Osnove pneumatike PN111

Uvod u pneumatiku

Ciljevi vežbi
Polaznike kursa obučavamo osnovama pneumatike i upoznajemo ih sa dizajnom, konstrukcijom i radom pneumatskih komponenata. Kurs je koncipiran tako da polaznicima ispuni i potrebu razumevanja i primene zahteva moderne pneumatike u realnom industrijskom okruženju, kao i da ih osposobi za samostalan rad u praksi pri projektovanju i održavanju jednostavnih pneumatskih sistema. Kurs daje dobru bazu za praćenje ostalih kurseva iz područja industrijske automatizacije.

 

Sadržaj

  • Osnovni podaci o pripremi i razvodu vazduha pod pritiskom
  • Proračun osnovnih parametara
  • Direktno/indirektno upravljanje
  • Komponente pneumatskog sistema
  • Funkcionisanje i primena elemenata pneumatskog sistema
  • Kombinovanje logičkih operacija
  • Crtanje i analiza pneumatskih šema
  • Praktična primena elemenata pneumatskog sistema
    (povezivanje šema na didaktičkim stolovima)

 

Polaznici
Kurs je namenjen svima koji se bave pneumatskim sistemima i žele da saznaju nešto više: projektantima, konstruktorima, majstorima, zaposlenima u službi održavanja i montaže pneumatskih sistema kao i nastavnicima predmeta: automatizacija, upravljanje i regulacija.

 

Predznanje
Za pohađanje kursa PN111 potrebno je osnovno tehničko predznanje i razumevanje problematike.

 


Katalog Festo Kurseva

Katalog Festo Kurseva 2017 / 2018

Preuzmi Katalog Festo Kurseva (pdf) 

 

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

Festo Srbija
Omladinskih brigada 90v
(poslovni centar Airport City)
11070 Novi Beograd, Srbija
+381 11 7853 900
info@festo.rs
FestoSrbija na Facebook-u