Harmonija pneumatike i elektronike - Festo Zvučna mašina 2.0

zvucna masina

Druga generacija Festo Zvučne mašine predstavlja inteligentnu robotizovanu zvučnu instalaciju koja se sastoji od pet nezavisnih muzičkih instrumenata. Zvučna mašina je u mogućnosti da „sasluša“ određenu melodiju, iskoristi je za komponovanje nove melodije i izvede je uživo.

 

U skladu sa unapred definisanim pravilama, instrumenti u obliku akustičnih robota reaguju na zadatu melodiju i izvode je na svoj način. Svi instrumenti su međusobno povezani i u mogućnosti su da slušaju jedan drugog. Međusobna veza omogućava im da svaki instrument donosi sopstvene varijacije na muzičku temu ali da zajedno sviraju u harmoniji i zadrže suštinu kompozicije.

sm1

Festo Zvučna mašina ima za cilj da demonstrira odnos čoveka i mašine na zabavan način i predstavi kako će ovaj odnos izgledati u fabrikama budućnosti. Čovek definiše polazne parametre procesa dok se pojedini proizvodni moduli samostalno prilagođavaju i međusobno usaglašavaju kako bi postigli optimalne uslove proizvodnje.

sm2

Princip rada Festo Zvučne mašine 2.0

Pet klasičnih instrumenata – dve violine, viola, čelo i bas – funkcionišu kao pravi instrumenti sa jedinom razlikom što svaki od njih ima samo po jednu žicu. Pneumatski cilindri pokreću udaraljke u obliku čekića koji zamenjuju prste muzičara. Festo DGE električni pogon se kreće duž žice instrumenta pritiskajući je na određenoj dužini poput prstiju leve ruke pravog muzičara. Poput malog orkestra, svaki instrument proizvodi odgovarajuće tonove i zajednički proizvode harmoničnu melodiju.

sm3

Na početku, poput operatera u fabrici koji zadaje parametre rada mašini, muzičar odsvira melodiju koju Zvučna mašina treba da reprodukuje. Mašina konvertuje analogni signal u digitalni, obrađuje ga i prosleđuje ga pojedinačnim instrumentima koji proizvode zvuk. Obrada signala obavlja se u računaru koji putem EasyIP protokola podatke prenosi Festo CPX kontroleru, a on dalje, putem CAN magistrale, pokreće motore koji upravljaju svakim od instrumenata.

sm4

Fabrike budućnosti će funkcionisati po istom principu. Čovek će zadavati parametre procesa, računar će parametre pretvarati u digitalni signal i putem kontrolera ih distribuirati do pojedinačnih proizvodnih modula. Svaki od njih će se samostalno, bez učešća čoveka, prilagođavati zadatim vrednostima, “slušati” i usaglašavati svoj rad sa ostalim modulima i obezbeđivati harmoničan tj. optimalan proizvodni proces. Efikasnost procesa se ovakvim pristupom dramatično povećava uz izuzetnu adaptabilnost na različite zahteve klijenta.

 

Opširnije o Festo Zvučnoj mašini druge generacije kao i video demonstraciju možete pogledati na sledećem linku:

Festo Zvučna mašina 2.0

 

O nama

Festo je vodeći svetski proizvodjač pneumatskih i elektronskih komponenata i sistema namenjenih automatizaciji proizvodnih procesa.

Detaljnije

 

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

Festo Srbija
Omladinskih brigada 90v
(poslovni centar Airport City)
11070 Novi Beograd, Srbija
+381 11 7853 900
info@festo.rs
FestoSrbija na Facebook-u