CMSX pozicioneri

CMSX pozicioner

CMSX pozicioner je namenjen za upravljanje pneumatskim aktuatorima koji se koriste u automatizaciji procesnih sistema.  Posebno je pogodan za aktuatore sa uglom zaokretanja od 90° i mehaničkim interfejsom koji je u skladu sa VDI/VDE Direktivom 3845.

 

CMSX pozicioner omogućava jednostavnu i efikasnu kontrolu položaja baziranu na PID algoritmu. Integrisani potenciometar detektuje položaj vratila pneumatskog aktuatora i izmerenu vrednost prosleđuje do integrisanog regulatora. Regulator upoređuje izmerenu vrednost sa zadatom vrednosti i u zavisnosti od njihovog odnosa, pokreće dva interna pneumatska ventila velike brzine, čime se određuje željeni položaj leptira aktuatora.

 

U zavisnosti od potreba aplikacije CMSX pozicioner se izvodi u nekoliko varijanti.

 

Na polju sigurnosti, CMSX pozicioner obezbeđuje veliku fleksibilnost podešavanja, npr.: više sigurnosnih pozicija u slučaju nestanka struje koji se mogu programirati po želji, dodatni digitalni signal za brzo zatvaranje u nepredviđenim situacijama, više analognih ulaznih signala za različite zadatke, itd.

 

Za više informacija i detaljnu specifikaciju možete preuzeti katalog u PDF formatu:
CMSX pozicioner (PDF)