Často kladené otázky - priemyselné sektory

Často kladené otázky - priemyselné sektory

Často kladené otázky - priemyselné sektory

Na ktoré procesné ventily (guľové ventily, škrtiace klapky) je možné namontovať kyvný pohon DRD/DRE?

Kyvný pohon Copar zodpovedá požiadavkám štandardu ISO 5211, ktorý definuje rozhranie medzi kyvným pohonom a procesným ventilom. Štandard definuje dve vlastnosti:

  • Priemer rozstupovej kružnice dier a priemer otvoru pre montážne skrutky používané pre namontovanie pohonu k ventilu
  • Tvar a rozmery mechanického spojenia medzi ventilom a hriadeľmi pohonu

Pre správny výber kyvného pohonu pre určitý procesný ventil je nutné poznať rozmer príruby a rozmer štvorhranu. Pri štvorhrane je nutné tiež overiť, či vedie potrubie paralelne alebo je otočené o 45°.

Up

Aký je rozdiel medzi DLP a štandardným valcom?

Lineárny pohon DLP bol vyvinutý pre špeciálne požiadavky spracovateľského priemyslu a odlišuje sa od štandardných valcov využívaných v automatizácii výroby vo významných bodoch, pričom najvýznamnejšie nájdete v nižšie uvedenom zozname.

 

Hľadisko porovnávania DLP Štandardné valce
(DNC/ADN)
Cykly,
rýchlosť pohybu a životnosť
Pomalší, pohyb s nižšou frekvenciou, navrhované pre typickú životnosť v spracovateľského priemyslu Rýchly, rýchle spínacie cykle; navrhované pre dlhú životnosť
Tlmenie koncových polôh Bez tlmenia koncových polôh S tlmením v oboch koncových polohách, nastaviteľné podľa potreby
Priečna sila Absorbuje iba lineárnu záťaž (zaťaženie priečnymi silami nie je možné) Absorbuje priečne sily úmerné dĺžke zdvihu
Dodávané priemery 80 až 320mm (nie menšie priemery, pretože procesné aplikácie zvyčajne vyžadujú pohyb veľkých záťaží) Do 320mm (v závislosti od typu valca)
Špeciálne rozhrania pre
pripojenie ventilov a prípojok
Prírubové pripojenia v zmysle ISO5210/DIN3358 pre pripojenie ventilov a prípojok Nie je vhodné
Rozhrania pre priame pripojenie ventilov a príslušenstva Pripojovací obrazec NAMUR (VDI/VDE 3845) pre priame pripojenie elektromagnetických ventilov a príslušenstva Nie je vhodné

 

Up

Možno jednočinný kyvný pohon zmeniť zo “zatvárania silou pružiny” na “otváranie silou pružiny”?

Jednočinný štrvťotáčkový pohon je možné objednať buď vo verzii, kde pružina zatvára alebo otvára. Rozdiel je v 180° rotácii piestu, pričom hriadeľ rotuje v opačnom smere ako bežne. Pri zmene kyvného pohonu z verzie, kde pružina zatvára na verziu kde pružina otvára je nutné otočiť piesty o 180°. Otočenie piestov spôsobí, že ozubený hriadeľ zaberie na protiľahlej strane hriadeľa, čím je hriadeľ nútený otáčať sa silou pružiny doľava.

 

Single-acting quarter turn actuator

Up

Je možné prevádzkovať kyvný pohon typu DRD/DRE ak manuálne?

Horný koniec hriadeľa kyvného pohonu je navrhnutý tak, aby umožňoval manuálnu obsluhu s využitím bežného kľúča. Pohyb takýmto spôsobom neovplyvní životnosť alebo funkčnosť pohonu.

No na uvedenie veľmi veľkých pohonov do pohybu sú nutné veľmi veľké hnacie sily a veľké páky.

Up

Je možné použiť pohon guľového ventilu VZPR namiesto staršieho (už nie je k dispozícii) typu (CR)QH-DR?

Guľové ventily jednotky VZPR majú presne tie isté rozmery ako guľové ventily jednotky (CR)QH-DR až do rozmeru 1/4" a 3/8" (mosadzné prevedenie) 1/4" (nerezové prevedenie). Tým je zaručená nahraditeľnosť jednotky VZPR. Inštalačné rozmery pneumatického pohonu sú však odlišné od starších pohonov, no vo väčšine aplikácií sú rozhodujúce rozmery guľového ventilu.

Up

Ktoré špecifikácie sú potrebné pre konfiguráciu Copar?
Široká paleta konštrukčných princípov a materiálov používaných pre procesné ventily ako sú guľové kohúty a škrtiace klapky si vyžaduje, aby bola každá aplikácia detailne preskúmaná a aby tak bolo možné zvoliť správnu kombináciu ventil/pohon a vhodné rozmery.

Up

Aký je rozdiel medzi kyvným pohonom typu COPAR (DRD/DRE) a typom SYPAR (DAPS)?

Kyvný pohon SYPAR (Scotch-Yoke-Pneumatic-Actuator-Rotative) je založený na druhom najvýznamnejšom princípe kyvných pohonov pre premyselné účely, na tzv. princípe Scotch Yoke.
Kým krútiaci moment pohonu COPAR má v dôsledku využívania princípu ozubnice a pastorku lineárny priebeh, krivka krútiaceho momentu pohonu SYPAR nie je lineárna. Táto vlastnosť je dôsledkom pákového ramena, ktoré sa pohybuje v rámci celého kyvného uhla (0°-90°). Preto je pri návrhu pohonu SYPAR nutné venovať pozornosť trom faktorom. Ide o nasledovné faktory:

0° počiatočný odtrhávací moment, maximálny rotačný krútiaci moment Mmax = 100%
45° Minimálny rotačný krútiaci moment Mmin = 0,5 x Mmax
90° Krútiaci moment v koncových polohách Mend = 0,75 x Mmax

Preto najvýznamnejší rozdiel medzi oboma pohonmi je rozdielny výstupný krútiaci moment.

Up

Nemôžu v zime zamrznúť pneumatické pohony a prívodné vedenia?
Voda je vo vzduchu vždy prítomná v podobe prirodzenej vlhkosti. Keď vzduch sa v zime ochladí (v potrubí a pohone, ktoré sú umiestnené vonku) voda skondenzuje a môže sa vytvoriť ľad. Odporúčame preto využiť úpravu stlačeného vzduchu, ktorá je upravená podľa aplikácie s odlučovačom kondenzátu a sušičom.

Up

Je kyvný pohon DRD/DRE (Copar) dodávaný s tlmením koncových polôh?

Je kyvný pohon DRD/DRE (Copar) dodávaný s tlmením koncových polôh? V spracovateľskom priemysle sa vo všeobecnosti tento pohon využíva na pomalé pohyby, preto nie je potrebné tlmenie koncových polôh. Vo väčšine prípadov postačuje tlmiaca funkcia tesnenia ventilu.

Up

Existuje súprava náhradných dielov pre kyvné pohony Copar DRD a DRE?
Existuje súprava náhradných dielov pre všetky veľkosti kyvných pohonov Copar, ktorá obsahuje všetky tesnenia, kruhové tesnenia, klzné prstence, obe ložiská hriadeľa a poistný krúžok hriadeľa. Pri oprave musia byť inštalované všetky časti, preto pri demontáži sa môžu poškodiť tesnenia.

Up

Je možné využiť kyvný pohon Copar aj v automatizácii výroby?
Kyvný pohon Copar bol navrhnutý pre špeciálne požiadavky aplikácií spracovateľského priemyslu a preto zodpovedá požiadavkám tohto priemyslu. Je možné využiť ho aj pre niektoré aplikácie automatizácie výroby, no vyžaduje si to veľmi podrobný rozbor.

Up

Nie sú pneumatické pohony príliš nákladné?
Pneumatické pohony sú poháňané stlačený vzduchom. Stlačený vzduch vyrába kompresor. Elektromechanické pohony ventilov získavajú energiu z hlavného napájania. Pri porovnaní prevádzkových nákladov (náklady na energiu) týchto dvoch typov pohonov sú výhodnejšie pneumatické pohony. Z hľadiska nákladov je nutné zostaviť návrh systému so stlačeným vzduchom tak (kompresor a nádrž), aby to vyhovovalo skutočným požiadavkám.

Up

Je možné použiť pohon Copar aj pre pohon 3-cestných guľových kohútov?
Existuje veľa konštrukcií 3-cestných guľových ventilov, ktoré možno poháňať pohonom Copar. Pri návrhu 3-cestného guľového ventilu s pohonom je potrebné poznať nasledujúce informácie:
  • Otvor v guli v tvare “L” alebo “T”
  • Požadovaný uhol rotácie: 90°, 180° alebo 360°

Up

Je možné použiť pohon Copar aj pre pohon 4-cestných guľových kohútov?
Áno, pohon Copar môže poháňať rôzne konštrukcie, ale 4-cestný guľový ventil musí mať uhol rotácie menší ako 180°. Okrem údajov aplikácie ako je tlak potrubia, médium, teplota média, prevádzkový tlak pohonu a a požadovaný materiál guľového ventilu je nutné poznať nasledujúce informácie:
  • Otvor v guli v tvare “L” alebo “T”
  • Požadovaný uhol rotácie: 90°, 180° alebo 360°

Up

Je možné ovládať pneumatické pohony?
Áno. Pohony Copac a Copar je možné riadiť s využitím bežne dostupných regulačných členov. Plánujeme tiež pohon s variabilnou rýchlosťou, ktorý je určený napr. pre kužeľové ventily. Festo vám môže poskytnúť podporu a rady pre výber a projekciu aplikácií s variabilnou rýchlosťou. Medzipolohy sú s pohonmi Festo vždy možné.

Up

Je možné nahradiť konkurenčný produkt pohonom Copar?
Väčšina kyvných pohonov v spracovateľskom priemysel je kompatibilná a preto je zámena možná. Krútiaci moment pohonu Copar musí byť minimálne tak veľký ako hodnoty konkurenčného produktu. Rozhranie medzi pohonom a ventilom musí byť presne definované, aby bolo možné doplniť k ventilu v prípade potreby adaptéry.

Up

Je možné použiť nadstavby koncového spínača QH-DR-E-... s pohonom Copar?
Funkciu nadstavby koncového spínača QH-DR-E-… je možné aplikovať aj spolu s kyvnými pohonmi Copar rôznych veľkostí. Všetky tri varianty - elektrický, elektromagnetický a pneumatický je možné použiť ako schránky so snímačom pre pohon Copar. Tvar a veľkosť mechanického spojenia medzi pastorkom pohonu a skrinkou so snímačom sú štandardizované a identické pre všetky pohony. No nemecký štandard VDI/VDE 3845 pripúšťa rozpätie rozmerov montážnych svoriek pre namontovanie skrinky so snímačom na pohon. Montážne svorky dodané so skrinkou so snímačom QH-DR-E (rozmiestnenie otvorov 80x30mm) je vhodné iba pre pohon Copar s rozmermi 4 až 26.

Up

Je možné použiť pohon Copar pre uhol 180°?
Štvrťotáčkový pohon Copar je možné dodať aj ako 180° pohon. Dvojnásobný rotačný uhol sa dosahuje doplňujúcim členom medzi ozubený hriadeľ a pastorkom. Ozubený hriadeľ je spracovaný tak, aby mal dvojnásobný počet zubov. Adaptér s rôznymi počtami zubov na oboch stranách sa naskrutkuje na ozubený hriadeľ piestu ako protikus. Jedna strana zodpovedá ozubeniu ozubeného hriadeľa piestu a druhá strana pastorku. Polovičným počtom zubov na ozubenom module a následným zdvojnásobením počtu zubov sa dosiahne, že pastorok dokáže dosiahnuť dvojnásobný uhol s tým istým zdvihom piestu. Modifikácia však znamená, že v porovnaní so štandardným pohonom rovnakej veľkosti sa dosiahne iba polovičný krútiaci moment.

Up

Môže byť použitý kyvný pohon DRD/DRE (Copar) použitý pre reguláciu kvapalín?

Úplne variabilné riadenie Copar so signálom 4-20mA je možné umiestnením regulačného člena na štandardizované rozhranie. To je možné s využitím jednočinných alebo dvojčinných pohonov. Zatiaľ čo jednoduchý regulačný člen iba reaguje na elektrické signály, komplexnejšia verzia môže byť vybavená aj špeciálnymi modulmi a prídavnými funkciami ako napríklad spätná väzba/diagnostika. Preto je pred výberom regulačného člena dôležité mať k dispozícii čo najviac informácií o aplikácii a jej požiadavkách.

Up

Je možné premeniť kyvný pohon DRD (Copar) z dvojčinného na jednočinný?
Dvojčinný pohon Copar DRD je možné zmeniť na jednočinný inštalovaním pružiny. Pre každú veľkosť pohonu je k dispozícii špeciálna pružina so správnym rozmerom a mierou pruženia. Počet pružín možno určiť na základe tabuľky krútiacich momentov pre jednočinné pohony DRE-xx-xx v dokumente Info 910. Prvý krok je odmontovať skrutky a kryt. Potom sa inštalujú pružiny. Je nutné venovať mimoriadnu pozornosť umiestneniu pružín, aby na pieste boli správne umiestnené pružiny otáčajúce sa v smere a v protismere hodinových ručičiek. Pri následnom opätovnom namontovaní krytu musia byť skrutky zaťahované rovnomerne v cik-cakovom poradí, aby nedošlo k naklopeniu.

Up

Je možné použiť kyvný pohon DRD (Copar), aby nahradil kyvný pohon DRQD?
Zatiaľ čo kyvný pohon Copar bol vyvinutý zvlášť pre spracovateľský priemysel, kyvný pohon DRQD je klasický produkt automatizácie výroby. Špecifikácie v oboch oblastiach sú značne odlišné, pričom každá oblasť si vyžaduje špeciálne produkty. Z tohto dôvodu kyvný pohon Copar DRD/DRE a DRQD nie sú kompatibilné a ich zámena je možná iba vo veľmi zriedkavých prípadoch.

Up

Je možné nahradiť pohon guľového ventilu CR-QH-DR kyvným pohonom DRD (Copar)?
Pohon Copar a kyvný pohon CR-QH-DR pracujú na princípe ozubeného hriadeľa a pastorka a preto sú plne kompatibilné. No pohon CR-QH-DR je k dispozícii iba ako dvojčinný pohon, preto ho možno priamo nahradiť iba dvojčinným pohonom Copar DRD. Kyvný pohon CR-QH-DR je identický s QH-DR. Festo označenie “CR” pre zvýšenú odolnosť voči korózii sa vzťahuje iba na trojdielne guľové ventily vyrobené z nerezu. Ak pohon využitý v aplikácii musí byť veľmi odolný voči korózii, potom treba použiť pohon Copar so zvýšenou odolnosťou voči korózii s označením “C”.

Up

Je možné nahradiť pohon guľového ventilu QH-DR pohonom Copar?
Pohon Copar a kyvný pohon QH-DR pracujú na princípe ozubeného hriadeľa a pastorka a preto sú plne kompatibilné. No pohon QH-DR je k dispozícii iba ako dvojčinný pohon, preto ho možno priamo nahradiť iba dvojčinným pohonom Copar DRD. Dbajte prosím aj na rozhrania guľového ventilu (príruba a štvorhran) a krútiace momenty.

Up

Je možné obmedziť uhol výkyvu kyvného pohonu DRD/DRE (Copar) na menej ako 90°?
Áno. Vyžaduje si to použiť dlhšie skrutky pre kryty, ktoré skrátia zdvih piestu a tak zmenšia rotačný uhol hriadeľa pohonu.

Up

Je možné zväčšiť uhol kyvného pohonu DRD/DRE (Copar) na viac ako 90°?
Áno. Kyvný pohon Copar je možné dodať aj pre väčšie kyvné uhly. Na získanie uhlov od 90° do 180° sú použité dlhšie skrutky ako v štandardných pohonoch. To umožňuje skrátenie zdvihu piesta a alebo jeho úpravu. Následkom modifikácie je polovičné zníženie krútiaceho momentu.

Up

Je možné pohybovať s pohonom Copar aj manuálne?
Horný koniec hriadeľa kyvného pohonu DRD/DRE je navrhnutý tak, aby umožňoval ručné otáčanie s využitím bežného kľúča. Neovplyvní to životnosť alebo funkčnosť. No na uvedenie veľmi veľkých pohonov do pohybu sú nutné veľmi veľké hnacie sily a veľké páky. Ak je priamo namontovaný nadstavba koncového spínača, kyvný pohon Copar je možné ručne pohybovať len za predpokladu, že montážne svorky majú výsek, ktorý umožňuje rotáciu kľúča o 90°.

Up

Čo znamená trieda KBK?
Označenie CRC predstavuje triedu odolnosti voči korózii. Sú definované spoločnosťou Festo v zmysle štandardu FN 940 070. Pri definovaní triedy CRC nejakého produktu musia byť vykonané rôzne testy:
  • W/K= horúčava/chlad starnutie (+120° C/-20° C)
  • KFW= kondenzačný cyklus DIN 50 017 - KFW
  • SO2= test podľa Kesternicha v zmysle EN ISO 6988 KFW 0.2 S
  • SS= Soľná hmlovina s roztokom NaCl (5%) DIN 50 021 - SS
Triedy CRC siahajú od 1 až po najvyššiu hodnotu 4. Pri každom teste musí produkt prejsť cez viacero kôl (1 kolo = 24 hodín testu). Výsledky sú použité na klasifikáciu produktu pomocou matice CRC, ktorá definuje triedu CRC.

Up