Imprint / Opšti uslovi poslovanja / Izuzeće od odgovornosti / Privatnost podataka

Festo može da šalje elektronsku poštu pojedincima da bi im pružio informacije o proizvodima i uslugama koje ih mogu interesovati. Možemo da prikupljamo i čuvamo statističke informacije na pojedinačnom nivou što će nam pomoći da produbimo svoju ponudu i da ponudimo relevantnije proizvode i usluge u budućnosti. Ukoliko ne želite da se ove informacije čuvaju molimo vas da nas kontaktirate.


1.2 Izjava firme Festo o privatnosti podataka
Zaštita vaših ličnih podataka je ozbiljna stvar za Festo Grupu. Želimo da se osećate bezbedno i sigurno kada posećujete naše vebsajtove. Zaštita vaše privatnosti je važan cilj za nas kada procesiramo vaše lične podatke.

 
Prikupljanje i procesuiranje ličnih podataka
Naši veb serveri čuvaju IP adresu dodeljenu od strane Internet provajdera, URL adresa sa koje ste pristupili našem vebsajtu, vebsajtove koje ste posetili i datum i vreme vaše posete na rutinskoj osnovi. U nekim slučajevima, Festo koristi takozvane ,,kukije’’(cookies) da bi mogao da vam stavi na raspolaganje pojedinačno prilagođene usluge. Lični podaci se čuvaju isključivo ako ih sami unesete, na primer kada popunjavate formular za registraciju ili anketu, učestvujete u lutriji ili sklopite ugovor.

 
Korišćenje i prosleđivanje ličnih podataka i rezervisanje sredstava za specifične svrhe
Vaši lični podaci se prikupljaju, procesuiraju i koriste u skladu sa važećim propisima o privatnosti podataka, strogo za svrhe izvršenja ugovora i za zaštitu naših sopstvenih legitimnih poslovnih interesa u vezi sa potrošačkom službom podrške i konsultacija, i za razvoj proizvoda u skladu sa trenutnim zahtevima tržišta.

 


Pravo na dobijanje informacija i indeks javnih procedura
Na zahtev, i u skladu sa važećim zakonom, poslaćemo vam pisano obaveštenje u kome je naznačeno da li i koje od vaših ličnih podataka zadržavamo. Vrste zadržanih unosa su sažete u našem indeksu javnih procedura u skladu sa važećim propisima o privatnosti podataka.

 
Bezbednost
Festo Grupa primenjuje tehničke i organizacione mere bezbednosti da bi zaštitila lične podatke kojima upravlja od nenamerne ili manipulacije sa predumišljajem, gubitka, uništavanja ili pristupa neovlašćenih osoba. Naše mere bezbednosti se stalno poboljšavaju da bi išle ukorak sa novim tehnološkim razvojem.

 
Ukoliko imate pitanja u vezi sa procesiranjem vaših ličnih podataka, molimo vas da kontaktirate direktno sa našim administratorom za privatnost podataka. On je spreman i da vam pomogne sa zahtevima za informacijama, predlozima i žalbama.

Download PDF verzije:

Opšti uslovi poslovanja