Podmienky registrácie

Vyhlásenie spoločnosti Festo o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Festo AG & Co. KG berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Chceme, aby ste sa pri návšteve nášho portálu cítili bezpečne. Ochrana vášho súkromia je dôležitým cieľom pri spracovávaní vašich osobných údajov.

 

Získanie a spracovanie osobných údajov

Náš webový server sa bežne ukladá IP adresa priradená poskytovateľom internetu, adresa URL z ktorej ste vyvolali našu webovú stránku, ktoré stránky nášho portálu ste navštívili spolu s dátumom a časom návštevy. Niekedy využíva Festo tzv. súbory cookies, ktoré umožňujú poskytovať vám služby podľa vašich individuálnych potrieb. Osobné údaje sa ukladajú iba v prípade, že ich sami zadávate, napríklad pri vyplnení registračného formulára, pri prieskume, pri účasti na súťaži alebo pri uzatváraní zmluvy.

 

Používanie a odovzdávanie osobných dát a označení pre špeciálne účely

Vaše osobné údaje sú získavané, spracovávané a využívané v súlade s platnými zákonmi o ochrane súkromia výlučne na realizáciu zmluvného vzťahu a na ochranu vašich legitímnych obchodných záujmov v súvislosti s podporou zákazníkov a konzultácie a na rozvoj produktov v súlade s aktuálnymi požiadavkami trhu.

 

Právne úpravy pre získanie informácií a register verejného rokovacieho registra

Na požiadanie a v súlade s platným právom vám poskytneme písomnú informáciu o tom, či uchovávame vaše osobné údaje a ktoré údaje máme uschované. Typ záznamov, ktoré si aktualizujeme, je zhrnutý v našom verejnom rokovacom registri v súlade s § 4e Spolkového zákona o súkromných údajoch.

 

Bezpečnosť

Spoločnosť Festo využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia v záujme ochrany osobných údajov pred neúmyselnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne aktualizované v súlade s najnovším technologickým rozvojom.

 

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte prosím priamo vedúceho nášho oddelenia ochrany dát. Je pripravený poskytnúť pomoc aj v prípade, že chcete požiadať o informácie, vyjadriť návrh alebo sťažnosť.

 

Správca pre ochranu osobných údajov

Jürgen Lang
Festo AG & Co. KG
Ruiter Str. 82
73734 Esslingen

+49 (0)711 347 2796