hadice, potom má pohon poruchu, no ak vychádza vzduch z ventilu, potom má poruchu ventil.

Up

Čo znamenajú dve čísla (2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3) v označení ventilu?

Prvé číslo vyznačuje počet pneumatických portov, druhé číslo uvádza počet spínacích polôh.
Príklad: 2/2-cestný ventil má 2 pracovné prípoje a 2 spínacie polohy.

Up

Ventilový terminál

So k dispozícii ventilové terminály, ktoré umožňujú zisťovanie spínacieho stavu ventilov (poloha piestu)?

Áno, takéto ventily sú k dispozícii pre ventilový terminál VTSA.

  Funkcia Diel č.
VTSA PNP výstup s káblom 560723
NPN výstup s káblom 560742
VTSA PNP výstup s nástrčným prípojom 560724
NPN výstup s nástrčným prípojom 560743
VTSA Pre samostatnú pripojovaciu dosku
PNP výstup s káblom
560725
Pre samostatnú pripojovaciu dosku
NPN výstup s káblom
560744
VTSA Pre samostatnú pripojovaciu dosku
PNP výstup s nástrčným prípojom
560726
Pre samostatnú pripojovaciu dosku
NPN výstup s nástrčným prípojom
560745

Up

Je rozloženie pinov elektrického napájania pre všetky ventilové terminály rovnaké?

Rozloženie pinov elektrického napájania je pre všetky ventilové terminály rovnaké.

Pre všetky 4-pinové M12 a M18 konektory pre napájanie je rozloženie pinov nasledovné:

PIN 1 = 24 volt systém

PIN 2 = 24 volt zaťaženie

PIN 3 = 0 voltov

PIN 4 = FE.

 

Pre všetky konektory 7/8“ a AIDA Push-pull pre napájanie je rozloženie pinov nasledovné:

Rozloženie pinov

Up

Aké označenie konektorov M12 platia pre ventilové terminály?

Festo využíva tri rôzne kódy konektorov: Kód A, B a D.

Kód A je konektor určený pre ovládanie-snímač a pre DeviceNet
Kód B je určený pre pripojenie zbernice Profibus a Interbus (nie je v ponuke produktov Festo)
Kód D je pre Industrial Ethernet, Profinet, Ethernet/IP a EtherCat

Stecker-Codierung

Up

Majú ventilové terminály Festo diagnostické funkcie?

Všetky ventilové terminály Festo, ktoré sú ovládané cez zbernicu majú diagnostické funkcie (napr. detekcia podpätia, skratu) a môžu byť vyhodnocované cez LED diódy alebo diagnostické bity nadradeného riadenia.

Up

Aký je typový kód nástupcu zbernicového uzla Profibus FB9?

Typový kód nástupcu pre všetky typy terminálov je FB13. Potrebný je príslušný súbor GSD. V niektorých prípadoch bude potrebné prispôsobiť konektor zbernice.

Up

Ako je možné 16-bitovú analógovú hodnotu správne zobraziť na termináli CPX?

Najprv si prosím uvedomte, že moduly Festo využívajú číselný formát Motorola. Väčšina automatov PLC využíva číselný formát Intel. Preto sa nemôžu zobrazovať hodnoverné hodnoty.

Riešenie: vykonajte v programe PLC zámenu bytov tak, že vymeníte nižší byt s vyšším bytom. Verzia CPX 23 a vyššie umožňuje tiež prestavenie formátu z Motorola na Intel pomocou súboru GSD, aby nebola potrebná softvérová zámena bytov.

Up

Môžu byť moduly pre systém Festo CPI kombinované s modulmi pre systém Festo CP?

Áno, moduly z oboch systémov CP a CPI je možné navzájom kombinovať. No podmienky systému CP (16 VSTUPOV/VÝSTUPOV a max. 2 moduly) platia pre CP uzly.

Up

Ktoré káble sú potrebné pre pripojenie Festo systému CP/CPI?

Káble KVI-CP-3-… slúžia ako pripojovacie káble v systéme CP/CPI.

Káble KVI-CP-1-… a KVI-CP-2-… možno nahradiť káblami KVI-CP-3-… .

Up

Sú ventilové terminály Festo vybavené ochranným obvodom?

Všetky naše ventilové terminály majú varistorový ochranný obvod na potlačenie indukčných napäťových špičiek pri vypínaní.

Up

Aká je elektrická spotreba ventilového terminálu CPV?

Na jednu elektromagnetickú cievku:

CPV10:    0,6W

CPV14:    0,9W

CPV18:    1,5W

Príklad: terminál CPV14 je vybavený 8 ventilmi s jednou cievkou, ktoré sú ovládané súčasne. 8 x 0,9W = 7,2W. Z toho vychádza prúd 0,3A. Po pripočítané je vnútorná spotreba asi 100mA.

Up

Je niektorý z ventilových terminálov CPV schválený do výbušného prostredia?

NIE! Musí to byť preverené zvlášť pre každý ventilový terminál!

Up

Aký je rozdiel medzi CPX a CPX kov?

Pri CPX kov sú prepojovacie bloky vyrobené z kovu a nie sú spojené cez svorníky ako pri CPX. Namiesto toho sú navzájom spojené skrutkami.

Ak prepojenie tvorí iba kovová časť, potom sa označenie CPX kov nepoužíva.

Up

Aký je rozdiel medzi systémami Festo CP a Festo CPI ?

Rozširujúca vetva CP (zbernicový uzol CP alebo CPV s rozširujúcou vetvou CP) umožňuje pripojiť maximálne jeden výstupný modul so 16 výstupmi a jeden vstupný modul so 16 vstupmi.

Rozširujúca vetva CPI (CPX-CPI alebo CPV s rozširujúcou vetvou CP) umožňuje pripojiť maximálne 4 moduly (vstup alebo výstup) s maximálne 32 vstupmi a 32 výstupmi .

 

ZHRNUTIE:

CP        2 moduly          16 VSTUPOV/VÝSTUPOV

CPI       4 moduly          32 VSTUPOV/VÝSTUPOV

Up

Ako je možné spínať súčasne vákuum a tlak na ventilovom termináli MPA s kotúčom "I" (2 x 2/2-cestný)?

Ak chcete tieto informácie, prevezmite si prosím tieto pokyny.

Up

Je možné doplniť ventily VPPM na ventilový terminál MPA?

Áno, na ventilový terminál MPA s pripojením na zbernicu je možné dodatočne doplniť ventily VPPM.

Pre použitie ventilov VPPM je nutné aktualizovať uzol zbernice najnovšou

verziou softvéru. V nasledujúcej tabuľke je uvedená minimálna požadovaná verzia:

 

Zbernicový uzol  Dátum softvéru Verzia
CPX-FEC  15/04/08  Rev 16
 CPX-FB6, Interbus  17/10/07  Rev 22
 CPX-FB11, DeviceNet  23/10/07  Rev 20
 CPX-FB13, Profibus  17/04/07  Rev 22
 CPX-FB14, CANopen  09/10/07  Rev 20
 CPX-FB23, CC-Link  10/10/07  Rev 19
 CPX-FB32, EtherNet/IP  18/05/06  Rev 11
 CPX-FB33, PROFINET, M12       08/11/07  Rev 03
 CPX-FB34, PROFINET, RJ45  08/11/07  Rev 01
 CPX-FB38, EtherCat Ľubovoľná Ľubovoľná

 

Dátum alebo verzia softvérová verzia uzla zbernice je uvedená na výrobnom štítku ("SW..." alebo "Rev...", pozri obrázok nižšie)

 

Typenschild Softwarestand

Typenschild Revisionsstand

Up

Čo je potrebné na spojenie ventilového terminálu Festo CPV so zariadením Siemens ET 200 Pro?

Na rozdiel od zariadenia Siemens ET 200X, zariadenie ET 200 Pro nevyužíva funkciu elektrického pripojenia ET.

Namiesto toho využíva funkciu IC pre individuálne elektrické pripojenie.

Montážne príslušenstvo pre pripojenie ventilových terminálov Festo k zariadeniu Siemens ET200 Pro dodáva Siemens.

Okrem toho budete potrebovať od Festo tesnenie, ktoré sa namontuje medzi ventilových terminál a zariadenie Siemens ET200 Pro.

Tesnenie možno objednať s nasledujúcim číslom dielu:

 

 380631   CPV10-GE-8 pre ventilový terminál CPV10
 380635  CPV14-GE-8 pre ventilový terminál CPV14
 381398   CPV18-GE-8 pre ventilový terminál CPV18

 

Up

Je k dispozícii softvér pre podporu uvedenia terminálov CPX do prevádzky?

Prejdite do menu voľby "Podpora" a prejdite do "Prevziať súbory: Softvér, ovládače a firmvér". Tu možno nájsť Softvér CPX-Festo-Maintenance-Tool (CPX-FMT).

Nástroj CPX-FMT je užitočný pre uvedenie do prevádzky, konfiguráciu a rozšírenú diagnostiku ventilového terminálu CPX. Ak využívate priemyselný zbernicový uzol Ethernet ako napríklad Ethernet/IP, ProfiNet a Modbus/TCP, potom vám softvér CPX-FMT umožňuje priamu komunikáciu s terminálom CPX cez pripojenie Ethernet.
Pri konvenčných zberniciach je možné pripojiť softvér k terminálu CPX cez USB adaptér (typ NEFC-M12G5-0.3-U1G5).

Up

Kde môžem nájsť súbory GSD?

Aktuálne pohony a firmvér sú umiestnené v sekcii "Podpora" v poli "Prevziať súbory - softvér".

Up

Kde môžem zistiť objednávacie číslo pre základnú jednotku ventilového terminálu CPV?

Festo adresy na celom

Up

Je možné vymeniť základnú jednotku terminálu CPV-... (napr. s cieľom vymeniť multipól pripojovacej dosky za zbernicu)?
Takáto výmena je prípustná, pokiaľ zostane zachovaný rozmer mriežky a počet ventilov.

Up

Sú k dispozícii ventilové terminály Festo s rozhraním AS-interface pre prevádzku A/B?
Naše ventilové terminály CPV10/14 so vstupmi, 4-násobné a 8-násobné, sú voliteľné k dispozícii aj pre normálnu prevádzku alebo prevádzku A/B.

Up

Umožňuje ventilový terminál CPV10/14 realizovať funkciu uzatvoreného 5/3-cestného ventilu?
Uzatvorenú funkciu možno dosiahnuť použitím ventilu “typ C” (2*3/2-cestný ventil) a prídavným komponentom CPV...-BS-5/3G-.... Tento prídavný komponent sa montuje zo spodnej strany ventilu alebo pneumatického multipólu pripojovacej dosky.

Up

Pravidlá pre adresovanie ventilových terminálov CPV

Adresy na ventilovom termináli CPV sú rozmiestnené zľava doprava, pričom adresy jednotlivých ventilových pozícií sú rozmiestnené spredu dozadu.

 

 Addressing rules for CPV

 

Ventilová pozícia na ventilovom termináli CPV zaberá vždy 2 adresy, a to aj vtedy, keď je uzavretá rezervnou doskou alebo deliacou doskou. Ak je ventilová pozícia vybavená bistabilným ventilom, potom platí nasledovné:

  • Predradená elektromagnetická cievka 14 zaberá adresu s najmenšou hodnotou
  • Predradená elektromagnetická cievka 12 zaberá adresu s najvyššou hodnotou

  V prípade (monostabilného) ventilu s jednou elektromagnetickou cievkou, adresa s najvyššou hodnotou nie je použitá.

Up

Môžu byť v rovnakej sieti zmiešané ventilové terminály A/B slave a terminály s rozhraním AS-interface normal slave?
Tu vo všeobecnosti neplatia žiadne obmedzenia. Napríklad 10 zariadení slave a 20 zariadení A/B slave môže byť pripojených k jednému zariadeniu master.

Up

Elektrický zreťazovací blok (EV1 alebo EV2)

Pri ventilovom terminále CPA zaberá jedna ventilová pozícia 1 alebo 2 adresy, v závislosti od zreťazovacieho bloku.

 

Addressing rules for CPA

 

Zreťazovací blok ...EV1 zaberá 1 výstup

Zreťazovací blok ...EV2 zaberá 2 výstupy

Aj keď zreťazovací blok nie je použitý (voľná pozícia, prívod stlačeného vzduchu), príslušné adresy sú aj tak obsadené.

Adresy na ventilovom termináli CPA sú rozmiestnené zľava doprava, pričom adresy jednotlivých ventilových pozícií sú rozmiestnené spredu dozadu.

 

Up

Aké dodatočné údaje sú potrebné pri objednávaní ďalších alebo náhradných ventilov pre ventilový terminál CPV/CPA?
Každý ventil má číslo dielu. Bežne ide o 6 ciferné číslo. Toto číslo postačuje. Ak poznáte ventilový terminál, potom môžete použiť písmenový kód, napr. M pre 5/2-cestný ventil mono.

Up

Možno použiť funkciu SFC12 Siemens PLC spolu s ventilovým terminálom CPX na zbernici Profibus DP?

Áno. No ako adresa prenosu musí byť použitá diagnostická adresa ventilového terminálu CPX, nie adresa Profibus.

Up

Zbernica

Ktorý protokol Ethernet využíva Festo?

Festo má pre Ethernet v ponuke protokoly Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet a Ethercat. 

Up

Čo znamená skratka Auto MDI?
Stanica Profinet (zariadenia) automaticky zaznamená, či je pripojená cez priamy alebo prekrížený kábel.

Up

Čo znamená skratka DCP?
DCP (Device Control Protocol - protokol ovládania zariadenia) je založená na protokoloch DHCP a DNS. Využíva sa pri nastavovaní názvov, IP adries a parametrov. Zahŕňa tiež identifikačné služby, ktoré možno využiť na vyhľadanie staníc v sieti.

Up

Aký procesor využíva Festo v svojich zariadeniach pre ProfiNet?

Festo využíva ERTEC 200 (2-portový spínač).

Up

Čo znamená skratka STP?
STP (Spanning Tree Protocol) automaticky zaznamenáva slučky a automaticky vypína čiastkové úseky. Protokol STP môže byť použitý aj pre účely redundancie.

Up

Čo znamená skratka LLDP?
LLDP (Link Layer Discovery Protocol - protokol zisťovania na spojovacej vrstve) zaznamená susedné zariadenia. Každé zariadenie vysiela informácie o sebe susedným zariadeniam. Ak je nejaké zariadenie vymenené, dostáva túto informáciu automaticky od susedných zariadení.

Up

Aké sú možnosti pri výmene chybného zariadenia a jeho uvedení do prevádzky?
  • LLDP
  • Použite v novom zariadení vnútorné pamäťové médium z chybného zariadenia. Tým prehráte zo starého do nového zariadenia všetky potrebné nastavenia.
  • Použite programátor na prenos všetkých informácií do zariadenia, tak ako pri úvodnom spustení.

Up

Koľko staníc je možné prevádzkovať v rámci jednej siete Profinet?

Maximálny počet v jednej sieti Profinet je 255 zariadení.

Up

Aké číslo MAC-ID používa Festo?

00-0E-F0-xx-xx-xx
Prvých 6 číslic predstavuje kód Festo. Ďalších 6 číslic predstavuje rádové číslovanie.

Up

Aké uzly siete Profinet má spoločnosť Festo?

Pripojenie FB33 2 x M12
Pripojenie FB34 2 x M12 meď
Pripojenie FB35 2 x RJ45 optický kábel

Up

Môže byť Profinet prevádzkovaný v reálnom čase?

Profinet má 3 triedy. Zariadenia triedy A nemôžu byť prevádzkované v reálnom čase (doba odozvy 10 až 100 ms). Zariadenia triedy B sú zariadenia, ktoré môžu byť prevádzkované v pseudoreálnom čase (doba odozvy 10 až 1 ms). Zariadenia triedy C sú zariadenia, ktoré môžu byť prevádzkované v reálnom čase (doba odozvy < 1ms).

Up

S akou prenosovou rýchlosťou pracuje sieť Profinet?

Profinet sa prevádzkuje s rýchlosťou 100 Mbit/s v režime plného duplexu.

Up

Proporcionálne ventily

Ako sú rozložené piny proporcionálneho ventilu MPPE-...?

 Voltage variants with ext. target value voltage

 

Votage variants with ext. potentiometer 

 

 Current variants

 

 

 

 

Pin
č.
Napäťový variant Prúdový variant Farba kábla
1 X vonkajší tlakový snímač IN
DC 0...10 V
X vonkajší tlakový snímač IN
4...20 mA
WH biela
2 Zem nastavená hodnota Zem nastavená hodnota BN hnedá
3 Zem napájací zdroj Zem napájací zdroj GN zelená
4 Nastavená hodnota DC 0...10 V Nastavená hodnota 4...20 mA YE žltá
5 DC 10 V - ref. výstup DC 10 V - ref. výstup GY sivá
6 Skutočná hodnota výstupu
DC 0...10 V
Skutočná hodnota výstupu
4...20 mA
PK ružová
7 DC 24 V - napájacia napätie DC 24 V - napájacia napätie RD červená
8 Skutočná hodnota zem Skutočná hodnota zem BU modrá

Piny 2, 3, 8 sú vnútorne prepojené

Up

Ako sú rozložené piny proporcionálneho ventilu MPPES-...?

 Voltage variants

 Current variants

 

 

 

Pin
č.
Napäťový variant Prúdový variant Farba kábla
1 --- --- WH biela
2 Zem nastavená hodnota Zem nastavená hodnota BN hnedá
3 Zem napájací zdroj Zem napájací zdroj GN zelená
4 Nastavená hodnota DC 0...10 V Nastavená hodnota 4...20 mA YE žltá
5 --- --- GY sivá
6 Skutočná hodnota výstupu
DC 0...10 V výstup
Skutočná hodnota výstupu
4...20 mA
PK ružová
7 DC 24 V - napájacia napätie DC 24 V - napájacia napätie RD červená
8 Skutočná hodnota zem Skutočná hodnota zem BU modrá

Piny 2, 3, 8 sú vnútorne prepojené

Up

Aký veľký musí byť napájací tlak proporcionálneho ventilu MPPE(S) pre spoľahlivé dosiahnutie výstupného tlaku?

Napájací tlak musí byť aspoň o 1 bar vyšší ako požadovaný maximálny výstupný tlak.

Up

Škrtiaci ventil

Akú funkciu má škrtiaci spätný ventil?
Škrtiaci spätný ventil má funkciu škrtiaceho ventilu a blokovania. Prietok je riadený v preferovanom smere. V druhom smere prúdi vzduch voľne cez spätný ventil.

Up

Akú funkciu má škrtiaci ventil?
Škrtiaci ventil obmedzuje množstvo vzduchu, ktoré preteká cez ventil. Obmedzenia platia pre oba smery prúdenia.

Up

Príslušenstvo

Dodáva Festo aj tlmiče hluku pre zapustenú montáž?

Áno, existujú sintrované tlmiče hluku v bežných veľkostiach od 1/8" do 3/8" s priebežným závitom.

Rozmer Číslo dielu
G 1/8 341219
G 1/4 341017
G 3/8 363400

 

 

Up

...

Môžu byť valce a ventily Festo prevádzkované aj s nemazaným stlačeným vzduchom?

Väčšina pneumatických komponentov Festo sú navrhnuté pre prevádzku s filtrovaným, mazaným stlačeným vzduchom alebo filtrovaným, nemazaným stlačeným vzduchom. Tieto komponenty dostanú základné mazanie počas montáže. Môžu byť používané bez maznice.
V každom prípade je potrebná filtračná jednotka, ktorá odstráni znečistenia s rozmerom 40 mikrónov. Ak je pre komponent uvedené médium " filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch", Festo podrobuje tieto komponenty náhodným skúškam s využitím filtrovaného, nemazaného stlačeného vzduchu v testovacích podmienkach.

Filtre s mierou filtrácie 5 alebo 10 mikrónov musia byť použité iba pokiaľ to vyžadujú špecifikácie. V prípade vysokej kontaminácie vzduchu odporúčame použiť predfiltrovanie vzduchu pomocou 40 mikrónového filtra.

V podmienkach s mimoriadne náročným prostredím a prevádzkovými podmienkami odporúčame prevádzku s filtrovaným, mazaným stlačeným vzduchom. K tomu patria napríklad mimoriadne rýchle pohyby valca (vyše 1 m/s).

Po tom, čo bola raz uskutočnená prevádza s mazaným stlačeným vzduchom, nie je možné neskôr prevádzkovanie s nemazaným stlačeným vzduchom. nakoľko mazaný stlačený vzduch vymyje základné mazanie, komponenty musia byť neskôr prevádzkované len mazaným, stlačeným vzduchom.
Ak chcete systém zmeniť pre prevádzku s nemazaným stlačeným vzduchom, potom je nutné zopakovať základné mazanie všetkých komponentov.

Up

Čo predstavuje 100% spínacia doba?

V rámci DIN VDE 0580 pokrýva skúška 100% spínacej doby iba elektrickú časť elektromagnetickej cievky. Festo k tomu pridáva v pneumatickú skúšku.

Kontrola, ktorá overuje najhoršiu možnú situáciu, predstavuje funkčnú skúšku elektromagnetickej cievky. Ak je elektromagnetická cievka použitá pre ventilové terminály, kontrola 100% spínacej doby sa vykonáva na samostatnom zariadení a pri montáži v bloku.

Podmienky:
Elektromagnetická cievka je prevádzkovaná pri maximálnom povolenom napätí (S1 nepretržitá prevádzka v zmysle DIN VDE 0580).
Elektromagnetické cievky sú umiestnené v tepelnej komore pri maximálnej povolenej teplote vonkajšieho prostredia (bez konvekcie).
Maximálny prípustný prevádzkový tlak je aplikovaný na elektromagnetické cievky pri zatvorených pracovných prípojoch.

Realizácia:
Elektromagnetické cievky sú prevádzkované aspoň 72 hodín za vyššie uvedených podmienok. Po uplynutí tohto času sa vykonajú nasledujúce testy:
Správanie pri odpojení prúdu – meranie jalového prúdu
Ťažné správanie po bezprostredne nasledujúcom pripojení prúdu s minimálnym prevádzkovým napätím za nepriaznivých podmienok tlaku pre príťah
Merania úniku
Po zaznamenaní výsledkov merania sa proces opakuje dovtedy, kým testovacie jednotky nedosiahnu celkovú spínaciu dobu aspoň 1000 hodín alebo sa splní jedno z kritérií pre ukončenie.
Na konci testovania 100% doby zopnutia sa opticky skontroluje stav tesniacich koncoviek.

Kritéria pre ukončenie:
Správanie pri odpojení prúdu, pri príťahu a priesaky musia mať hodnoty, ktoré sú nad resp. pod uvedenými medznými hodnotami:
Jalový prúd: > 1,0 mA
Napätie príťahu: > UN+10%
Únik: > 10l/h

Up

Má Festo v ponuke káble so zásuvkami, ktoré majú certifikát UL?

Všetky ventily, ktoré majú certifikát UL a 24V napätie cievky majú certifikát UL s podmienkou, že musia byť použité napäťové zdroje triedy 2 v zmysle NEC.


Skúšobňa UL predpokladá, že zariadenia a komponenty v triede 2 nepredstavujú ohrozenie z hľadiska požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pretože napäťové zdroje triedy 2 majú obmedzené napätie a prúd a preto sú považované za bezpečné.
Z tohto dôvodu v obvodoch s klasifikáciou 2 nie sú potrebné káble schválené skúšobňou UL.
Integrácia obvodov triedy 2 do celkovej koncepcie systému je dôkladne upravená v štandardne UL pre finálny produkt, takzvaný štandard pre koncové využívanie. To je pre každú produktovú kategóriu iné a preto nie je možné v tejto súvislosti poskytnúť žiadne všeobecné vyjadrenie.

Up

Čo predstavuje nominálny prietok qnN?

Táto hodnota je prietok meraný na komponente za určitých podmienok. S výnimkou tlakových regulačných ventilovo, ide o nasledovné podmienky: Primárny tlak = 6 bar, sekundárny tlak = 5 bar.

Up

Kde môžem získať certifikát UL/CSA?

Schválenie UL alebo CSA nezahŕňa certifikát. Kontrola, či produkt spĺňa špecifikované hodnoty musí byť vykonaný priamo v skúšobni UL alebo CSA.

Portál UL

 

Up