Varstvo podatkov
Izjava o varstvu podatkov

Družba Festo se zaveda pomena zaščite vaših osebnih podatkov. Želimo, da se med obiskom naših spletnih mest počutite varne in zaščitene. Pri obdelavi vaših osebnih podatkov stremimo k zaščiti vaše zasebnosti.

 

Kot vodilno podjetje v svetu na področju tehnologije avtomatizacije in osnovnega ter nadaljnjega tehničnega usposabljanja dnevno obdelujemo podatke naših strank, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov. Pri tem upoštevamo vse državne in mednarodne predpise s področja varstva podatkov, zlasti Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropske unije (EU-GDPR).

 

 

1. Kdo je odgovoren za obdelavo mojih podatkov in na koga lahko naslovim svoja vprašanja?

 

Odgovorni organ je:

Festo d.o.o. Ljubljana
Blatnica 8
1236 Trzin
Slovenija

+386 (1) 53 02 100

 

Obrnete se lahko na osebo, odgovorno za varstvo podatkov v naši družbi:

Festo d.o.o. Ljubljana
Metka Petek, oseba, odgovorna za varstvo podatkov družbe
Blatnica 8
1236 Trzin
Slovenija

+386 (1) 53 02 100

2. Katere podatke in vire podatkov uporabljamo?


Splošno

Obdelujemo osebne podatke, ki jih pridobimo v okviru svojih poslovnih dejavnosti. Če je to potrebno za zagotavljanje naših storitev, obdelujemo tudi osebne podatke, ki jih zakonito pridobimo od javno razpoložljivih virov (kot so podatki o posojilih, zemljiške knjige, trgovski in strokovni registri, mediji in splet) in podatke, ki nam jih posredujejo pooblaščene osebe.

Druge osebne podatke uporabljamo le, če nam jih posredujete v obliki obrazca za stik, vprašalnika, prijave na dogodek ali tekmovanje ali v sklopu izvajanja pogodbe in samo v obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

Izraz »Osebni podatki« obsega vse informacije, ki se nanašajo na osebne ali materialne okoliščine določene ali določljive fizične osebe (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki), ne glede na to, ali je posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, mogoče neposredno ali posredno določiti.

 

Primeri podatkov, ki jih zbiramo, so:
 • osebni podatki (ime, naslov, naslov e-pošte, telefonske številke in drugi podatki za stik, spol, zakonski stan, datum in kraj rojstva, državljanstvo),
 • podatki o osebnih dokumentih (npr. podatki o potnem listu),
 • podatki za izkazovanje istovetnosti (npr. vzorec vašega podpisa),
 • davčni podatki (npr. davčna številka),
 • podatki o naročilu,
 • podatki, ki izhajajo iz izpolnitve naših pogodbenih obveznosti,
 • podatki, povezani s trženjem in prodajo (vključno z oglaševalskimi ocenami), podatki o dokumentaciji,
 • podatki, ki izhajajo iz priprav našega poslovnega razmerja in samega poslovnega razmerja, posnetki telefonskih klicev in rezultati pogovorov,
 • Če kupite ali uporabite druge izdelke/storitve, ki jih ponujamo, lahko poleg navedenih vrst osebnih podatkov obdelujemo tudi druge osebne podatke.

 

Novice in dogodki

V okviru pošiljanja naših novic obdelujemo osebne podatke (na primer e-poštne naslove in gesla). Prav tako sledimo vašim klikom znotraj novic. Te podatke uporabljamo zato, da vam lahko ponudimo vsebine, ki bolje ustrezajo vašim interesom.

S prijavo na naše novice podajate soglasje za obdelavo vaših podatkov na zadevne načine. Vsako sporočilo z novicami vsebuje povezavo, s katero se lahko odjavite od prejemanja novic.

 S prijavo na dogodek izrecno soglašate, da lahko vaše podatke uporabljamo izključno za namene prijave in avtomatizirane administracije v zvezi z dogodkom, ter da lahko vaše podatke v ta namen po potrebi posredujemo tudi pod-obdelovalcem.

 

Spletne strani
Ko dostopate do katere od naših spletnih strani, naš sistem zbira splošne podatke in informacije o vas. Zbrani podatki vključujejo na primer:

 • podatke o vrsti in različici uporabnikovega brskalnika,
 • uporabnikov operacijski sistem,
 • uporabnikov ponudnik internetnih storitev,
 • uporabnikov IP-naslov,
 • datum in čas dostopa,
 • spletna mesta, prek katerih uporabnik dostopa do naše spletne strani,
 • spletna mesta, do katerih uporabnik dostopa z našega spletnega mesta.

 

Datoteke z zapisi o dostopu

Datoteke z zapisi o dostopu so namenjene hrambi IP-naslovov in drugih podatkov, ki jih je mogoče povezati s posameznim uporabnikom. Zadevni podatki se hranijo ločeno od drugih osebnih podatkov uporabnika.
Naš sistem IP-naslove hrani z namenom zagotavljanja popolnega delovanja spletnega mesta na uporabnikovem računalniku. Zadevne podatke uporabljamo tudi za optimizacijo spletnega mesta in zagotavljanje varnosti naših informacijskih sistemov (namen obdelave podatkov).

 

Zadevni interesi za družbo Festo predstavljajo zakonite interese za obdelavo podatkov, v skladu z Uredbo EU-GDPR. Pravna podlaga za zadevne interese je 6. člen, odstavek 1(f) Uredbe EU-GDPR.

 

Piškotki

Na vašo končno napravo lahko namestimo tudi piškotke. Piškotki imajo dostop do vaših IT podatkov, kot so IP naslov(i) in različne določljive značilnosti vaših naprav.

Več informacij najdete na naslednji povezavi:

V razdelku »Upravljanje piškotkov« najdete informacije, kako upravljati in/ali izbrisati piškotke.

 

3. V katere namene obdelujemo vaše podatke in kaj je pravna podlaga za tovrstno obdelavo?


Smo podjetje s sedežem v Nemčiji, zato osebne podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije (EU-GDPR), nemškim zveznim zakonom o varstvu podatkov (BDSG) in drugimi ustreznimi državnimi uredbami, kot sta nemški zakon o telekomunikacijah in nemški zakon o televizijskih medijih.

 

Izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti (6. člen, odstavek 1(b) Uredbe EU-GDPR)

Podatke obdelujemo na podlagi zahteve za izvršitev pogodbe in v sklopu predpogodbenih dejanj in dejavnosti usposabljanja. Podrobnejše informacije o namenih obdelave podatkov, najdete v ustreznih informativnih gradivih, pogodbenih dokumentih in pogojih prodaje posameznih oddelkov in dejavnosti.

 

Zaščita zakonitih interesov (6. člen, odstavek 1(f) Uredbe EU-GDPR)

Poleg izpolnjevanja zgoraj navedenih namenov, vaše podatke po potrebi obdelujemo tudi z namenom zaščite svojih legitimnih interesov ali legitimnih interesov tretjih oseb.

Primeri:

 • za uveljavljanje naših zakonskih pravic in za obrambo v primeru pravnih sporov,
 • za zagotavljanje varnosti IT varnostnih sistemov in postopkov podjetja Festo,
 • za preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj,
 • za video nadzor, namenjen zagotavljanju skladnosti s pravilniki družbe in zbiranju dokazov v primeru napada ali goljufij,
 • za varnostne ukrepe za zaščito stavbe in tovarne (kot so sistemi za nadzor dostopa) in ukrepe za zaščito pravilnikov družbe,
 • za ukrepe, povezane z operativnim upravljanjem in stalnim razvojem storitev in proizvodov
 • za ukrepe za svetovanje in pomoč našim strankam,
 • za preverjanje in optimiziranje postopkov analize zahtev, ki se uporabljajo za načrtovanje neposrednih pristopov k strankam,
 • za oglaševanje ali raziskave trga/mnenj, razen če ste nas obvestili, da ne želite, da vaše podatke obdelujemo v te namene.

 

Vaše soglasje (6. člen, odstavek 1(a) Uredbe EU-GDPR )

Če ste privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v določene namene, lahko vaše podatke zakonito obdelujemo na podlagi tega soglasja.
Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete. To velja tudi za soglasja, ki so bila podana pred uveljavitvijo Uredbe EU-GDPR, tj. pred 25. majem 2018. Umik vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred umikom vašega soglasja.

 

Zakonske določbe (6. člen, odstavek 1(c) Uredbe EU-GDPR ) ali javni interesi (6. člen, odstavek 1(e) Uredbe EU-GDPR ).

 

4. Katere obveznosti za zagotavljanje informacij so v veljavi?

 

Informacije o spodnjih točkah lahko najdete na: Obveznost zagotavljanja informacij

 • Kakšne so vaše pravice v povezavi z varstvom podatkov?
 • Kaj morate vedeti o svoji pravici do ugovora?
 • Ali ste dolžni posredovati podatke?
 • Kdo bo prejel vaše podatke?
 • Kako dolgo bomo vaše podatke hranili?

 

5. Kako zagotavljamo varnost vaših podatkov?

 

Družba Festo ima vzpostavljene tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, s katerimi podatke, ki jih uporabljamo, ščitimo pred naključno ali naklepno manipulacijo, izgubo, uničenjem in nepooblaščenim dostopom. Varnostne ukrepe redno izboljšujemo v skladu z najnovejšim tehnološkim razvojem.

6. Ali uporabljamo spletna orodja?

 

Spletna orodja so namenjena sledenju, spletni analizi in družbenim omrežjem.
Informacije o spodnjih točkah lahko najdete na:

 • Google AdWords Tracking
 • Facebook Pixel
 • LinkedIn Insight Tag
 • Netmind Core
 • Econda
 • Družbena omrežja

 

7. Ali izvajamo oblikovanje profilov?

Določene podatke o vas obdelujemo samodejno z namenom analiziranja določenih osebnih značilnosti (postopek, znan kot oblikovanje profilov). Da lahko nudimo ustrezne informacije in nasvete o svojih proizvodih, storitvah in drugih dejavnostih, uporabljamo orodja za oblikovanje profilov, s katerimi obveščanje in oglaševanje – vključno z raziskavami trga in raziskavami javnega mnenja – prilagodimo vašim potrebam.

 

Orodja, ki jih uporabljamo v te namene, so:

 • Ocenjevanje temelji na matematično/statistično uveljavljenem in dokazanem postopku. Izračunane ocene nam pomagajo pri odločanju, na primer v zvezi s prodajo izdelkov, obiski sejmov in opravljanjem usposabljanj.
 • Uporabljamo tudi orodja, ki podatke iz različnih virov (samodejno) združujejo v profil in nam tako omogočajo analizo osebnih interesov in vedenj, na podlagi katerih lahko izboljšamo komunikacijo s svojimi strankami. To uporabljamo samo na podlagi izrecnega soglasja. Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete.

 

8. Kako od vas prejmemo soglasje, ko obiščete našo spletno stran?

 

Ko uporabljate naše spletne strani, soglašate z našim pravilnikom o varstvu podatkov in z uporabo vaših podatkov na način, ki je določen v tej izjavi.

 

Svojo izjavo o varstvu podatkov lahko kadar koli spremenimo ali dopolnimo. Velja najnovejša objavljena različica izjave o varstvu podatkov.

 

9. Kdo je oseba za stik glede varstva podatkov?


Če imate kakršna koli vprašanja, povezana z varstvom podatkov pri družbi Festo, ali želite uveljavljati katero od svojih pravic kot posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se obrnite na našo osebo, odgovorno za varstvo podatkov v družbi po e-pošti na sales_si@festo.com (gl. Razdelek 1).