Energetske uštede u pneumatskim sistemima PN361

Uvod u rad sa industrijskim mrezama

Ciljevi vežbi
Pitanja vezana za uštedu energije postaju sve značajnija. U fabrikama, čak i u malim radionicama, racionalna upotreba svih energetskih resursa, pravilan izbor i dimenzionisanje komponenata čine značajne uštede u troškovima, vremenu, otpadu itd.

Komprimovani vazduh je veoma značajan energetski resurs za industrijsku proizvodnju. Mogućnosti smanjenja troškova od proizvodnje do potrošnje komprimovanog vazduha su izuzetne. Sve počinje skretanjem pažnje na to ljudima koji su uključeni u rad. Obuka se bavi mogućnošću napretka u oblastima proizvodnje, distribucije, pripreme i potrošnje komprimovanog vazduha kao i pneumatskim razvodom.

 

Sadržaj

  • Troškovi komprimovanog vazduha uključujući i merenja
  • Troškovi koji nastaju usled curenja vazduha
  • Potrošnja komprimovanog vazduha u različitim kolima
  • Troškovi nepravilnog dimenzionisanja komponenata
  • Pravilan odabir komponenata zbog efikasnosti
  • Energetski efikasna kola
  • Ispravke grešaka koje uzrokuju energetske gubitke

 

Polaznici
Kurs je namenjen za operatere, ljude koji se bave održavanjem, inženjere čiji je zadatak praćenje proizvodnje i nalaženje mogućih ušteda u resursima, vlasnike kompanija.

 

Predznanje
Za pohađanje kursa PN361 preporučuje se završeni kurs „Osnove pneumatike” PN111.

Katalog Festo Kurseva

Katalog Festo Kurseva 2017 / 2018

Preuzmi Katalog Festo Kurseva (pdf) 

 

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

Festo Srbija
Omladinskih brigada 90v
(poslovni centar Airport City)
11070 Novi Beograd, Srbija
+381 11 7853 900
info@festo.rs
FestoSrbija na Facebook-u