Varstvo podatkov
Obveznost zagotavljanja informacij

1. Kakšne so vaše pravice v zvezi z varstvom podatkov?


V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropske unije (EU-GDPR) imajo vsi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, naslednje pravice v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov:

 

  • Pravico dostopa na podlagi 15. člena Uredbe EU-GDPR
  • Pravico do popravka na podlagi 16. člena Uredbe EU-GDPR
  • Pravico do izbrisa na podlagi 17. člena Uredbe EU-GDPR
  • Pravico do omejitve obdelave na podlagi 18. člena Uredbe EU-GDPR
  • Pravico do prenosljivosti podatkov na podlagi 20. člena Uredbe EU-GDPR
  • Pravico do ugovora na podlagi 21. člena Uredbe EU-GDPR

Glede pravice do dostopa in pravice do izbrisa veljajo omejitve, ki so določene v 34. in 35. členu nemškega zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG). Če menite, da so bili z obdelavo vaših osebnih podatkov kršene zakonske določbe, imate pravico do pritožbe pri odgovornem nadzornem organu za varstvo podatkov (77. člen Uredbe EU-GDPR in 19. člen BDSG).

 

2. Kaj morate vedeti o svoji pravici do ugovora?

 

Pravica do ugovora za vsak primer posebej

Obdelavi svojih osebnih podatkov imate pravico nasprotovati, in sicer v skladu s 6. členom, odstavkom 1(e) Uredbe EU-GDPR (obdelava podatkov, ki je v javnem interesu) in s 6. členom, odstavkom 1(f) Uredbe EU-GDPR (obdelava podatkov zaradi zakonitih interesov) in na podlagi katerega koli osebnega razloga; to velja tudi za oblikovanje profilov na podlagi zadevnih določb, kot je določeno v 4. členu, št. 4 Uredbe EU-GDPR.

 

Če vložite ugovor, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če dokažemo, da obstajajo zakoniti razlogi za obdelavo, ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali da je obdelava potrebna za določitev, uveljavljanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov.

 

Pravica do ugovora k obdelavi podatkov v namene trženja

V določenih primerih lahko vaše osebne podatke obdelujemo za potrebe trženja. Glede uporabe svojih osebnih podatkov v namene neposrednega trženja lahko kadarkoli podate ugovor; to velja tudi za oblikovanje profilov, povezano s zadevnimi dejavnostmi neposrednega trženja. Če podate ugovor k obdelavi svojih podatkov za namene neposrednega trženja, vaših osebnih podatkov v ta namen ne bomo več obdelovali .

 

Vaš ugovor se nanaša zgolj na prihodnjo obdelavo podatkov, kar pomeni, da ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala, preden ste podali ugovor. Vaš ugovor prav tako ne vpliva na prihodnjo obdelavo vaših podatkov, ki temelji na drugih zakonskih namenih, kot je na primer izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

 

Svoj ugovor lahko v poljubnem formatu pošljete na:

Festo d.o.o. Ljubljana
Blatnica 8
1236 Trzin
Slovenija

 

3. Ali ste dolžni posredovati podatke?


V sklopu skupnih dejavnosti nam morate posredovati osebne podatke, ki jih potrebujemo za sprejem in izvajanje ustrezne dejavnosti in izpolnitev povezanih pogodbenih obveznosti, oziroma podatke, ki smo jih dolžni zbrati po zakonu. Brez teh podatkov z vami načeloma ne moremo skleniti pogodbe, izpolniti svojih obveznosti iz pogodbe ali vam zagotoviti svojih storitev.

 

4. Kdo bo prejel vaše podatke?


V družbi Festo so za dostop do vaših podatkov pooblaščeni le tisti oddelki, ki dostop potrebujejo zato, da nam omogočijo izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti (na primer klicni centri, administracija strank, obdelava dokumentov, logistika, vzdrževanje IT/aplikacij ipd.). V zgoraj navedene namene lahko vaše podatke prejmejo tudi ponudniki storitev in agenti, ki delujejo v našem imenu, pri čemer so zadevne tretje osebe zavezane k varovanju zaupnosti. Zaposlujemo tudi pogodbene izvajalce v različnih oddelkih (kot so IT, kadrovska služba, finance, prodaja ipd.).

 

Vsi podatki, ki se izmenjujejo znotraj naše skupine, so zaščiteni z zavezujočimi pravilniki o varstvu podatkov. Seznam podjetij v naši skupini si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.festo.com/hq/en/cms/festo.htm

 

Vaše podatke lahko posredujemo tudi drugim osebam, za katere ste podali izrecno soglasje, da lahko z njimi delimo vaše podatke. Opozarjamo vas, da ste soglasje lahko podali bodisi neposredno družbi Festo ali pa drugemu zunanjemu posredniku.

 

Pri posredovanju informacij prejemnikom izven družbe Festo smo pogodbeno zavezani k varovanju zaupnosti vseh informacij, povezanih s strankami, in povratnih mnenj, s katerimi se seznanimo med svojo poslovno dejavnostjo. Podatke, ki jih hranimo o vas, lahko delimo le, če to zahteva zakon ali če ste v to privolili.

 

Pri prenosu podatkov zunanjim osebam v tretje države (izven EU) bomo zagotovili, da te države izpolnjujejo enake standarde kot EU.

 

Komisija EU je v zvezi z ZDA (v svoji resoluciji z dne 12. julija 2016) določila, da predpisi Zasebnostnega ščita EU-ZDA zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov (sklep o ustreznosti, 45. člen GDPR). Dodatne informacije lahko najdete na: https://www.privacyshield.gov.

 

Naše spletne strani uporabljajo vsebino in storitve drugih ponudnikov, ki lahko uporabljajo piškotke in druge aktivne komponente. S klikom na tovrstno vsebino, bomo zahtevane podatke poslali zadevnemu ponudniku (npr. dejstov, da ste na vsebino kliknili na naši spletni strani in vse druge informacije, ki ste jih v ta namen že posredovali našemu spletnemu mestu). Družba Festo ne nadzira obdelave vaših osebnih podatkov s strani zadevnih ponudnikov. Informacije o pravilnikih obdelave podatkov teh ponudnikov najdete na njihovih spletnih straneh.

 

5. Kako dolgo bomo hranili vaše podatke?


Vaše osebne podatke bomo obdelovali in hranili toliko časa, kolikor bo potrebno za izpolnitev naših predpogodbenih, pogodbenih in zakonskih obveznosti. Podatke, ki niso več potrebni za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti, redno brišemo, razen v primerih, ko je potrebna (omejena) nadaljnja obdelava v naslednje namene:

 

  • zagotavljanje skladnosti s poslovnimi in davčnimi obdobji hrambe, ki jih določajo predpisi posameznih držav in drugi predpisi. Obdobja hrambe in dokumentacije, ki jih določajo zadevni predpisi, smo dolžni upoštevati.
  • Hramba dokazov v zvezi s predpisi o zastaranju. Zastaralni roki lahko trajajo do trideset let; splošni zastaralni roki se razlikujejo od države do države.