Osnove i primena senzora (AUT121)

Ciljevi vežbi
Učesnik kursa dobija uvid u tehnologiju i način rada senzora, uključujući i odabir senzora na osnovu prirode procesa i vrste materijala. Pored navedenog, analiziraju se signali sa senzora i njihova korelacija sa fizičkim veličinama.Sadržaj

  • Terminologija i definicije u senzorskoj tehnologiji
  • Pregled vrsta i varijanti senzora

  • Fizičke osobine i karakteristike senzora

  • Opis, način rada i karakteristike: magnetnih, induktivnih, kapacitivnih, optičkih, ultrazvučnih i  senzora pritiska

  • Povezivanje, podešavanje i obrada signala senzora

  • Tehnički podaci i mogućnosti senzora

  • Primena senzora pri detekciji i merenju: prisutnosti objekta, udaljenosti, sile i pritiska

  • Obrada signala pomoću PLC-a

  • Primeri iz prakse i analiza grešaka


Polaznici
Kurs je namenjen zaposlenima u službi održavanja, projektantima, tehnolozima i osoblju koje se bavi merno-regulacionim i upravljačkim sistemima kao i nastavnicima predmeta: automatizacija, regulacija i upravljanje procesima.Predznanje
Za pohađanje kursa potrebno je osnovno tehničko predznanje.

Katalog Festo Kurseva

Katalog Festo Kurseva 2017 / 2018

Preuzmi Katalog Festo Kurseva (pdf) 

 

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

Festo Srbija
Omladinskih brigada 90v
(poslovni centar Airport City)
11070 Novi Beograd, Srbija
+381 11 7853 900
info@festo.rs
FestoSrbija na Facebook-u