Impresum in pravna pojasnila

Izključitev odgovornosti in pojasnila o avtorskih pravicah

Izključitev odgovornosti


1. Vsebina online ponudbe

Festo AG & Co. KG - v nadaljnjem besedilu "Festo", ne prevzema nikakršne odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kvaliteto ponujenih informacij. Odškodninski zahtevki do Festa, ki bi izhajali iz materialne ali intelektualne škode, nastale zaradi uporabe ali neuporabe prikazanih informacij oziroma zaradi uporabe napačnih in nepopolnih informacij so načeloma izključeni, v kolikor s strani Festa ne obstaja dokazljiva namerna krivda ali groba malomarnost. Vse ponudbe so neobvezujoče in predmet možnih sprememb. Festo si pridržuje izrecno pravico, da brez posebne najave dele strani ali celotno ponudbo spremeni, dopolni, briše ali njihovo objavljanje začasno ali dokončno ukine.


2. Sklici in povezave

Festo na svojih straneh objavlja tudi povezave na druge ponudnike. Za vsebine in posebno za škode, ki bi nastale iz uporabe ali neuporabe takšnih informacij, jamči izključno ponudnik teh strani. Festo preverja vsebino teh strani zgolj v trenutku izdelave povezav. Vse kasnejše spremembe so izključna odgovornost ponudnika.


3. Pravnomočnost izključitve odgovornosti

Pričujoča izključitev odgovornosti predstavlja sestavni del internetne ponudbe, ki vsebuje povezavo nanjo. Vkolikor bi deli ali posamične formulacije tega besedila niso, niso več ali niso v celoti v skladu z veljavno zakonodajo, to po vsebini in veljavnosti ne vpliva na ostale dele tega dokumenta.


Avtorske pravice

 

Copyright 2000-2010 Festo AG & Co. KG vse pravice pridržane. Vse slike, grafike, besedila, tonske, video in animacijske datoteke na teh straneh podlegajo avtorski zaščiti oziroma drugi zakonodaji za zaščito intelektualne lastnine. Razmnoževanje, spreminjanje ali uporaba v drugih elektronskih ali tiskanih izdajah brez izrecnega soglasja Festo AG & Co. KG ni dovoljeno.