Impresum in pravna pojasnila

Festo izjava o varovanju podatkov

Festo AG & Co. KG jemlje zaščito Vaših osebnih podatkov zelo resno. Želimo, da bi se ob obisku naših internetnih strani počutili varno in prijetno. Zaščita zasebnosti pri obdelavi Vaših osebnih podatkov je za nas pomembna zadeva.

 

Zajem in obdelava osebnih podatkov

Na naših strežnikih se običajno shranjujejo IP naslovi, dodeljeni od internetnih ponudnikov, URL naslovi, s katerih nas obiščete, strani, ki ste si jih ogledali, ter datum in čas Vašega obiska. V nekaterih področjih Festo uporablja tako imenovane piškotke, da bi Vam omogočili individualizirane storitve. Osebni podatki se shranjujejo samo ko jih vneste sami, na primer pri registraciji, spletni raziskavi, nagradnem razpisu ali za izvedbo nakupa.

 

Uporaba in posredovanje osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke zajemamo, obdelujemo in uporabljamo v skladu s predpisi o zaščiti osebnih podatkov izključno za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in za varstvo upravičenih lastnih poslovnih interesov v smislu svetovanja in servisiranja naših kupcev in prilagajanja naših izdelkov njihovom potrebam. 

 

Pravica do obveščanja

V skladu z veljavno Nemško zakonodajo Vam na zahtevo podamo pisno poročilo, če in kateri Vaši osebni podatki so shranjeni pri nas.

 

Varnost

Festo uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito Vaših podatkov pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali dostopom nepooblaščenih oseb. Naše varnostne ukrepe glede na tehnološki razvoj stalno posodabljamo in izboljšujemo.

 

Če imate kakršnakoli vprašanja glede obdelave Vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete tudi neposredno na našega pooblaščenca za varovanje podatkov, ki Vam je na voljo tudi za pojasnila, zahteve ali pritožbe.

 

Pooblaščenec za varovanje podatkov

Jürgen Lang
Festo AG & Co. KG
Ruiter Str. 82
73734 Esslingen

+49 (0)711 347 2796