Často kladené otázky - pneumatické pohony

Štandardné valce

Kompaktné valce

Bezpiestnicové valce

Kyvné pohony

...

Štandardné valce

Aká je prípustná odchýlka dĺžky zdvihu pri normalizovaných valcoch?
DIN ISO6431 a 6432 povoľujú určitú prípustnú odchýlky dĺžky zdvihu od menovitej hodnoty, ktorá je spôsobená toleranciami vo výrobe. Tieto tolerancie sú vždy kladné. Presné hodnoty prípustnej odchýlky dĺžky zdvihu sú uvedené v tabuľke.
Norma Priemer piestu
mm
Dĺžka zdvihu
mm
Prípustná odchýlka dĺžky zdvihu
mm
DIN ISO 6432 8, 10, 12, 16, 20, 25 ...500 +1.5
DIN ISO 6431 32, 40, 50 ...500 +2
32, 40, 50 500...1250 +3.2
63, 80, 100 ...500 +2.5
63, 80, 100 500...1250 +4
125, 160, 200, 250, 320 ...500 +4
125, 160, 200, 250, 320 500...1250 +5

Up

Čo znamená lineárny rozmer “L1+”?
Dĺžka L1 špecifikuje základnú dĺžku valca, keď má valec nulový zdvih. Znamienko plus sa vzťahuje na zdvih, t.z. dĺžka zdvihu sa pripočíta k dĺžke “L1”.

Up

Ako možno účinne chrániť piestnu tyč?
Pri normalizovaných valcoch poskytuje Festo súpravy vlnovcov na ochranu piestnej tyče voči oleju, mazivu, kyslým tekutinám, emulziám, palivu a iným látkam. Normalizované valce v zmysle VDMA 24562-1 priemer 32...100 mm zdvih 250...500 mm

Up

Je k dispozícii valec DSNU-... so štvorhrannou piestnou tyčou?
V minulých verziách bolo typové označenie normalizovaného valca typu DSNU-... so štvorhrannou piestnou tyčou DSNUL-... Dnes sa tento valec vyrába pod označením DSNU-...-...-Q. Prípona "Q" poukazuje na štvorhrannú piestnu tyč. Tieto valce sa spracovávajú len využitím čísiel modulu; to znamená, že číslo dielu definuje iba základný valec. Všetky vlastnosti, ako napríklad dĺžka zdvihu alebo štvorhranná piestna tyč sa volia individuálne v rámci modulárneho systému. Modulárny systém umožňuje kombinácie, ktoré boli predtým možné len ako špeciálna zákazka. V tabuľke sú porovnané predchádzajúce čísla dielov a typové označenia s novými číslami dielov a typovými označeniami.
Staré
číslo dielu
Staré
typové označenie
Nové
číslo dielu
Nové
typové označenie
19585 DSNUL-12-... 193988 DSNU-12...-...-Q
19586 DSNUL-16-... 193989 DSNU-16...-...-Q
19587 DSNUL-20-... 193990 DSNU-20...-...-Q
19588 DSNUL-25-... 193991 DSNU-25...-...-Q

Up

Môžu byť jednočinné valce typu ESNU-... použité ako dvojčinné valce?
Valce série ESNU-... s menovitým rozmerom piestu 32 a viac je možné použiť aj ako dvojčinné valce. Odskrutkujte škrtiacu skrutku v odvetrávacom otvore. Nahraďte ho skutkovou prípojkou (napr. typ QS-...). Všimnite si prosím: Sila valca je nižšia, keď pôsobí proti sile pružiny (o veľkosť sily pružiny) a vyššia v opačnom smere (o veľkosť sily pružiny).

Up

Je možné pomocou normalizovaného valca realizovať pojazd k viac ako dvom definovaným polohám?
Spojením dvoch valcov je možné realizovať pojazd až k štyrom polohám. Dva valce sú spojené na strane dna pomocou viacprvkovej súpravy. Valec DNC: viacprvková súprava DPNC Valec ADN: viacprvková súprava DPNA

Up

Spotreba stlačeného vzduchu normalizovaných valcov
Teoretická spotreba stlačeného vzduchu (normalizované litre) pri 6 bar na 10 mm zdvihu
Priemer piestu
mm
Chod dopredu
Nl
Spätný chod
Nl
8 0.0035 0.0026
10 0.0055 0.0046
12 0.008 0.006
16 0.014 0.012
20 0.022 0.018
25 0.034 0.029
32 0.056 0.048
40 0.088 0.074
50 0.137 0.115
63 0.218 0.196
80 0.352 0.317
100 0.550 0.515
125 0.859 0.803
160 1.407 1.319
200 2.199 2.111
250 3.436 3.299
320 5.630 5.412

Up

Sú normalizované valce Festo k dispozícii iba s uvedenými štandardnými dĺžkami zdvihu?
Normalizované valce môžu byť vyrobené s ľubovoľným zdvihom do maximálnej dĺžky zdvihu.

Up

Akú veľkosť skrutky je potrebné objednať pre montáž normalizovaných valcov ADN-... a AEN-...?
Normalizované valce ADN-...a AEN-… možno namontovať priamo bez montážnych dielov. Obe koncové veká (ložiskové a uzatváracie veko) sú namontované na teleso valca pomocou dvoch alebo štyroch skrutiek. Tieto skrutky majú vnútorný závit pre montáž valca. Valec je možné namontovať aj so skrutkami, ktoré úplne prechádzajú cez valec. Veľkosti skrutiek pre montáž valca sú uvedené v tabuľke.
Priemer valca Veľkosť závitu
vo valci
Rozmer skrutky
pre priebežný otvor
12 M4 M3
16 M4 M3
20 M5 M4
25 M5 M4
32 M6 M5
40 M6 M5
50 M8 M6
63 M8 M6
80 M10 M8
100 M10 M8
125 M12 M10

Up

Dodáva Festo aj normalizované valce, ktoré majú rovnaký priemer a napriek tomu vyvinú väčšiu silu?
Áno, ide o tandemové valce. Pri tomto type valca je plocha piestu zväčšená tým, že rovnaká plocha pracuje niekoľkokrát za sebou. Ako normalizované valce vo vyhotovení tandemových valcov dodáva Festo nasledujúce valce: ADNH-... , DNCT-...

Up

Je matica piestnej tyče súčasťou dodávky normalizovaného valca DSNU?
Valce s priemerom piestu 8-20mm sú dodávané bez matice piestnej tyče. Pri piestoch s priemerom 25mm a viac, je matica piestnej tyče (presný závit) súčasťou dodávky.

Up

DSNU variant S2 (priebežná piestna tyč): Majú varianty piestnej tyče K2, K3, K5, K6, K8, a Q závit na jednej strane alebo na oboch stranách?
K2 (piestna tyč s predĺženým vonkajším závitom): na oboch koncoch K3 (piestna tyč s vnútorným závitom): na oboch koncoch K5 (piestna tyč so špeciálnym závitom): na oboch koncoch K6 (piestna tyč so skráteným vonkajším závitom): na jednom konci K8 (predĺžená piestna tyč): na jednom konci Q (štvorhranná piestna tyč): na jednom konci

Up

Existujú normalizované valce, ktoré možno použiť pri teplotách nad 80 °C?
Valce s tesnením z fluórového kaučuku môžu byť použité do teploty 120° C. Tieto valce majú v typovom označení špecifikáciu S6.

Up

Existujú valce/ventily, ktoré sú určené špeciálne pre automobilový sektor?
Sú k dispozícii valce, ventily a príslušenstvo, ktoré sú určené špeciálne pre automobilový sektor. Sú uvedené v samostatných automobilových katalógoch. Tieto katalógy sú k dispozícii na nosiči CD-ROM v nemčine/angličtine/španielčine, objednávacie číslo 53836.

Up

Kompaktné valce

Aká je prípustná odchýlka dĺžky zdvihu pri kompaktných valcoch ADVU-...?
Tolerancia zdvihu pre tento typ valca je +1 mm. Táto hodnota platí bez ohľadu na priemer valca alebo dĺžku zdvihu.

Up

Je možné namontovať kompaktné valce ADVU/L aj so skrutkami, ktoré úplne prechádzajú cez celé teleso valca?
Všetky kompaktné valce ADVU je možné namontovať skrutkami, ktoré prechádzajú telesom. Výnimka: kompaktný valec typu ADVU s priemerom 125. Tento rozmer je navrhnutý inak a preto nie je možná montáž týmto spôsobom. To isté platí pre valec typu ADVUL až na rozdiel, že v tomto prípade nie sú k dispozícii 4 ale iba 2 priechodné otvory.

Up

Aká veľkosť skrutky je požadovaná pri kompaktných valcoch ADN-... a AEN-...?
Kompaktné valce ADN-...a AEN-… možno namontovať priamo bez montážnych dielov. Obe koncové veká (ložiskové a uzatváracie veko) sú namontované na teleso valca pomocou dvoch alebo štyroch skrutiek. Tieto skrutky majú vnútorný závit pre montáž valca. Valec je možné namontovať aj so skrutkami, ktoré úplne prechádzajú cez valec. Veľkosti skrutiek pre montáž valca sú uvedené v tabuľke.
Priemer valca Veľkosť závitu
vo valci
Rozmer skrutky
pre priebežný otvor
12 M4 M3
16 M4 M3
20 M5 M4
25 M5 M4
32 M6 M5
40 M6 M5
50 M8 M6
63 M8 M6
80 M10 M8
100 M10 M8
125 M12 M10

Up

Aká veľkosť skrutky je požadovaná pri kompaktných valcoch ADVU-... a AEVU-...?
Kompaktné valce ADVU-... a AEVU-... možno namontovať priamo bez montážnych dielov. Obe koncové veká (ložiskové a uzatváracie veko) sú namontované na teleso valca pomocou štyroch skrutiek. Tieto skrutky majú vnútorný závit pre montáž valca. Valec je možné namontovať aj so skrutkami, ktoré úplne prechádzajú cez valec. Veľkosti skrutiek pre montáž valca sú uvedené v tabuľke.
Priemer valca Veľkosť závitu
vo valci
Rozmer skrutky
pre priebežný otvor
12 M4 M3
16 M4 M3
20 M5 M4
25 M5 M4
32 M6 M5
40 M6 M5
50 M8 M6
63 M10 M8
80 M10 M8
100 M10 M8
125 M12 -

Up

Aký závitník je potrebný pre vyrezanie závitov do telesa valca typu ADVU / AEVU?
Prírubové skrutky, ktoré spájajú ložiskové a uzatváracie veko s telesom valca sú navrhnuté ako samorezné skrutky. To znamená, že prírubová skrutka si sama vyreže závit počas naskrutkovania.

Up

Aký vnútorný závit je na piestnej tyči v prípade kontrolných valcov typu ADVUL-...-S2 (s priebežnou piestnou tyčou)?
Závit pre tento variant valca je rovnaký ako pri normalizovanom valci ADVU-... s vnútorným závitom.
Veľkosť valca Veľkosť závitu
ADVUL-12-... M3
ADVUL-16-... M4
ADVUL-20-... M5
ADVUL-25-... M5
ADVUL-32-... M6
ADVUL-40-... M6
ADVUL-50-... M8
ADVUL-63-... M8
ADVUL-80-... M10
ADVUL-100-... M12

Up

Je možné pomocou kompaktného valca realizovať pojazd k viac ako dvom definovaným polohám?
Spojením dvoch valcov je možné realizovať pojazd až k štyrom polohám. Dva valce sú spojené na strane dna pomocou viacprvkovej súpravy. Valce AND: viacprvková súprava DPNA valce ADVU: viacprvková súprava DPVU

Up

Môžu byť jednočinné valce typu AEN-... použité ako dvojčinné valce?
Konštrukčné vyhotovenie valca série AEN neumožňuje použitie ako dvojčinný valec.

Up

Koľko vážia valce série ADN/AEN?
Priemer valca Základná hmotnosť
g
na 10 mm zdvihu
g
12 77 12
16 79 14
20 131 21
25 156 23
32 265 30
40 346 37
50 540 51
63 722 59
80 1300 79
100 2154 98
125 2880 117

Up

Dodáva Festo aj kompaktné valce, ktoré majú rovnaký priemer a napriek tomu vyvinú väčšiu silu?
Áno, ide o tandemové valce. Pri tomto type valca je plocha piestu zväčšená tým, že rovnaká plocha pracuje niekoľkokrát za sebou. Ako kompaktné valce vo vyhotovení tandemových valcov dodáva Festo nasledujúce valce: ADNH-... , ADVUT-...

Up

Dodáva Festo skrutky pre montáž pneumatických valcov typu ADVC a AEVC?
Áno, pretože niektoré skrutky nie sú inde k dispozícii, montážne skrutky možno objednať u spoločnosti Festo. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte prosím priamo technický hotline.

Up

Môžu byť jednočinné valce typu AEVU-... použité ako dvojčinné valce?
Valce série AEVU-... s menovitým rozmerom piestu 32 a viac je možné použiť aj ako dvojčinné valce (s výnimkou priemeru 50). Odskrutkujte filtračnú časť v odvetrávacom otvore a nahraďte ju skutkovou prípojkou (napr. typ QS-...). Všimnite si prosím: Sila valca je nižšia, keď pôsobí proti sile pružiny (o veľkosť sily pružiny) a vyššia v opačnom smere (o veľkosť sily pružiny). Ak potrebujete valec veľkosti 25 alebo 50 s vratnou pružinou použiť ako dvojčinný valec, stačí v objednávke valca typu AEVU-… vyznačíte, že ho chcete použiť ako dvojčinný valec.

Up

Môžu byť zarážkové valce STA/F použité ako dvojčinné valce?
Tento typ valca môže byť použitý aj ako dvojčinný valec. Za týmto účelom odskrutkujte filtračnú časť v odvetrávacom otvore a nahraďte ju skutkovou prípojkou (napr. typ QS-...). Všimnite si prosím: Sila valca je nižšia, keď pôsobí proti sile pružiny (o veľkosť sily pružiny) a vyššia v opačnom smere (o veľkosť sily pružiny).

Up

Sú kompaktné valce Festo k dispozícii iba s uvedenými štandardnými dĺžkami zdvihu?
Väčšina kompaktných valcov môže byť vyrobená s ľubovoľným zdvihom do uvedenej maximálnej dĺžky zdvihu.

Up

Kde možno na tandemových/vysokovýkonných valcoch typov DNCT, ADVUT a ADNH umiestniť snímače polohy valca?

Iba najprednejší piest (na strane piestnej tyče) má magnet pre snímanie, preto je snímanie polohy možné iba v najprednejšej drážke telesa valca.

Up

Bezpiestnicové valce

Kde je možné použiť valce bez piestnej tyče?

Je možné použiť ich v rôznych oblastiach, ako sú napríklad dopravné pásy alebo zvislé dvíhanie v úzkych priestoroch. Jedna výhoda valcov bez piestnej tyče je v tom, že majú rovnakú silu valca v oboch smeroch. Okrem toho pri týchto valcoch nie je nutné zohľadňovať vzpernú silu piestnej tyče.

Up

Zredukuje sa použitím tlmiča nárazu zdvih pohonu bez piestnej tyče DGPL?

Nie. Držiaky pre tlmiče nárazu je možné namontovať mimo zdvihu tak, aby neovplyvňovali zdvih.

Up

Ak využijem modulárny produktový systém na výber variantu s medzipolohovým modulom, budú všetky potrebné prvky dodané spolu s lineárnym pohonom DGC?

Dodávka zahŕňa držiak tlmiča nárazu pre klznú jednotku typu DADP, jeden alebo dva nastaviteľné dorazy typu KYC (pre mechanické obmedzenie koncovej polohy) a tlmič nárazov typu YSR alebo YSRW.

No externý medzipolohový modul je možné zvoliť v konfigurátore produktu len vtedy, keď už boli zvolené tlmič nárazu a mechanické obmedzenie koncovej polohy.

Medzipolohovým modulom je možné aj dodatočne vybaviť existujúci pohon objednaním príslušného príslušenstva (DADP, DADM, KYC a YSR(W)).

Up

Aký dlhý je pohon DGPL s predĺženým vozíkom?

Gesamtlänge DGPL

Priemer Celková dĺžka L1 + dĺžka zdvihu
18 230 mm
25 300 mm
32 380 mm
40 470 mm
50 550 mm
63 650 mm

Up

Ako aktivovať valec bez piestnej tyče?

Príklad obvodovej schémy

DGC-Ansteuerung

Up

Na ktorom koncovom veku pohonu typu DGP/L sú štandardne umiestnené napájacie prípoje?

Napájací prípoj v každom koncovom veku majú iba dve veľkosti - veľkosti 8 a 12. Pri veľkostiach 18 a viac sú oba napájacie prípoje umiestnené na jednej strane (výnimka: variant "D2", ktorý má napájacie prípoje na oboch stranách). V štandardnom vyhotovení sú napájacie prívod vzduchu umiestnené na pravom koncovom veku (bežec hore a klzná jednotka vzadu - pozri obrázok).

 

Up

Môže byť valec bez piestnej tyče DGPL-... prebudovaný z klzného vedenia na vedenie s obežným guľôčkovým vedením?
Áno, je to možné. Podrobnosti vám poskytne oddelenie popredajného servisu.

Up

Ako často je potrebné mazať prvky guľôčkového ložiska pohonov typu DGPL/DGEL?
Prvky guľôčkových ložísk, ktoré boli inštalované do roku 2000 sa vyznačujú čiernym tesnením stierača a musia byť mazané každých 400 km. Novšie prvky guľôčkových ložísk so sivými tesneniami stierača musia byť mazané každých 5000 km alebo najneskôr každé 3 roky. Opätovné mazanie musí byť vykonané častejšie v nasledujúcich prípadoch: Zdvihy > 2000 mm Zdvihy < 50 mm Rýchlosti > 2 m/s Zvýšená akumulácia nečistoty v okolitých úsekoch Počas procesu mazania musí byť stierač presunutý na koľaj. (Povolené mazivá: KP2K v zmysle DIN 51825)

Up

Ktoré mazivá sú schválené pre mazanie obežného guľôčkového vedenia pohonov typu DGPL/DGEL?
Mazivá KP2K definované v zmysle DIN 51825, napr. Shell Retinax A Klüber Centoplex 2EP Fuchs Notropeen LXG 00 (pre priemery do 18 mm) Rhenus Norlith STM 2 (pre priemery 25 mm a viac)

Up

Ktorý tlmič nárazu je vhodný pre lineárny pohon DGC?

V nasledujúcej tabuľke je zoznam čísiel dielov pre príslušné hydraulické tlmiče nárazu.

GF - Klzné vedenie
KF - Obežné guľôčkové vedenie

  

Priemer vedenia

samonastaviteľné

samonastaviteľné, progresívna charakteristika

8
GF/KF
655538 540344
12 655539 540345
18
GF
669624 540346
25
GF
669625 540348
32
GF
669626 540350
40
GF
669627 540352
18
KF
669617 540347
25
KF
669618 540349
32
KF
669619 540351
40
KF
669620 540353

 

Up

Ktorý tlmič nárazu je vhodný pre ktorý lineárny pohon DGPL?
Menovitý priemer Číslo dielu Typ tlmiča nárazu
18 34 571 YSR-8-8-C
25 34 572 YSR-12-12-C
32 34 572 YSR-12-12-C
40 34 573 YSR-16-20-C
50 34 573 YSR-16-20-C
63 34 574 YSR-20-25-C
80 34 574 YSR-20-25-C

Up

Aká je hmotnosť unášača FKP-...?
FKP-... Hmotnosť v g
8/12 36
18 102
25/32 234
40 376
50/63 706
80 1950

Up

Je dovolené namontovať pohon DGC-... iba s využitím súpravy pre profilové upevnenie?
Áno, za predpokladu, že nie je nutná iná stredová podpera, pohon DGC-... je možné namontovať s minimálne dvoma súpravami pre profilové upevnenie.

Up

Ako sa drážkové kamene montujú do drážok profilovej rúry pohonu DGC-...?
Drážkový kameň možno namontovať drážky len za predpokladu, že je odmontovaný kryt DGC. Drážkový kameň je možné zasunúť do drážky na profile z bočnej strany.

Up

Je možné namontovať spojku unášača (FKP) pre valec bez piestnej tyče DGP-... namontovať spolu so zvernou jednotkou (KV/KH)?
Spojku unášača (FKP) pre pohony typu DGP-... je možné namontovať so zvernou jednotkou pre celú sériu veľkostí.

Up

Na čo treba pamätať v súvislosti s dĺžkou zdvihu pri objednávaní lineárneho pohonu DGPL/DGC s prídavným vozíkom?

Inštaláciou prídavných vozíkov sa skracuje dĺžka zdvihu minimálne o dĺžku (dĺžky) vozíka. Ak sú vozíky namontované na vodiacu koľaj s určitou vzájomnou vzdialenosťou, dĺžka zdvihu sa skracuje aj dĺžku tejto vzdialenosti. Ak sa chcete vrátiť k pôvodne zamýšľanej dráhe, potom treba k dĺžke zdvihu pripočítať aj dĺžku vozíka a prípadné vzdialenosti medzi vozíkmi.

Up

Možno namontovať držiaky tlmičov nárazu KYP na lineárne pohony DGPL v chránenom vyhotovení?
Držiaka tlmiče nárazu KYP pasuje pod kryt chráneného vyhotovenia. Pred namontovaní držiaka KYP musíte odskrutkovať skrutky na kryte. Potom je možné odsunúť kryt a namontovať držiaky tlmičov nárazu.

Up

Je možné nahradiť pohon DGPL pohonom DGC?
Pohon DGC-GF/KF je kompatibilný s pohonom DGPL-GF/KF. No je potrebné použiť adaptačnú pätku (HPC-xx-SH/SO), ktorá slúži na zachovanie rovnakých rozmerov od pätkového upevnenia po upevnenie vozíka. Rozhranie pohonu DGC-GF/KF je identické s rozhraním pohonu DGPL-GF/GF. Pohon DGC-G (základný pohon) nie je kompatibilný s pohonom DGP (bez vedenia).

Up

Kyvné pohony

Je v grafe "prípustný moment zotrvačnosti v závislosti od doby kyvu" pre kyvný pohon zahrnutý čas tlmenia hydraulických tlmičov nárazu?

Čas tlmenia je zahrnutý v doby kyvu kyvného pohonu DRQD. Pre kyvné moduly DSM je doba kyvu zobrazená iba po bod, keď tlmič nárazu dosadne na doraz. Na vypočítanie celkovej doby kyvu je nutné pripočítať čas tlmenia tlmiča nárazu (pozri hodnoty v katalógovej dokumentácii).

Up

Ako je definovaný napájací prípoj vľavo (AL) a vpravo (AR) v prípade kyvného pohonu DRQD?

Drážka pre snímač je na zadnej strane a hriadeľ pohonu je hore. Ak sú napájacie prípoje umiestnené na ľavej strane (pozri obrázok), ide o variant AL (napájací prípoj vľavo). Ak sú napájacie prípoje umiestnené na pravej strane, ide o variant AR (napájací prípoj vpravo).

 

Up

Vzťahujú sa údaje pre “statické” alebo “dynamické” zaťaženie pri pohone DRQD na správanie pohonu alebo na správanie nákladu?
Statické a dynamické axiálne a radiálne sily sa vzťahujú na pohon. To znamená, že ak sa pohon nepohybuje, potom platia hodnoty statického zaťaženia, aj keď samotná záťaž nie je statická.

Up

Ako je možné nastaviť koncové polohy na kyvnom pohone DRQD-…?

Kyvné pohony DRQD-... sú nastavované vo výrobe na menovitý uhol rotácie (90° / 180° / 360° / X°)

Ak chcete zmeniť uhol rotácie:

 

Kyvný pohon s tlmením koncových polôh DRQD-…-PPVJ:

  • Ak chcete zväčšiť uhol rotácie: otočte nastavovaciu skrutku v protismere pohybu hodinových ručičiek
  • Ak chcete zvýšiť uhol rotácie: otočte nastavovaciu skrutku v smere pohybu hodinových ručičiek

Kyvný pohon s tlmičom nárazov DRQD-...-YSRJ:

1. Uvoľnite šesťhrannú maticu veľkosti 1 (veľkosť kľúča: 1)

2. Nastavte uhol rotácie na matici veľkosti 2 pomocou otvoreného plochého kľúča

  • Ak chcete zväčšiť uhol rotácie: otočte nastavovaciu skrutku v protismere pohybu hodinových ručičiek
  • Ak chcete zvýšiť uhol rotácie: otočte nastavovaciu skrutku v smere pohybu hodinových ručičiek

3. Zatiahnite šesťhrannú maticu veľkosti 1.

 

Up

Sú k dispozícii kyvné pohony DSM s priebežnou, dutou piestnou tyčou?
Áno, variant DSM-...-FW s hriadeľom s prírubou má priechodný otvor s rozmerom 12 a viac. Rozmery DSM-12 a DSM-16 majú závit M5 a otvor s priemerom 4,2mm. DSM-25 a DSM-32 majú závit 1/8" a otvor s priemerom 8,6mm, a rozmer DSM-40 má závit 1/4" a otvor s priemerom 11,5mm.

Up

Aká je poloha lícovaného pera na pohone DRQ?

Ak sa pozeráte smerom k hriadeľu pohonu, lícované pero je hore. Hriadeľ pohonu sa pohybuje v smere pohybu hodinových ručičiek.

Up

Ktorý drážkový kameň sa hodí do profilu drážkového kameňa priechodu cez hriadeľ s prírubou (SD..., E...) kyvných pohonov DRQD-16...50? (Kyvné pohony)

Je možné použiť drážkový kameň typu HMBN-5-2M5 s číslom dielu 186566.

Up

Spotreba vzduchu kyvných pohonov DRQ
Typ Spotreba vzduchu
pri 6 bar a uhle kyvu 90°
DRQ-16-... 0,019 l na jeden zdvih
DRQ-20-... 0,037 l na jeden zdvih
DRQ-25-... 0,076 l na jeden zdvih
DRQ-32-... 0,159 l na jeden zdvih
DRQ-40-... 0,296 l na jeden zdvih
DRQ-50-... 0,583 l na jeden zdvih
DRQ-63-... 1 175 l na jeden zdvih
DRQ-80-... 2 369 l na jeden zdvih
DRQ-100-... 4 738 l na jeden zdvih

Up

Spotreba vzduchu kyvných pohonov DRQD
Typ Spotreba vzduchu
pri 6 bar a uhle kyvu 180°
DRQD-6-... 0,009 l na jeden zdvih
DRQD-8-... 0,018 l na jeden zdvih
DRQD-12-... 0,038 l na jeden zdvih
DRQD-16-... 0,078 l na jeden zdvih
DRQD-20-... 0,137 l na jeden zdvih
DRQD-25-... 0,263 l na jeden zdvih
DRQD-32-... 0,542 l na jeden zdvih
DRQD-40-... 0,873 l na jeden zdvih
DRQD-50-... 1 724 l na jeden zdvih

Up

Spotreba vzduchu kyvných pohonov DSR a DSRL
Typ Spotreba vzduchu
pri 6 bar a uhle kyvu 180°
DSR-10-..
DSRL-10-....
0,017 l na jeden zdvih
DSR-12-..
DSRL-12-....
0,046 l na jeden zdvih
DSR-16-..
DSRL-16-....
0,1 l na jeden zdvih
DSR-25-..
DSRL-25-....
0,225 l na jeden zdvih
DSR-32-..
DSRL-32-....
0,454 l na jeden zdvih
DSR-40-..
DSRL-40-....
0,994 l na jeden zdvih

Up

Spotreba vzduchu kyvných modulov DSM
Typ Spotreba vzduchu
pri 6 bar
DSM-6-... 0,0006 l na jeden zdvih
pri uhle kyvu 90°
DSM-8-... 0,0007 l na jeden zdvih
pri uhle kyvu 90°
DSM-10-... 0,0055 l na jeden zdvih
pri uhle kyvu 90°
DSM-12-... 0,082 l na jeden zdvih
pri uhle kyvu 270°
DSM-16-... 0,163 l na jeden zdvih
pri uhle kyvu 270°
DSM-25-... 0,288 l na jeden zdvih
pri uhle kyvu 270°
DSM-32-... 0,632 l na jeden zdvih
pri uhle kyvu 270°
DSM-40-... 1 168 l na jeden zdvih
pri uhle kyvu 270°

Up

...

Prečo rozmer piestu minisuportov typu DGSL nezodpovedá špecifikáciám v typovom kóde?

To sa urobilo preto, aby boli minisuporty DGSL lepšie porovnateľné predchádzajúcim typom SLT, ktorý mal dva piesty a ktorý tak v porovnaní s minisuportmi DGSL poskytoval pri rovnakom rozmere väčšiu silu valca. Z tohto dôvodu je piest minisuportu DGSL vždy o krok väčší ako uvádza typový kód, aby bola sila valca podobná sile valca minisuportov SLT s rovnakou veľkosťou.

Up

Aký je moment zatiahnutia pre upevňovaciu maticu valca EGZ?

Maximálny moment zatiahnutia pre upevňovaciu maticu telesa valca EGZ pri minimálnej hĺbke zaskrutkovania (v závislosti od šírky matice):

Typ Moment zatiahnutia
EGZ-6 Max. 8 Nm
EGZ-10 Max. 20 Nm
EGZ-16 Max. 50 Nm

Up

Aký veľký má byť otvor pre valec EGZ?

Aby kruhové tesnenie valca EGZ utesnil pohon v otvore, musia byť dodržané nasledujúce priemery otvoru.

 EGZ

Typ Priemer otvoru d1
EGZ-6 7.6 H7
EGZ-10 12 H7
EGZ-16 18.5 H7

 

Up

Ako možno ovládať zvernú jednotku?

V prípade výpadku tlaku je piestna tyč zovretá. Zverná jednotka je riadená osobitne.

Príklad obvodovej schémy

Sample circuit diagram

Up

Ako vyzerá systém s 2 riadiacimi tlakmi pre valec s piestnou tyčou?

Dva príklady obvodových schém

2-Druck-Steuerung

Up

Ako možno ovládať viacpolohový valec?

Príklad obvodovej schémy

Mehrstellungszylinder

Up

Čo znamenajú doplnkové označenia k valcom ako napr. S2 alebo R8?
Väčšina valcov je k dispozícii v rôznych variantoch. Tieto varianty sú identifikované doplnkom k typovému kódu.
Variant Charakteristika Opis
Q Štvorhranná piestna tyč Ochrana proti pretočeniu
S2 Priebežná piestna tyč Typ závitov na oboch koncoch piestnej tyče je identický.
S20 Priebežná, dutá piestna tyč Vhodné pre vákuové aplikácie
S6 Tesnenia odolné pri vysokých teplotách, do max. 120° Teplotná odolnosť
S10 Konštantná (malá rýchlosť) prevádzka pri malých
rýchlostiach piestu
Vhodné pre pohyby s malým zdvihom pri konštantnej,
rýchlosti bez efektu stick-slip po celej dĺžke zdvihu.
Tesnenie obsahuje silikónové mazivo (obsahuje LABS látky).
S11 Low friction (ľahký chod) Špeciálne tesnenia značne redukujú opotrebovanie systému.
To zodpovedá značne nižšiemu spínaciemu tlaku.
Tesnenie obsahuje silikónové mazivo (obsahuje LABS látky).
CT Bez obsahu medi, teflónu a silikónu
R3 Vysoká ochrana voči korózii Všetky vonkajšie povrchy valca sú odolné voči korózii
podľa triedy 3 v zmysle Festo štandardu 940 070. Piestna tyč je
vyrobená z ocele odolnej voči korózii a kyselinám.
R8 Ochrana voči prachu s využitím tesnení stierača Valec je vybavený piestnou tyčou s tvrdým chrómovaním a
tvrdým stieracím krúžkom, ktorý chráni proti vniknutiu suchého, prašného média.
K2 Piestna tyč s predĺženým vonkajším závitom
K3 Piestna tyč s vnútorným závitom
K5 Piestna tyč so špeciálnym závitom Metrický závit podľa normy ISO
K7 Piestna tyč s vonkajším závitom Špeciálne plochy pre kľúč
K8 Predĺžená piestna tyč
K10 Hladko eloxovaná piestna tyč
z hliníka
Ideálna pre zváracie prostredia:
- Nízka priľnavosť rozstrekujúceho zváraného kovu
- Nízka pohybovaná hmotnosť
- Tvrdšie povrchy oproti oceli
- Dlhá životnosť
KP So zvernou vložkou Integrovaná upínacia vložka na piestnej tyči
EL S aretáciou v koncovej polohe Mechanická aretácia v koncovej polohe ako
poistka proti sklzu pre bezpečnostné aplikácie. Pri poklese tlaku je piestna tyč v koncovej polohe
v koncovej polohe zaistený proti rýchlemu poklesu.

Up

Aký je rozdiel medzi jednočinným a dvojčinným valcom?
Jednočinný valec sa vysúva a zasúva pôsobením vzduchu a je vracaný opačným smerom do normálne polohy pôsobením zabudovanej pružiny. Pri dvojčinnom valci je pohyb v oboch smeroch realizovaný pôsobením vzduchu.

Up

Ktorý tlmič nárazu je vhodný pre ktorý minisuport SLT-... ?
Pohon Tlmič nárazov Diel č.
SLT-10 YSRT-5-5-C 649653
SLT-16 YSRT-7-5-C 649654
SLT-20 YSRT-8-8-C 649655
SLT-25 YSRT-12-12-C 649656

Up

Vzťahujú sa údaje pre “statické” alebo “dynamické” zaťaženie pri pohone typov SLT/SLF/SLS a DFP na správanie pohonu alebo na správanie nákladu?
Charakteristika pohonu: Ak sa pohon nepohybuje, potom platia hodnoty statického zaťaženia, aj keď samotná záťaž nie je statická.

Up

Je možné nastaviť vôľu vedenia minisuportov SLT?

Nie, ložiská sú počas inštalácie predpäté tak, aby zostali bez vôle.

Up

Môže byť klzná jednotka SPZ snímaná na oboch stranách snímačmi polôh valca?
V prípade tohto valca sa snímače polohy valca montujú na lištu snímača. Lišta snímača môže byť teoreticky namontovaná na oboch koncoch pohonu. No keďže permanentný magnet sa nasunie iba do zárezu na jednej strane, snímanie cez snímač polohy je možné iba na jednej strane.

Up

Aký je maximálny moment zatiahnutia pre valce EGZ-...?
Moment zatiahnutia pre vonkajšie závity naskrutkovacích valcov EGZ-... nesmie prekročiť nasledujúce medzné hodnoty.
Veľkosť valca Max. moment zatiahnutia
Nm
EGZ-6-... 8
EGZ-10-... 20
EGZ-16-... 50

Up

Aké stúpanie kužeľová piestna tyč lineárneho otočného upínača CLR-...?
Kónus piestnej tyče má stúpanie 1:10, čo zodpovedá uhlu 2° 51' 36''.

Up

Dodáva spoločnosť Festo valce pre teplotného rozsahy pod -40° C?

Spoločnosť Festo ponúka valce pre teplotného rozsahy pod -40° C.

Up

Je k dispozícii pneumatický valec s priebežnou dutou piestnou tyčou?
Festo má v ponuke viacero sérií pneumatických valcov, ktoré možno objednať s pribežnou, dutou piestnou tyčou. Ide o valce typov ADVU-..., DZF-..., DNC-..., DMM-..., DSL-..., DSM-... a DSRL. Variant s priebežnou dutou piestnou tyčou má označenie S20. Napr. DNC-32-100-PPV-A-S20

Up

Musia byť v prípade valcov s magnetickým piestom snímače polôh valca objednávané osobitne?
Festo poskytuje snímače polôh valca v rôznych vyhotoveniach. Festo nedokáže vopred špecifikovať ideálne snímače polôh valca. Snímače polôh valca musia byť preto objednávané osobitne.

Up

Sú v ponuke spoločnosti Festo teleskopické valce?
Festo ponúka valce rôznych druhov a tvarov. No náš sortiment produktov nezahŕňa všetko. Teleskopické valce patria k tým niekoľkým položkám, ktoré neponúkame.

Up

Môžu byť valce a ventily Festo prevádzkované aj s nemazaným stlačeným vzduchom?
Z hľadiska materiálov a spracovania je väčšina pneumatických komponentov Festo navrhnutých pre prevádzku s filtrovaným, mazaným stlačeným vzduchom alebo filtrovaným, nemazaným stlačeným vzduchom. Tieto komponenty dostanú základné mazanie počas montáže a preto môžu byť používané bez maznice. V každom prípade je potrebná filtračná jednotka, ktorá odstráni znečistenia s rozmerom 40 mikrónov. Ak je pre komponent uvedené médium " filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch", Festo podrobuje tieto komponenty náhodným skúškam s využitím filtrovaného, nemazaného stlačeného vzduchu v testovacích podmienkach. Filtre s mierou filtrácie 5 alebo 10 mikrónov musia byť použité iba pokiaľ to vyžadujú technické špecifikácie. V prípade vysokej kontaminácie vzduchu odporúčame použiť predfiltrovanie vzduchu pomocou 40 mikrónového filtra. V podmienkach s mimoriadne náročným prostredím a prevádzkovými podmienkami odporúčame prevádzku s filtrovaným, mazaným stlačeným vzduchom, ako napríklad v prípade mimoriadne veľkej rýchlosti pohybu valca (vyše 2 m/s). Po tom, čo bola raz uskutočnená prevádza s mazaným stlačeným vzduchom, nie je možné neskôr prevádzkovanie s nemazaným stlačeným vzduchom. Nakoľko mazaný stlačený vzduch vymyje základné mazanie, komponenty musia byť neskôr prevádzkované len mazaným, stlačeným vzduchom. Ak chcete systém zmeniť pre prevádzku s nemazaným stlačeným vzduchom, potom je nutné zopakovať základné mazanie všetkých komponentov.

Up

Aký je rozdiel medzi 2-vodičovými snímačmi polohy valca a 3-vodičovými snímačmi polohy valca?
Snímače polohy valca majú zvyčajne integrovanú LED. V prípade 2-vodičového snímača polohy valca je LED zapojená do série, čím vyvoláva pokles napätia 3...4 V. Na rozdiel od toho má 3-vodičový snímač polohy valca paralelne integrovanú LED, následkom čoho nespôsobuje pokles napätia. 2-vodičové jazýčkové spínače bez LED taktiež nemajú pokles napätia.

Up

Je možné prevádzkovať pneumatické valce pre kvapalné médium (nízkotlaková hydraulika)?
Tesnenia jednotiek pneumatického pohonu nie sú navrhnuté tak, aby boli vhodné pre hydraulické médium. Okrem toho je tu hrozba, že tesniaci materiál by mohol kvapalinou chemicky korodovať.

Up

Akú silu dokáže vyvinúť valec?

Teoretická sila pneumatického valca sa dá vypočítať na základe nasledujúce vzorca:
F [N] = p [bar] x A [cm²] x 10

Príklad: Valec má menovitý priemer 100 mm a plochu 78,5 cm². Pri prevádzkovom tlaku 6 bar táto plocha vyvinie silu asi 4700 N (78,5 x 6 x 10).

Up

Aké je maximálne prípustné zaťaženie tlakom a ťažná záťaž flexo spojky FK-...?
Typ Maximálne prípustné zaťaženie tlakom
a ťažná záťaž N
FK-M4 750
FK-M5 1200
FK-M6 1200
FK-M8 2500
FK-M10 5000
FK-M10x1,25 5000
FK-M12 5000
FK-M12x1,25 5000
FK-M16 10000
FK-M16x1,5 10000
FK-M20 10000
FK-M20x1,5 10000
FK-M24 24000
FK-M27x2 30000
FK-M36x2 40000

Up

Ako je možné zastaviť pneumatický valec počas prevádzky bez prídavnej brzdy alebo zvernej jednotky?
Za predpokladu, že pre aplikáciu je prípustná určitá miera dojazdu alebo zákmitu, túto funkciu môžu zabezpečiť odblokovateľné spätné ventily. Tieto cenovo nenáročné ventily zablokujú vzduch v dvoch komorách valca a tým zabránia, aby sa valec ďalej pohyboval.

Up

Ako rýchlo sa môže valec pohybovať pri určitom prevádzkovom tlaku?

Všeobecne platné vyjadrenie v tejto súvislosti nie je celkom možné. Maximálna možná rýchlosti resp. dosiahnuteľná doba procesu závisí od parametrov, ktoré vyplývajú z aplikácie. Vplyv majú napr. veľkosť valca, zdvih valca, tlmenie v koncovej polohe, montážna poloha, príp. pohybovaná hmotnosť a externé prídavné sily ako je riadenie valcov (ventily a hadice).
Na určenie dosiahnuteľnej doby procesu môžete využiť náš dimenzačný program "ProPneu". Program, ktorý možno prevziať nájdete na portáli Festo v "Prevziať súbory" a ďalej pod "Prevziať softvér --> Skupina produktov Engineering-Tools --> Pneumatický dimezačný program ProPneu".

Up

Ako sa reguluje rýchlosť pneumatického valca?
Rýchlosť pneumatického valca sa nastavuje cez prietok vzduchu. K dispozícii sú možnosti: ovládanie vzduchu, ktorý prúdi do vnútra (ovládanie prietoku prívodného vzduchu) alebo vzduchu, ktorý prúdi von (ovládanie prietoku odvetraného vzduchu). Prietok sa zvyčajne ovláda pomocou škrtiaceho spätného ventilu.

Up

Aká je úloha pneumatického tlmenia koncových polôh a ako funguje?
Kinetická energia sa vypočíta ako súčin hmotnosti a rýchlosti (J = 0,5 m x v²). Valec v koncovej polohe musí byť schopný premeniť túto energiu bez toho, aby sa poškodil. Hmotnosť, ktorú musí byť valec schopný presunúť, zvyčajne nie je možné ovplyvniť. Preto je snahou udržiavať rýchlosť v koncovej polohe čo najnižšiu ako je možné. V závislosti od priemeru valca je odvetraný vzduch zablokovaný v priebehu posledných niekoľko centimetrov zdvihu a voľná zostáva iba škrtená dráha (s nastaviteľným škrtením). To na krátky spôsobí značne zvýšenie spätného tlaku, ktorý bráni pohybu. Rýchlosť valca sa veľmi zníži v priebehu krátkej doby a pokiaľ je tlmenie koncových polôh nastavené správne, zvyšná kinetická energia zostáva pod stanovenou maximálnou hodnotou. Valce s pneumatickým tlmením koncových polôh sú označené písmenami PPV v typovom označení.

Up

Kde nájdem držiak snímača vodiacu minijednotku DFC-6/10?

Dva držiaky snímača pre snímač SME/SMT-10 kompletne s montážnym materiálom sú súčasťou dodávky vodiacej jednotky. Náhradný držiak snímača je možné objednať ako náhradný diel pod číslom dielu 391321.

Up